Harmonijny Rozwój

HARMONIJNY ROZWÓJ

Zestaw pomocy dydaktyczny wprowadzający dzieci  w multimedialny świat zabawy
i nauki. Najnowszy zestaw multimedialnych gier i zabaw wspierający wszechstronny rozwój dzieci w wieku 5-7 lat z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i starszych grup przedszkolnych.

Harmonijny rozwój składa się z 7 różnorodnych modułów:

 • Twórczość i konstrukcje,
 • Zmysły i ruch,
 • Poznawanie i rozumienie,
 • Liczenie i porównywanie,
 • Słowa i znaki,
 • Przyroda i czas,
 • Ekologia i środowisko.

Wszystkie elementy zestawu pozwalają na naturalne dla dzieci współdziałanie, eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbują też ćwiczeń samokontroli
oraz koncentracji.

Praca na tablicy multimedialnej

Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/, w którą wyposażone są nowoczesne tablice interaktywne. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia.

Innowacyjne gry i zabawy zaprojektowane są specjalnie dla kilkuosobowych zespołów dzieci wykorzystują ich naturalne zainteresowanie nowymi technologiami, aby przygotować je do nauki w szkole podstawowej. Tablica może stać się też narzędziem wspólnej twórczości plastycznej i muzycznej, pozwalając na oswojenie dzieci z multimediami edukacyjnymi.

Gry i zabawy multimedialne aktywizują dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując jednocześnie do nauki. Zadania pomagają realizować cele wychowania przedszkolnego z podstawy programowej mogą stanowić uzupełnienie wybranego przez nauczyciela programu nauczania.

Wsparcie samodzielności!

W zestawie przygotowaliśmy atrakcyjne karty do pracy indywidualnej, które przy okazji stanowią doskonałe ćwiczenia grafomotoryki. Nauczyciel może kopiować karty dołączone do zestawu lub drukować je z płyty z oprogramowaniem. W każdym module znajduje się 6 kart formatu A4.

Jak wykorzystać Harmonijny Rozwój w pracy z dziećmi

Atrakcyjne ćwiczenia zawarte w programie aktywizują dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując jednocześnie do nauki.

Zadania pomagają realizować cele wychowania przedszkolnego z podstawy programowej i mogą stanowić uzupełnienie wybranego przez nauczyciela programu nauczania.

Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom
współdziałanie, eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując też ćwiczeń
samokontroli oraz koncentracji.

Harmonijny Rozwój – Twórczość i konstrukcje

Multimedialne gry i zabawy wspierający wszechstronny rozwój dzieci w wieku 5-7 lat. Atrakcyjne ćwiczenia zawarte w programach aktywizują dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując jednocześnie do nauki. Zadania pomagają realizować cele wychowania przedszkolnego i szkolnego z podstawy programowej i mogą stanowić uzupełnienie wybranego przez nauczyciela programu nauczania.

Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom współdziałanie, eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji. Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ tablicy interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia.

Każdy pakiet zawiera:

 • 3 interaktywne gry specjalnie przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej,
 • karty pracy do wydrukowania lub kopiowania zawierające ćwiczenia do wykonania indywidualnego, zespołowego lub materiały do przygotowania przedstawień teatralnych,
 • grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy dzieci.

Gry interaktywne

 • rysujemy razem – ćwiczenie swobody wyrazu plastycznego,
 • dopasuj do obrazka – rozumienie podstawowych kategorii plastycznych: kształtu, koloru, wzoru graficznego,
 • muzykanci – ćwiczenie wyczucia rytmu i rytmicznej koordynacji ruchowej.

Karty pracy

 1. Wycinanka-układanka geometryczna – wycinanie i tworzenie kompozycji plastycznej
  z prostych, geometrycznych kształtów – ćwiczenie wyczucia kompozycji.
 2. Wyrażamy emocje – wycinanie i układanie na symbolicznej twarzy elementów wyrażających emocje i charakter postaci.
 3. Paluszek-pacynka – wycinanie, składanie i charakteryzowanie pacynki w formie naparstka – może być wstępem do zabawy w teatrzyk lalkowy.
 4. Co z tego wyjdzie? – dorysowywanie do linearnego kształtu dalszego ciągu tworzącego jakieś przedstawienie – ćwiczenie wyobraźni.
 5. Maska zwierzaczka – naklejanie, charakteryzowanie i wycinanie maski-zwierzaczka
  – wstęp do zabawy w teatr maskowy.
 6. Robimy kotka – wycinanie, zaginanie i klejenie z elementów papierowego kotka
  – ćwiczenie konstrukcyjne

Gra wielkoformatowa

Gra wielkoformatowa „Miasto” zawiera 30 kartonów w wielkości 20 x 20cm oraz 24 okrągłych kartonów o średnicy 12cm przedstawiające ulice, zakręty, skrzyżowania oraz typowe budynki miejskie – mieszkania, szkołę, sklepy, warsztaty. Dzieci wspólnie układają na podłodze miasto ucząc się współpracy i konstrukcji przy dopasowaniu przebiegu ulic
i rozmieszczenie przy nich budynków, placów i parków. Dzięki dołączonym do gry kartonowym samochodom i innym środkom komunikacji zbudowane przez dzieci miasto staje się placem zabaw polegających na szukaniu drogi między określonymi punktami, wykonywaniu poleceń opartych na liczbie pól i kierunku ruchów i wielu innych, których scenariusze są dołączone do gry.

 

Harmonijny Rozwój – Twórczość i konstrukcje (przedszkole i szkoła podst. 1-3)
cena – 490,00 zł

Harmonijny Rozwój – Zmysły i ruch

Multimedialne gry i zabawy wspierający wszechstronny rozwój dzieci w wieku 5-7 lat. Atrakcyjne ćwiczenia zawarte w programach aktywizują dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując jednocześnie do nauki. Zadania pomagają realizować cele wychowania przedszkolnego i szkolnego z podstawy programowej i mogą stanowić uzupełnienie wybranego przez nauczyciela programu nauczania.

Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom współdziałanie, eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji. Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ tablicy interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia.

Każdy pakiet zawiera:

 • 3 interaktywne gry specjalnie przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej
 • karty pracy do wydrukowania lub kopiowania zawierające ćwiczenia do wykonania indywidualnego, zespołowego lub materiały do przygotowania przedstawień teatralnych
 • grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy dzieci.

Gry interaktywne

 • budowniczowie – ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • łap i unikaj – ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • piraci – ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,

Karty pracy

 1. Znajdź różnice – klasyczna zabawa ćwicząca spostrzegawczość.
 2. Znajdź gwiazdki – kolejna zabawa ćwicząca spostrzegawczość.
 3. Znajdź trójkąty – kolejna zabawa ćwicząca spostrzegawczość.
 4. Znajdź kółka – kolejna zabawa ćwicząca spostrzegawczość.
 5. Połącz podobne filiżanki – zabawa polegająca na wyodrębnianiu
  z obrazka i kojarzeniu podobnych deseni.
 6. Połącz podobne zwierzaki – zabawa polegająca na wyodrębnianiu z obrazka i kojarzeniu podobnych deseni.

Gra wielkoformatowa

Gra wielkoformatowa „Kierunki i kolory” polega na znajdowaniu przez dzieci rozmieszczonych na podłodze 32 kartonów w wielkości 20×20 cm z rysunkami prawych oraz lewych dłoni i stóp w różnych kolorach. Do gry dołączono zestaw scenariuszy zabaw pozwalający na jej wykorzystanie w wielu konfiguracjach opartych na wypróbowanych mechanizmach zabawy takich jak „Stary niedźwiedź”, „Brakujące krzesło”, ”Twister”. Gra rozwija percepcję wzrokową (w szczególności rozpoznawanie kształtów, kolorów i strony lewej i prawej), reagowanie na bodźce słuchowe (aktywowanie i hamowanie) koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację i współpracę w grupie.

 

Harmonijny Rozwój – Zmysły i ruch (przedszkole i szkoła podst. 1-3)
cena – 490,00 zł

Harmonijny Rozwój – Poznawanie i rozumienie

Multimedialne gry i zabawy wspierające wszechstronny rozwój dzieci w wieku 5-7 lat. Atrakcyjne ćwiczenia zawarte w programach aktywizują dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując jednocześnie do nauki. Zadania pomagają realizować cele wychowania przedszkolnego i szkolnego z podstawy programowej i mogą stanowić uzupełnienie wybranego przez nauczyciela programu nauczania.

Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom współdziałanie, eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji. Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ tablicy interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia.

Każdy pakiet zawiera:

 • 3 interaktywne gry specjalnie przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej
 • karty pracy do wydrukowania lub kopiowania zawierające ćwiczenia do wykonania indywidualnego, zespołowego lub materiały do przygotowania przedstawień teatralnych
 • grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy dzieci.

Gry interaktywne:

 • sklep – ćwiczenie umiejętności klasyfikowania,
 • opowiadania – ćwiczenia świadomości kolejności zdarzeń oraz myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • detektywi – ćwiczenie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz dedukcji.

Karty pracy

 1. Owoce i warzywa – ćwiczenie klasyfikacji.
 2. Zwierzęta leśnie i domowe – ćwiczenie klasyfikacji.
 3. Koła i wielokąty – ćwiczenie klasyfikacji.
 4. Ułóż historyjkę „Na sankach” – wycinanka-układanka – ćwiczenie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 5. Ułóż historyjkę „Na łyżwach” – wycinanka-układanka – ćwiczenie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 6. Ułóż historyjkę „W lesie” – wycinanka-układanka – ćwiczenie myślenia
  przyczynowo-skutkowego.

Gra wielkoformatowa

Gra wielkoformatowa „Sklep” pozwala na ćwiczenie umiejętności klasyfikowania na przykładzie typowej oferty sklepu spożywczego. 20 kartonów w wielkości 20×20 cm przedstawiają nabiał, mięso i więdliny, warzywa i owoce oraz pieczywo, które dzieci umieszczają na odpowiednich półkach sklepu. Gra rozwija też koncentrację i umiejętność współpracy w grupie. Dołączone do gry 36 kartonowych monet o średnicy 12 cm, pozwalają na wykorzystanie gry w pierwszej klasie do ćwiczenia podstawowych działań matematycznych na przykładzie wyliczania należności, wydawania reszty oraz układania zadanych liczb z monet o różnych nominałach.

 

Harmonijny Rozwój – Poznawanie i rozumienie (przedszkole i szkoła podst. 1-3)
cena – 490,00 zł

Harmonijny Rozwój – Liczenie i porównywanie

Multimedialne gry i zabawy wspierające wszechstronny rozwój dzieci w wieku 5-7 lat. Atrakcyjne ćwiczenia zawarte w programach aktywizują dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując jednocześnie do nauki. Zadania pomagają realizować cele wychowania przedszkolnego i szkolnego z podstawy programowej i mogą stanowić uzupełnienie wybranego przez nauczyciela programu nauczania.

Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom współdziałanie, eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji. Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ tablicy interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia.

Każdy pakiet zawiera:

 • 3 interaktywne gry specjalnie przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej,
 • karty pracy do wydrukowania lub kopiowania zawierające ćwiczenia do wykonania indywidualnego, zespołowego lub materiały do przygotowania przedstawień teatralnych,
 • grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy dzieci.

Gry interaktywne:

 • dopasuj równoliczne – ćwiczenie umiejętności liczenia i znajdowania zbiorów równolicznych na obiektach konkretnych z przechodzeniem do liczenia abstrakcyjnego,
 • ułóż po kolei – ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania liczb na obiektach konkretnych z przechodzeniem do abstrakcji,
 • rachmistrze – ćwiczenie umiejętności liczenia.

Karty pracy

 1. Połącz od najmniejszej liczby do największej – ćwiczenie liczenia i porównywania zbiorów.
 2. Połącz równoliczne – ćwiczenie liczenia i porównywania zbiorów.
 3. Od najmniejszego owocu do największego – ćwiczenie percepcji i rozumienia pojęcia wielkości.
 4. Od najkrótszej kredki do najdłuższej – ćwiczenie percepcji i rozumienia pojęcia długości.
 5. Desenie na robaczku – ćwiczenie rozumienia rytmu i ciągu.
 6. Ciągi owoców – ćwiczenie rozumienia rytmu i ciągu.

Gra wielkoformatowa

Gra wielkoformatowa „Zbiory i liczby” składa się z zestawu kartonów reprezentujących zbiory konkretnych przedmiotów w liczbie od 1 do 10, odpowiadające im abstrakcyjne zbiory kropek oraz liczby. Podstawowa zabawa polega na dopasowywaniu przez 3 grupy dzieci kartonów reprezentujących te same liczby w każdy z 3 opisanych sposobów.
Inne zabawy to układanie liczb i zbiorów w kolejności rosnącej lub malejącej oraz porównywanie zbiorów.

Gra przeznaczona jest do rozwijania umiejętności liczenia i znajdowania zbiorów równolicznych na obiektach konkretnych z przechodzeniem do liczenia abstrakcyjnego oraz wprowadzania pojęcia liczby wyrażonej zapisem pojedynczej cyfry. Dołączone do gry kartony ze znakami dodawania, odejmowania i równości pozwalają na wykorzystanie gry również w pierwszej klasie szkoły podstawowej do układania i uzupełniania działań. Scenariusze takich zabaw znajdują się w zestawie.

 

Harmonijny Rozwój – Liczenie i porównywanie (przedszkole i szkoła podst. 1-3)
cena – 490,00 zł

Harmonijny Rozwój – Słowa i znaki

Multimedialne gry i zabawy wspierające wszechstronny rozwój dzieci w wieku 5-7 lat. Atrakcyjne ćwiczenia zawarte w programach aktywizują dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując jednocześnie do nauki. Zadania pomagają realizować cele wychowania przedszkolnego i szkolnego z podstawy programowej i mogą stanowić uzupełnienie wybranego przez nauczyciela programu nauczania.

Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom współdziałanie, eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji. Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ tablicy interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia.

Każdy pakiet zawiera:

 • 3 interaktywne gry specjalnie przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej,
 • karty pracy do wydrukowania lub kopiowania zawierające ćwiczenia do wykonania indywidualnego, zespołowego lub materiały do przygotowania przedstawień teatralnych,
 • grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy dzieci.

Gry interaktywne:

 • dopasuj przeciwne – rozumienie relacji znaczeniowych między słowami i znakami,
 • ułóż zdania – rozumienie budowy zdania oraz języka symbolicznego,
 • poeci – ćwiczenie oddechowe w zakresie wpływającym na sprawność mowy.

Karty pracy

 1. Żółw w labiryncie – ćwiczenie sprawności grafomotorycznej.
 2. Myszki w labiryncie – ćwiczenie sprawności grafomotorycznej.
 3. Skacząca żabka – ćwiczenie sprawności grafomotorycznej (szlaczki).
 4. Literki – wycinanka-układanka – ćwiczenie rozpoznawania kształtu liter.
 5. Znajdź takie same – misie – ćwiczenie rozpoznawania współwystępujących elementów.
 6. Znajdź takie same – pranie – ćwiczenie rozpoznawania współwystępujących elementów.

Gra wielkoformatowa

Gra wielkoformatowa „Słowa, litery, wyrazy” zawiera zestaw kartonów z charakterystycznymi rysunkami, pasującymi do nich literami oraz całymi wyrazami. Podstawowa zabawa polega na łączeniu przez grupy 3 dzieci właściwych obrazów, pierwszych liter i wyrazów poprzez ich pokazywanie i układanie na podłodze. Gra pozwala ćwiczyć rozpoznawanie liter oraz czytanie globalne. Uczy też dzieci współdziałania w grupach, koncentracji i spostrzegawczości. Dołączone do gry litery z polskimi znakami diaktrytycznymi oraz dodatkowe często występujące litery pozwalają na dodatkowe wykorzystanie gry w pierwszej klasie do nauki czytania i pisania oraz rozpoznawania samogłosek i spółgłosek. Scenariusze takich zabaw znajdują się w zestawie.

 

Harmonijny Rozwój – Słowa i znaki (przedszkole i szkoła podst. 1-3)
cena – 490,00 zł

Harmonijny Rozwój – Przyroda i czas

Multimedialne gry i zabawy wspierające wszechstronny rozwój dzieci w wieku 5-7 lat. Atrakcyjne ćwiczenia zawarte w programach aktywizują dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując jednocześnie do nauki. Zadania pomagają realizować cele wychowania przedszkolnego i szkolnego z podstawy programowej i mogą stanowić uzupełnienie wybranego przez nauczyciela programu nauczania.

Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom współdziałanie, eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji. Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ tablicy interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia.

Każdy pakiet zawiera:

 • 3 interaktywne gry specjalnie przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej,
 • karty pracy do wydrukowania lub kopiowania zawierające ćwiczenia do wykonania indywidualnego, zespołowego lub materiały do przygotowania przedstawień teatralnych,
 • grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy dzieci.

Gry interaktywne:

 • pory roku – rozumienie cykliczności pór roku i związanych z nimi zjawisk pogodowych, zmian w świecie zwierzęcym i roślinnym, zabaw, stosownych ubiorów,
 • środowiska – rozumienie różnorodności środowisk oraz związanych z nimi zagrożeń,
 • kontynenty i oceany – rozumienie różnorodności geograficznej świata przyrody.

Karty pracy

 1. Jezioro – kolorowanka – elementy ekosystemów.
 2. Las– kolorowanka – elementy ekosystemów.
 3. Łąka– kolorowanka – elementy ekosystemów.
 4. Liście i owoce – dopasowywanie liści i owoców z tego samego drzewa.
 5. Zwierzęta i ich dzieci – dopasowywanie rodziców i potomstwa tego samego gatunku.
 6. Zwierzęta i gniazda – dopasowywanie zwierząt i ich domostw.

Gra wielkoformatowa

Gra wielkoformatowa „Pory roku” pozwala w gronie klasy ułożyć na podłodze kalendarz roczny zawierający podział na cztery pory roku oraz 12 przyrodniczych cech lub zjawisk po 3 na każda porę roku, które dla starszych grup mogą symbolizować miesiące. Graz rozwija rozumienie cykliczności pór roku i związanych z nimi zjawisk pogodowych, zmian w świecie zwierzęcym i roślinnym, zabaw, stosownych ubiorów.

Harmonijny Rozwój – Przyroda i czas (przedszkole i szkoła podst. 1-3)
cena – 490,00 zł

Harmonijny Rozwój – Ekologia i środowisko

Multimedialne gry i zabawy wspierające wszechstronny rozwój dzieci w wieku 5-7 lat. Atrakcyjne ćwiczenia zawarte w programach aktywizują dzieci i oswajają je z pracą zespołową, przygotowując jednocześnie do nauki. Zadania pomagają realizować cele wychowania przedszkolnego i szkolnego z podstawy programowej i mogą stanowić uzupełnienie wybranego przez nauczyciela programu nauczania.

Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom współdziałanie, eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji. Program wykorzystuje metodę pracy zespołowej z wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ tablicy interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z zasobów na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia.

Każdy pakiet zawiera:

 • 3 interaktywne gry specjalnie przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej
 • karty pracy do wydrukowania lub kopiowania zawierające ćwiczenia do wykonania indywidualnego, zespołowego lub materiały do przygotowania przedstawień teatralnych
 • grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy dzieci.

Gry interaktywne:

 • segregacja śmieci – rozwijanie świadomości ekologicznej: segregacja odpadów,
 • ekosystem – rozwijanie świadomości ekologicznej: rozumienie złożoności i różnorodności ekosystemów,
 • ekoskrzaty – rozwijanie świadomości ekologicznej: oszczędzanie zasobów.

Karty pracy

 1. Mapa pogody – wycinanie i umieszczanie na mapie Polski symboli pogody.
 2. Jesień, zima, lato – dopasowywanie zjawisk atmosferycznych do pory roku.
 3. Co jest roślince potrzebne do życia? – wycinanie i umieszczanie na rysunku lasu obrazków zasobów potrzebnych roślinom, zastępujących ilustracje zasobów lub zjawisk niepożądanych.
 4. Karmimy zwierzęta zimą – wycinanie i umieszczanie na ilustracji zimowego krajobrazu obrazków zasobów potrzebnych zwierzętom, zastępujących ilustracje przedmiotów niepożądanych.
 5. Ekologia w lesie – wycinanie i umieszczanie na rysunku lasu obrazków właściwych czynności lub zdarzeń, zastępujących ilustracje czynności niepożądanych.
 6. Ekologia w domu – wycinanie i umieszczanie na rysunku wnętrza domu obrazków korygujących niewłaściwe dysponowanie zasobami energii lub wody.

Gra wielkoformatowa

Wielkowymiarowa gra ekologiczna „Segregacja śmieci” uczy poprzez wspólne działanie, przeżywanie i aktywność dzieci. Polem zabawy staje się podłoga – dzieci budują cztery makiety pojemników z załączonych kolorowych pokrywek oraz tasiemek symbolizujących objętość pojemnika. Następnie każde z dzieci losuje kartę z rysunkiem odpadu np. gazet, szklanych butelek, odpadów kuchennych, plastikowych nakrętek i wybiera pojemnik, do którego należy go wrzucić. Nauczyciel może dodatkowo wprowadzić do zabawy uzasadnienie każdego wyboru. Gra rozwija świadomość ekologiczną dzieci oraz nawyk segregowania odpadów, a ze względu na rozmiar i sposób wykonania ćwiczenia stanowi też formę ćwiczenia ruchowego.

 

Harmonijny Rozwój – Ekologia i środowisko (przedszkole i szkoła podst. 1-3)
cena – 490,00 zł

RECENZJE
Strona w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia >>> Zgłoś sugestie - dziękujemy
+ +