Harmonijny Rozwój – Gry wielkoformatowe

Harmonijny rozwój dziecka 5-7 lat

Harmonijny rozwój dziecka kojarzy nam się zwykle z równowagą i dopasowaniem między jego rozwojem fizycznym, emocjonalnym, społecznym i intelektualnym, czasami również z płynnością tego rozwoju, a nawet z brakiem problemów rozwojowych. Jednak ta harmonia, tak jak w muzyce, bywa dynamiczna i zmienna – dziecko trafia na okresy, w których pewne aspekty jego rozwoju przebiegają szybciej, a inne wolniej – nagłe zmiany potrafią zaskoczyć najbardziej uważnych rodziców. Nawet brak problemów rozwojowych może być sam w sobie problemem, bo przecież rozwój wymaga zmian, które nie zawsze przebiegają łagodnie.

Staramy się tworzyć w przedszkolach i szkołach środowisko sprzyjające rozwojowi, zarówno przez pomoce dydaktyczne, samo fizyczne otoczenie dziecka, ale przede wszystkim sposób spędzania czasu i relacje między rówieśnikami, a także między grupą dzieci a nauczycielem.

Na takich przesłankach opracowano złożoną z siedmiu części serię pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku 5-7 lat przeznaczoną do możliwie wszechstronnego wspierania ich rozwoju.

Autorzy serii starali się połączyć przekazywanie podstawowych informacji o świecie i kluczowych umiejętności intelektualnych z dostosowanymi do właściwych etapów rozwoju dzieci formami aktywności fizycznej i społecznej.

Seria Harmonijny Rozwój zawiera karty do pracy indywidualnej rozwijające przy okazji umiejętności manualne i koncentrację, karty do pracy grupowej rozwijające dodatkowo umiejętności społeczne, gry i zabawy dla całej klasy oparte na wielkowymiarowych elementach kartonowych oraz unikalne gry i zabawy multimedialne, które pozwalają na zespołowe korzystanie przez dzieci z tablicy dzięki unikalnemu sposobowi wykorzystania technologii wielodotyku (ang. multi-touch).

Taki zestaw ułatwia nauczycielowi prowadzenie dzieci ścieżką harmonijnego rozwoju, a jednocześnie wprowadza dzieci w świat technologii informatycznych, który staje się dzięki temu naturalnym środowiskiem zabawy i nauki.

uczeń w szkole edukacja wczesnoszkolna

harmonijny rozwój ćwiczenia multimedialne dla uczniów i przedszkolaków

Harmonijny Rozwój – wprowadź dzieci w multimedialny świat zabawy i nauki

Atrakcyjne ćwiczenia zawarte w programach aktywizują dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując jednocześnie do nauki. Zadania pomagają realizować cele wychowania przedszkolnego i szkolnego z podstawy programowej i mogą stanowić uzupełnienie wybranego przez nauczyciela programu nauczania.

Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom współdziałanie, eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji. Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ tablicy interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia.

Każdy pakiet zawiera:

 • 3 interaktywne gry specjalnie przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej
 • karty pracy do wydrukowania lub kopiowania zawierające ćwiczenia do wykonania indywidualnego, zespołowego lub materiały do przygotowania przedstawień teatralnych
 • grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy dzieci.

Harmonijny Rozwój – zobacz nasze ćwiczenia multimedialne

 

 

harmonijny rozwój ochrona środowiska ćwiczenia na tablicę multimedialną

Nauka przez zabawę

 • znakomita zabawa dla uczniów,
 • innowacyjna forma zabawy i nauki, łącząca multimedia z pomocami tradycyjnymi,
 • skuteczne przygotowanie do nauki w szkole podstawowej,
 • uzupełnienie każdego programu nauczania.

Wszystkie elementy zestawu pozwalają na naturalne dla dzieci współdziałanie, eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbują też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji.

Harmonijny Rozwój – Twórczość i konstrukcje – 490 zł brutto
Harmonijny Rozwój – Zmysły i ruch – 490 zł brutto
Harmonijny Rozwój – Poznawanie i rozumienie – 490 zł brutto
Harmonijny Rozwój – Liczenie i porównywanie – 490 zł brutto
Harmonijny Rozwój – Słowa i znaki – 490 zł brutto
Harmonijny Rozwój – Przyroda i czas – 490 zł brutto
Harmonijny Rozwój – Ekologia i środowisko – 490 zł brutto 
Zestaw Harmonijny Rozwój – 7 części – 2990 zł brutto (oszczędzasz 440 zł)

Harmonijny rozwój składa się z 7 różnorodnych modułów:

 • Twórczość i konstrukcje
 • Zmysły i ruch
 • Poznawanie i rozumienie
 • Liczenie i porównywanie
 • Słowa i znaki
 • Przyroda i czas
 • Ekologia i środowisko

RECENZJE

Proponowana gra planszowa pt. :”Segregacja śmieci” wchodząca wraz z materiałami multimedialnymi w skład pakietu edukacyjnego Ekologia i środowisko” jest produktem doskonale wpisującym się w treści ekologiczne łatwe do przyswojenia już nawet dla trzylatków. Porządkuje rzeczywiste doświadczenia dzieci  znane im z codziennego życia utrwalając wiedzę  dotycząca powszechnie obowiązujących zasad segregowania odpadów. Gra jest grą wieloelementową pozwalającą każdemu z uczestników na aktywny w niej udział, autorską działalność i podejmowanie własnych decyzji.

Na szczególna uwagę zasługuje fakt wykonania wszystkich elementów z trwałego surowca gwarantującego jej wielokrotne użycie. Kolorystyka i szata graficzna wszystkich elementów aktywizuje uwagę dziecka i zachęcająca do podejmowania przez niego aktywności. Użyte ilustracje nominacyjne są wyraziste, mają właściwy rozmiar i są rozpoznawalne dla dziecka. Rozmiar elementów składowych gry jest dostosowany do wielkości dziecięcych rączek, co także przemawia na  jej korzyść. Niewątpliwą zaletą gry jest jej mobilność , można ją wykorzystać do zabawy w różnych miejscach.

Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” we Września Donata Hedrych

pobierz karty pracy

wypróbuj ćwiczenia multimedialne

wymagania techniczne