EduChomik.pl – filmy dla szkoły

Filmy w edukacji szkolnej

Połączenie ruchomego obrazu, dźwięku oraz słów sprawia, że treści wideo są dużo lepiej przyswajane przez człowieka niż w sytuacji, gdy dźwięk i obraz są wykorzystywane osobno. Dlatego też warto w procesie dydaktycznym wykorzystywać materiały wideo zawierające treści dydaktyczne, które są nie tylko atrakcyjną dla dzieci formą zajęć, ale także zwiększają efektywność prowadzonych lekcji.

Filmy wyświetlane w trakcie lekcji, to nie tylko skupienie uwagi, ale również dodatkowy i odmienny od tradycyjnych, bodziec w procesie dydaktycznym. Wideo w edukacji może pełnić nie tylko rolę atrakcyjnej formy prezentacji i przekazu wiedzy, ale być również skutecznym narzędziem zachęcający do większej aktywności uczniów i zwiększenia ich zaangażowani.

Educhomik.pl

To serwis internetowy ze starannie wyselekcjonowaną i zweryfikowaną merytorycznie baza filmów przygotowaną do użycia na lekcjach z różnych przedmiotów szkolnych. 

www.educhomik.pl

EduChomik.pl – bezpłatny dostęp (przeglądanie i korzystanie z bazy filmów)

Za pośrednictwem strony internetowej educhomik.pl każdy nauczyciel oraz uczeń może dowolnie i za darmo korzystać z bazy ponad 1000 wyselekcjonowanych treści wideo pomagających realizować podstawę programową.  Educhomik za sprawą szybkiej i wygodniej wyszukiwarki filmów edukacyjnych umożliwia łatwe znalezienie interesującego filmu i wykorzystanie go w trakcie zajęć lekcyjnych bez uprzedniego długotrwałego wyszukiwania i weryfikowania zawartości filmu.

Educhomik.pl powstał z myślą o nauczycielach, lecz jest również serwisem, który może być przez nich tworzony. Łatwa i prosta procedura dodawania nowych materiałów wideo, to także okazja do dzielenia się swoimi zgromadzonymi materiałami i pomoc z innymi nauczycielami.

RECENZJE