Sonda – Doświadczenia fizyczne

SONDy umożliwiają praktyczną naukę zawodów:

Współczesne wysoko rozwinięte technologie i przyszłe, jeszcze bardziej zaawansowane, np. związane z przyjazną dla środowiska energetyką, wymagają do ich tworzenia i obsługi ludzi posiadających wiedzę wywodzącą się z fizyki. Przemysł, biura projektowe, ośrodki badawcze potrzebują i w ciągu najbliższy lat będą nadal poszukiwać pracowników posiadających wiedzę fizyczną.

Spektrum dziedzin życia i ludzkiej działalności oparte o wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki jest bardzo szerokie i zalicza się do nich m.in.:

 • przemysł i handel (badania naukowe, projektowanie),
 • komunikacja (radiowo-telewizyjna, telekomunikacja, GPS),
 • energetyka,
 • środowisko (ekologia, zdrowie i bezpieczeństwo, monitorowanie zanieczyszczeń),
 • kosmos (astronomia, metrologia, inżynieria kosmiczna),
 • transport,
 • medycyna,

Zobacz jak działa SONDa

Nawet najpiękniejsza konstrukcja logiczna mu i być odrzucona, jeśli eksperyment nie potwierdzi przewidywań teoretycznych! To dziki temu kryterium człowiek uczy się szacunku dla praw i za sad, które rządzą światem. Z pomocą w weryfikacji teoretycznych rozważań i praw przychodzi SONDa, która wspiera proces nauki poprzez eksperymenty dając tym samym szansę nie tylko na zrozumienia praw i zasad, ale również ich doświadczenie.

 

SONDa Charakterystyka prawo napięciowe opornika doświadczenie pierwsze

 

SONDa Pierwsze prawo Kirchhoffa

 

Oprogramowanie do wizualizacji ćwiczeń

Oprogramowanie do wizualizacji ćwiczeń jest wspólne dla wszystkich zestawów. Dzięki aplikacji możliwe jest wizualizowanie  ćwiczenia przeprowadzanego na zestawach do fizyki, a dodatkowa teoria zawarta w doświadczeniach pozwoli zaznajomić uczniów z podstawowymi prawami oraz zmobilizować  do samodzielnego wyciągania wniosków.

Oprogramowanie zawiera:

 • zestaw proponowanych doświadczeń z których każde ćwiczenia posiada:
  • teorię,
  • propozycje przeprowadzenia doświadczenia,
  • wizualizację wyników,
  • analizę i podsumowanie,
 • ciekawostki z dziedziny fizyki,
 • życiorysy naukowców,
 • zastosowania praw.

 

Licencja na oprogramowanie do wizualizacji eksperymentów jest udzielana na nieograniczoną ilość stanowisk w szkole – licencja otwarta dla szkoły.

Zestaw Sonda elektryczność, elektromagnetyzm, elektronika

SONDa 1 i SONDa 2 umożliwiają wykonywanie tradycyjnych doświadczeń z fizyki, jak również eksperymentów wspomaganych komputerowo z zakresu elektromagnetyzmu. SONDa zestaw 1 i zestaw 2, to gotowy komplet kilkudziesięciu czujników do przeprowadzania doświadczeń na przedmiotach ścisłych pozwalających prowadzić zajęcia wykraczające poza teoretyczne przekazywanie wiedzy.

SONDA Fizyka Elektryczność, elektromagnetyzm, elektronika – zestaw 1
Cena zestawu 1:  6 0000,00 zł brutto

SONDA Fizyka Elektryczność, elektromagnetyzm, elektronika – zestaw 2
Cena zestawu 2:  4 000,00 zł brutto

 

SONDA Fizyka elektryczność, elektromagnetyzm, elektronika – zestaw 1

Nauczyciele przedmiotów ścisłych chętnie korzystają na zajęciach z zestawów SONDa:

 1. Atrakcyjny sposób przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem komputera na którym prezentowana jest wizualizacja wyników
 2. Praktyczne ćwiczenia i różne formy przedstawienia wyników
 3. Możliwość pracy grupowej z prezentacją wyników przed szerszym gronem uczniów
 4. Możliwość indywidualnej pracy z uczniem , który samodzielnie wypracowuje wnioski
 5. Wysoka jakość zestawu m.in. dzięki uporządkowanym treściom, przejrzystości, różnym schematom budowy, przykładom na sposoby połączeń, gotowym tabelkom wypełnianym wynikami
 6. Rozbudzenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi wśród uczniów zdolnych

 

Zestaw 1 – SONDa Fizyka Elektryczność i Magnetyzm

 • SONDa zestaw 1 składa się z 13 elementów pomiarowych:
  • Matryca uniwersalna do budowania obwodów
  • Moduły zasilające do budowania obwodów
  • Moduły pomiarowe
  • Koncentrator pomiarowy do łączności z komputerem
  • Żarówki
  • Włączniki i wyłączniki
  • Potencjometr
  • Oprawka do baterii R6, R20
  • Rezystory
  • Tranzystory
  • Diody LED (czerwona, zielona)
  • Kondensatory
  • Diody prostownicze

 

Przygotowane doświadczenia w SONDzie – zestaw 1:

 1. pomiar natężenia prądu elektrycznego,
 2. pomiar napięcia elektrycznego,
 3. prawo Ohma,
 4. wyznaczanie oporu elektrycznego opornika i żarówki,
 5. wyznaczanie mocy żarówki,
 6. wyznaczanie SEM i oporu wewnętrznego ogniwa,
 7. badanie charakterystyki prądowo – napięciowej opornika Zobacz 
 8. charakterystyka prądowo – napięciowa żarówki,
 9. charakterystyka prądowo – napięciowa wody,
 10. I prawo Kirchhoffa Zobacz
 11. II prawo Kirchhoffa,
 12. wyznaczanie oporu zastępczego oporników połączonych szeregowo i równolegle,
 13. wyznaczanie mocy rozproszonej na oporze,
 14. oraz konstruowanie własnych doświadczeń.

SONDA Fizyka Elektryczność, elektromagnetyzm, elektronika – zestaw 1

Cena zestawu 1:  6 0000,00 zł brutto

 

SONDA Fizyka Elektryczność, elektromagnetyzm, elektronika – zestaw 2

Zestaw 2 SONDa Fizyka Elektryczność i Magnetyzm jest uzupełnieniem Zestawu 1 .

 

SONDa zestaw 2 składa się z 13 elementów pomiarowych:

 • Przewody pomiarowe czerwone i czarne
 • Sonda oscyloskopowa
 • Krokodyliki
 • Pojemnik do elektrolizy
 • Kompas
 • Komplet rdzenie do budowy transformatora
 • Zwojnice
 • Przekaźnik
 • Magnesy
 • Elektromagnes
 • Silnik
 • Prądnica
 • Czujniki temperatury

 

Przygotowane doświadczenia w SONDzie – zestaw 2 (po połączeniu zestawu 1 z 2):

 1. badanie zależności oporu przewodnika od jego przekroju i długości,
 2. wyznaczanie oporu właściwego różnych przewodników,
 3. wyznaczanie pracy wykonanej podczas przepływu przez różne elementy obwodu
 4. pole magnetyczne prądu prostoliniowego,
 5. badanie wpływu temperatury na opór metali,
 6. badanie wpływu temperatury na opór półprzewodnika,
 7. charakterystyka prądowo – napięciowa diody,
 8. charakterystyka prądowo – napięciowa tranzystora,
 9. wytwarzanie i własności prądu przemiennego,
 10. prostownicze działania diody,
 11. badanie zjawiska samoindukcji,
 12. wyznaczanie sprawności transformatora,
 13. obniżanie i podwyższanie napięcia przy pomocy transformatora,
 14. funkcje transformatorów w przesyłaniu energii elektrycznej,
 15. rola kondensatora w obwodzie prądu stałego,
 16. zasada działania elektromagnesu,
 17. zastosowanie prostownika dwupołówkowego,
 18. oraz konstruowanie własnych doświadczeń.

SONDA Fizyka Elektryczność, elektromagnetyzm, elektronika – zestaw 2

Cena zestawu 2:  4 000,00 zł brutto

Zestaw mechanika, termodynamika, zjawiska optycznych

SONDa 3 i SONDa 4 są zestawem pomocy dydaktycznych pozwalających na przeprowadzanie badań i długotrwałe zbieranie danych dotyczących temperatury, wilgotności, ciśnienia, natężenia dźwięku i światła, promieniowania UV, natężenia promieniowania jonizującego, koncentracji tlenu, czy dwutlenku węgla.

SONDA Go Fizyka mechanika, termodynamika – zestaw 3
Cena zestawu 3: 3 500,00 zł brutto

SONDA Go Fizyka mechanika, termodynamika – zestaw 4
Cena zestawu 4: 3 000,00 zł brutto

 

SONDa 3 jest urządzeniem dydaktycznym dokonującym pomiarów warunków środowiskowych oraz parametrów wielkości fizycznych, badanych w doświadczeniach laboratoryjnych. Składa się ona z elementu bazowego, do którego w zależności od potrzeb dołącza się czujniki różnych wielkości fizycznych. Do SONDy 3 można podłączyć jednocześnie do 6 czujników. Mogą to być zarówno czujniki tej samej wielkości fizycznej, jak i każdy z tych czujników może mierzyć inną wielkość.

Doświadczenia w SONDzie zestaw 3 i 4:

 1. wyznaczanie ciepła właściwego wody za pomocą czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy (przy założeniu braku strat)
 2. wymiana energii cieplnej z otoczeniem w zależności od wielkości powierzchni – promieniowanie cieplne
 3. badanie zjawiska konwekcji w cieczach
 4. obserwacja zjawiska dudnień fal akustycznych
 5. badanie zjawiska topnienia i krzepnięcia wody
 6. badanie zjawiska przewodnictwa cieplnego w ciałach stałych
 7. badanie przepływu energii na sposób ciepła i rola izolacji – krzywa chłodzenia
 8. badanie wilgotności powietrza w procesie spalania
 9. generowanie fali akustycznej i wyznaczanie jej częstotliwości
 10. hałas w najbliższym otoczeniu
 11. przemiana izobaryczna
 12. przewodnictwo cieplne
 13. pomiar podciśnienia
 14. absorpcja promieniowania elektromagnetycznego
 15. przemiana izotermiczna
 16. przemiana izochoryczna
 17. zależność natężenia światła od kąta padania promieni świetlnych
 18. zależność natężenia światła od odległości od źródła
 19. badanie natężenia światła w zależności od średnicy soczewki skupiającej
 20. oddziaływanie światła z materią
 21. prawo sprężystości Hooke’a
 22. pomiar tarcia statycznego i dynamicznego
 23. składowa siły ciężkości na równi pochyłej
 24. badanie ruchu jednostajnego
 25. badanie ruchu jednostajnego na równi pochyłej
 26. badanie ruchu modelu samochodu- zabawki
 27. badanie ruchu jednostajnie zmiennego z użyciem bloczka stałego
 28. badanie ruchu jednostajnie zmiennego na równi pochyłej
 29. badanie ruchu przewracającego się sztywnego komina
 30. badanie ruchu pod wpływem odkształcenia poduszki z gąbki zwykłej i gąbki termoelastycznej
 31. pomiar indukcji pola magnetycznego wytworzonego przez prostoliniowy przewodnik z prądem elektrycznym
 32. ruch wahadła w polu grawitacyjnym
 33. wykorzystanie wahadła oberbecka do badania ruchu jednostajnie zmiennego
 34. zasada zachowania energii dla ruchu wahadła sprężynowego
 35. drgania wahadła sprężynowego

 

SONDA Go Fizyka mechanika, termodynamika, zjawiska optyczne zestaw 3 składa się z:

 • autonomicznego rejestratora danych
 • czujników mierzących:
  • temperaturę (-30 ; +120 st.) 3 szt.
  • wilgotność
  • ciśnienie (różnicowy)
  • natężenie dźwięku
  • natężenie światła widzialnego
 • trójprzycisku – pilot
 • oprogramowania do wizualizacji ćwiczeń

SONDA Go Fizyka mechanika, termodynamika – zestaw 3

Cena zestawu 3: 3 500,00 zł brutto 

 

SONDa4 jest urządzeniem, które wymaga współpracy z SONDą3, a jej głównym elementem jest ultradźwiękowy detektor ruchu wraz z czujnikami. Dopplerowski detektor ruchu (DDR) umożliwia jednoczesny pomiar odległości i czasu poruszającego się obiektu w trzech niezależnych kanałach. Pozwala to na mierzenie położenie, a także pochodne wielkości położenia, takie jak chwilowa prędkość i przyspieszenie.

 

SONDA Go Fizyka mechanika, termodynamika, zjawiska optyczne zestaw 4 składa się z:

 • ultradźwiękowy detektor ruchu
 • czujnik siły – belka tensometryczna
 • czujnika promieniowania podczerwonego (IR)
 • czujnika natężenia pola magnetycznego

SONDA Go Fizyka mechanika, termodynamika – zestaw 4

Cena zestawu 4: 3 000,00 zł brutto       

Wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej

Projekt wyróżniony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako przykład realizowania dobrych praktyk edukacyjnych.

Nowatorska SONDa wykorzystywana jest m.in. w realizacji projektu Fizyka jest ciekawa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, którego celem jest rozwój umiejętności ok. 5 tys. uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki.

RECENZJE

„Sondy okazały się bardzo przydatne w nauczaniu fizyki w szkole średniej. Znacznie usprawniły przeprowadzanie doświadczeń oraz umożliwiły wprowadzenie nowych, ciekawszych rozwiązań. Wizualizacja przebiegu i wyników doświadczeń ułatwiły uczniom ich zrozumienie, interpretację, a także zapamiętanie treści przerabianego materiału. Wzrosło zainteresowanie przedmiotem, a uczniowie bardzo chętnie brali czynny udział w zajęciach zarówno indywidualnie jak i w pracy zespołowej”.

Dorota Gmerek –  nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie