Materiały dla nauczycieli

Programowanie w ruchu – wybrane materiały do pracy z uczniami część 1

Pobierz karty pracy wraz z scenariuszem zajęć, poradnikiem metodycznym do przeprowadzenia zajęć z podstaw programowania metodą “Programowanie w ruchu”.

Programowanie w ruchu – wybrane materiały do pracy z uczniami część 2

Pobierz karty pracy wraz z scenariuszem zajęć, poradnikiem metodycznym do przeprowadzenia zajęć z podstaw programowania metodą “Programowanie w ruchu”.

Japońskie szachy dla dzieci – Złapmy Lwa

Pobierz poradnik metodyczny wraz z wersją japońskich szachów dla dzieci – Złapmy Lwa do wydrukowania i pokolorowania.

 Eduterapeutica Dyskalkulia – Karty pracy

Pobierz karty pracy przeznaczone dla uczniów klas 1- 3 szkoły podstawowej zmagających się z problemami dyskalkulii.

Eduterapeutica Logopedia – Karty pracy

Pobierz karty pracy przeznaczone dla uczniów klas 1- 3 szkoły podstawowej zmagających się z problemami logopedycznymi.

Eduterapeutica Dysleksja – Karty pracy

Pobierz karty pracy przeznaczone dla uczniów klas 1- 3 szkoły podstawowej zmagających się z problemami dysleksji.

Eduterapeutica Gimnazjum – Karty pracy cz. 1

Pobierz karty pracy przeznaczone dla uczniów klas 4- 8 szkoły podstawowej zmagających się z problemami dyskalkulii i dysleksji.

Eduterapeutica Gimnazjum – Karty pracy cz. 2

Pobierz karty pracy przeznaczone dla uczniów klas 4- 8 szkoły podstawowej zmagających się z problemami dyskalkulii i dysleksji.

Eduterapeutica Problemy Wychowawcze – Materiały dla rodziców

Pobierz zestawy wybranych materiałów dla rodziców związanych z problemami wychowawczymi (przemoc i agresja, problemy emocjonalne, uzależnienia).

Eduterapeutica Problemy Wychowawcze- Wybrane materiały

Pobierz zestawy wybranych materiałów do pracy z uczniami w zakresie problemów wychowawczych (przemoc i agresja, funkcjonowanie w grupie społecznej).

Eduterapeutica Dysleksja – Karty do pracy w szkole i domu

Pobierz karty pracy przydatne do prowadzenia zajęć z uczniem zmagającym się z problemami dysleksji w szkole i domu. Zobacz jak przeprowadzić proste ćwiczenia w szkole i domu.