Dyskalkulia

Eduterapeutica Dyskalkulia

Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny do pracy z uczniami klas 0–3, wykazującymi specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.
Program umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz diagnozy ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy zapewnia nauczycielom
i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia.

Eduterapeutica Dyskalkulia jest pomocna w pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznych
i oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 lat, a wypadku dzieci z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku.

Kształtowanie oraz rozwój kompetencji 

Program pomaga w rozwoju kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów:

 • z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,
 • niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
 • różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),
 • problemami ze spektrum autyzmu.

Program multimedialny wspomagający pracę z uczniem

Oszczędzisz czas i zbierzesz potrzebne informacje w jednym miejscu. Dzięki programowi nauczyciel przeprowadzi szereg diagnoz, zaplanuje zajęcia z uczniami wymagającymi wsparcia, zarejestruje ich wyniki oraz przeanalizuje efekty pracy z uczniem. Oprogramowanie umożliwia także przeprowadzenie wstępnej diagnozy pedagogicznej z orientacyjną oceną gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii.

Program składa się z następujących części:

– Panelu nauczyciela – połączona z modułem wstępnej diagnozy pedagogicznej – jest to część wspólna dla wszystkich programów z serii Eduterapeutica, które zostały zainstalowane w placówce.

– Panelu specjalistycznego – diagnostyczno-terapeutyczny Dyskalkulia – który działa wyłącznie
z panelem nauczyciela .

Celna diagnoza wsparcia dla uczniów!

Zestaw gotowych testów diagnostycznych, przygotowanych przez specjalistów, koncentruje się na pięciu kluczowych dla rozwoju umiejętnościach matematycznych w obszarach:

 • myślenia przedoperacyjnego i operacyjnego,
 • percepcji,
 • samokontroli i koncentracji,
 • pamięci operacyjno-proceduralnej,
 • myślenia przyczynowo-skutkowego oraz orientacji w czasie i przestrzeni.

Baza atrakcyjnych ćwiczeń terapeutycznych

Po postawieniu diagnozy ryzyka dyskalkulii możesz planować zajęcia terapeutyczne, wyznaczając uczniom odpowiednie zestawy ćwiczeń. Twoi uczniowie mogą rozwijać umiejętności matematyczne przy pomocy interaktywnych ćwiczeń multimedialnych, a także zadań wykonywanych na wydrukowanych z programu kartach pracy.

Opracowany zestaw ćwiczeń ułatwia opanowanie oraz rozwój takich umiejętności jak:

 • synteza i analiza wzrokowa,
 • myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • orientacja w przestrzeni,
 • spostrzegawczość i koncentracja uwagi,
 • kształty cyfr oraz znaków matematycznych,
 • myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne, pamięć.

Zestaw Eduterapeutica Dyskalkulia zawiera:

 • 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych
 • 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych
 • 22 ćwiczenia filmowe
 • 11 interaktywnych gier i zabaw
 • 163 karty pracy – POBIERZ przykładowe karty pracy
 • płytę DVD-ROM z programem,
 • poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi,
 • wydrukowany komplet kart pracy – aż 157 kart!,
 • komplet kolorowych naklejek,
 • 20 kart z tabliczką mnożenia,
 • zestaw autorskich pomocy tradycyjnych – Karty matematyczne oraz Domino.

Cena 1 299 zł brutto – licencja otwarta dla szkoły

Eduterapeutica Gimnazjum – wsparcie w diagnozie i terapii uczniów w wieku 14-17 lat

Program multimedialny poprzez narzędzia wstępnej diagnozy pomogą wskazać trudności uczniów w  zakresie dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii bądź dysortografii. Eduterapeutica Gimnazjum pomaga zaplanować zajęcia terapeutyczne, rejestrację danych (wyniki diagnoz oraz przebieg terapii), a także analizę efektów zajęć z uczniem.

 

Celna diagnoza potrzeb wsparcia

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb, możliwości i trudności ucznia umożliwią diagnoza wstępna oraz diagnoza funkcjonalna. Pomogą one zwrócić uwagę szczególnie na te obszary, w których uczeń przejawia wyjątkowe problemy i w których szczególnie trzeba mu pomóc. Diagnoza wstępna pozwala szybko i skutecznie określić, jakie trudności szkolne wykazuje uczeń i z czego one wynikają. Badanie koncentruje się na czytaniu, pisaniu, matematyce i językach obcych. Wyniki przeliczane są przez automatyczny program i stanowią podstawę zakwalifikowania do odpowiednich grup ryzyka, wskazując na słabe oraz mocne strony danego ucznia.Na podstawie wyników diagnozy wstępnej i funkcjonalnej powstaje graficzny wykres zakresu możliwości i deficytów ucznia – tzw. Osobisty Profil Kompetencji. Jest to ilościowa i jakościowa ocena w zakresie ośmiu funkcji rozwojowych, warunkujących powstawanie specyficznych trudności w uczeniu się.

 

Rozwój kluczowych kompetencji

Program pomaga w rozwoju kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów, którzy nie rozwinęli ich wcześniej z powodu:

 • zaniedbań społecznych
 • niewielkiego deficytu rozwoju intelektualnego,
 • niewielkich problemów widzenia i słyszenia,
 • różnych form nadpobudliwości (np. ADHD),
 • problemów emocjonalnych w tym problemów ze spektrum autyzmu.

 

Szybki dobór właściwych i atrakcyjnych ćwiczeń terapeutycznych

Po postawieniu diagnozy nauczyciel lub terapeuta tworzy plan pracy z uczniem, dobierając do jego indywidualnych potrzeb i trudności odpowiednie narzędzia (gry, karty pracy, filmy). Program zapewnia również możliwość przeprowadzenia zajęć grupowych oraz ewaluacji postępów ucznia i grupy. Program Eduterapeutica Gimnazjum zawiera:

 • ogromną bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od problemów ucznia,
 • zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
 • bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas tradycyjnych zajęć,
 • zestaw filmów prezentujących ćwiczenia ruchowe, które wspierają rozwój motoryki, koordynacji oraz integracji sensorycznej uczniów.

 

Wybrane ćwiczenia multimedialne

Gra – Wąż 

 

Gra – Łap i unikaj

 

Gra – Baskets double

 

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Dysleksji

 

Wybrane rekomendacje użytkowników

„Nasze Gimnazjum Nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie otrzymało od Państwa w ramach projektu MEN program Eduterapeutika Gimnazjum. Jest on wykorzystywany podczas zajęć rewalidacyjnych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Program pomaga w dokonywaniu diagnozy specyficznych trudności i potrzeb uczniów, jak również w prowadzeniu terapii pedagogicznej (znacznie ją uatrakcyjniając). Młodzież chętnie pracuje z programem, a przez to lepiej usprawnia zaburzone funkcje.
W terapii wykorzystujemy, także karty pracy.”

Edyta Picheta – nauczyciel specjalista Gimnazjum Nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie

 

„Eduterapeutika” jest programem pozwalającym na wnikliwą diagnozę i terapię ucznia ze
specyficznymi trudnościami w nauce. Program ten wykorzystujemy na zajęciach indywidualnych. Dostarcza on na bieżąco informacji o trudnościach poszczególnych uczniów. Po każdych zajęciach można wydrukować efekty pracy ucznia, a ponadto dziecko otrzymuje materiały do pracy w domu.”

Nina Krzyżańska, Alicja Kowalska – pedagodzy; Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach

 

„Dzięki temu programowi uatrakcyjniamy zajęcia terapii, uczniowie chętnie wykonują wszystkie ćwiczenia, które przypominają znane gry komputerowe.
Eduterapeutica ułatwia pracę nauczycielom, a uczniowie chętniej uczęszczają na zajęcia.”

Katarzyna Bielecka- Sikora – lider Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Gimnazjum nr 1 w Lubaniu

 

Zestaw Eduterapeutica Gimnazjum zawiera:

 • bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od problemów ucznia,
 • zestaw 1 000 ćwiczeń interaktywnych, zabaw i gier edukacyjnych,
 • zestaw 50 filmów prezentujących ćwiczenia ruchowe, które wspierają rozwój motoryki, koordynacji oraz integracji sensorycznej uczniów
 • 360 wydrukowanych kart pracy.

 

Wymagania sprzętowe:

Procesor: Procesor 1.5 Ghz lub szybszy
Pamięć RAM: 512 MB (zalecany 1 GB)
Wolne miejsce na dysku: do 1 GB w zależności od instalowanego modułu
Karta dźwiękowa: Karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami
Karta graficzna: Pracująca z rozdzielczością min. 1024×768
Mikrofon: Wbudowany, bądź podłączany
Napęd: DVD-ROM (niezbędny tylko w czasie instalacji)
Opcjonalne: tablica interaktywna
System: Microsoft Windows XP/Vista/ 7 / 8 / 8.1 / 10
Uwagi: Program nie współpracuje z emulatorami napędów CD/DVD

 

Eduterapeutica Gimnazjum – cena 1 299,00 zł brutto
licencja otwarta dla szkoły

Wymagania sprzętowe Eduterapeutica Dyskalkulia

Procesor: Procesor 1.5 Ghz lub szybszy
Pamięć RAM: 512 MB (zalecany 1 GB)
Wolne miejsce na dysku: do 1 GB w zależności od instalowanego modułu
Karta dźwiękowa: Karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami
Karta graficzna: Pracująca z rozdzielczością min. 1024×768
Mikrofon: Wbudowany, bądź podłączany
Napęd: DVD-ROM (niezbędny tylko w czasie instalacji)
Opcjonalne: tablica interaktywna

System: Microsoft Windows XP/Vista/ 7 / 8 / 8.1 / 10
Uwagi: Program nie współpracuje z emulatorami napędów CD/DVD

RECENZJE

pobierz materiały do pracy z uczniami

wypróbuj ćwiczenia multimedialne

Strona w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia >>> Zgłoś sugestie - dziękujemy
+ +