Nauka programowania w klasach (1-3) i (6-10)

Metoda Programowania w ruchu

Ta unikalna metoda uczenia programowania została świetnie dopasowana zarówno do rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci na I etapie edukacyjnym jak i do realiów szkoły.

„Programowanie w ruchu” to uczenie się:
przez zabawę – w ruchu i w działaniu,

 • konkretnie – w zakresie języka, obrazu, dźwięku
  i fabuły,
 • na dywanie – przy pomocy zadań i gier
  w wymiarze całej klasy,
 • w realnej przestrzeni – bez tabletu i bez komputera, oswajajmy uczniów z tablicą multimedialną
  i sterowaniem przez ruch.

 

Programowanie w Ruchu – poznaj Kraba

Praca metodą Programowanie w ruchu

Poradnik podzielony jest na 8 tematów, a każdy z tematów może być realizowany przez ćwiczenia (często w formie zabaw lub gier) należące do następujących typów:

 • ćwiczenie praktyczne obywające się w realnej przestrzeni klasy,
 • zabawy na dywanie z wykorzystaniem wielkowymiarowej gry,
 • karty pracy (stanowiące zwykle dodatek lub wstęp do zabaw
 • na dywaniku),
 • zabawy ruchowe z kodowaniem czynności,
 • ćwiczenie z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i maty
  interaktywnej,
 • zakończenie tematu i naklejenie naklejek na karty postępów.

 

Ćwiczenia w ramach każdego z ośmiu tematów są ze sobą wzajemnie powiązane, ale nie trzeba ich wykonywać w jednym ciągu – mogą być realizowane z przerwami. Niemniej zalecamy zachowanie podanej kolejności. Każde z ćwiczeń w poradniku przypisane jest do jednej z powyższych kategorii, dlatego łatwo zorientować się jakie pomoce dydaktyczne będą potrzebne.
Uwaga! W ćwiczeniach ruchowych też często korzystamy z kartonów przeznaczonych głownie do zabaw klasowych.

 

Wymagania wstępne wobec uczniów
Metoda Programowania w ruchu w części „Krok po kroku” nie stawia żadnych wymagań początkowych wobec uczniów, które wykraczały by poza gotowość szkolną. Uczniowie nie muszą czytać ani pisać. Nie muszą też używać cyfr ani działań matematycznych.

Zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Programowanie, które wraz ze zmianą podstawy programowej w roku 2017 po raz pierwszy stało się obowiązkowym elementem nauczania wczesnoszkolnego stanowi trudne wyzwanie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Nie tylko samo przygotowanie zawodowe nauczycieli nie obejmowało wcześniej tego obszaru nauczania, ale też większość nauczycieli (tak jak większość dorosłych osób) nie miała okazji zetknąć się z czynnym programowaniem w swoim życiu prywatnym i zawodowym.

Podsuwane w dobrej wierze przykłady prostych, ale jednak formalnych i tekstowych języków programowania, bez niezbędnego wstępu i dostosowania metodycznego do edukacji wczesnoszkolnej, zamiast niwelować obawy tylko je wzmagają. Również skupienie się na wykorzystaniu sprzętu cyfrowego wydaje się nie trafiać w realia szkoły i przede wszystkim w etap rozwoju psychomotorycznego i społecznego dzieci z klas I-III.

Zestaw Programowanie w Ruchu

To kompletna seria pomocy dydaktycznych składająca się z 4 części: Krok po kroku. Procesy i czynności, Bramy i klucze. Kiedy kolejność ma znaczenie, Tajemne znaki. Znaki i kody. Język robotów. Pętle i warunki. Kompletna seria pomocy dydaktycznych przeznaczona jest na 4 lata nauki podstaw programowania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Zestaw zawiera komplet materiałów dla całej klasy:

 • 205 trwałych, kartonowych elementów do budowy labiryntów i układania instrukcji, przeznaczone do wykorzystania na dywanie klasowym kartoników z muszlami – celami i nagrodami dla kraba w każdym z tematów,
 • 336 znaków do wykorzystania w zabawach ruchowych,
 • 32 wzory kart pracy, karty postępów z naklejkami do zaznaczania osiągniętego poziomu, certyfikaty i odznaki,
 • 32 ćwiczenia interaktywne do wykorzystania na tablicy multimedialnej,
 • 120 scenariuszy zajęć z poradnikiem metodycznym na 3 lata szkolne,
 • mata interaktywna do kodowania 90×80 cm,
 • mata do budowania instrukcji 200×250 cm.

 

Zestaw Programowanie w ruchu: Krok po kroku do języka robotów 
Cena – 3180 zł brutto

Pakiet Umiem Programować

To zestaw scenariuszy lekcji i różnorodnych pomocy dydaktycznych na 3 lata szkolne pozwalających wprowadzić dzieci z klas 1 – 3 szkoły podstawowej w świat programowania. Wszystko czego będzie nam trzeba, to tworzące się na tym etapie rozwoju dziecka podstawy myślenia operacyjnego bazujące na odpowiednich do wieku konkretnych przykładach.

Pakiet nie wymaga korzystania z komputera ani tabletu, niemniej tam, gdzie to jest technicznie możliwe, takie wykorzystanie wspiera. Scenariusze i materiały zostały opracowane w sposób ułatwiający wykorzystanie przez każdego z nauczycieli nauczania początkowego i nie wymagają specjalnego przygotowania informatycznego

 

Zestaw zawiera komplet materiałów dla całej klasy:

 • 32 wielkowymiarowe kartony kwadratowe i 32 kartony prostokątne do budowania plansz, map i labiryntów na podłodze,
 • 4 zestawy po 64 kartony do pisania instrukcji,
 • 24 interaktywne ćwiczenia na tablice multimedialną: budowanie plansz, pisanie i wykonywanie instrukcji,
 • 32 scenariusze zabaw i zajęć,
 • 24 wzory kart pracy do kopiowania,
 • dyplomy,
 • poradnik metodyczny.

 

 

Pakiet Umiem Programować – cena 1990,00 zł brutto

Szkolenia dla nauczycieli

 

Programowanie dla najmłodszych. Szkolenie otwarte dla nauczycieli poza szkołą /Szkoła podstaw. 1-3

Programowanie dla najmłodszych, czyli od japońskich szachów do programowania w zabawie. 

Szkolenie z warsztatami dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w ramach doskonalenia zawodowego  nauczycieli. Szkolenie realizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Czas szkolenia: 6h dydaktycznych / Ilość uczestników w grupie: do 20 nauczycieli / Miejsce szkolenia: wskazane przez Stowarzyszenie KLANZA

Cena szkolenia dla nauczyciela 125 zł brutto

 

Cel szkolenia:Szkolenie w sposób praktyczny pokazuje jak uczyć programowania w zabawie, grach i poprzez rozwiązywanie problemów, zgodnie z nową podstawą programową nauczania informatyki dzieci najmłodszych.

Program zajęć:Przedstawiamy najprostsze, a jednocześnie kluczowe elementy przygotowujące do programowania, takie jak:

 • podział procesów złożonych na proste elementy,
 • odwracanie procesów,
 • zapisywanie obrazkowych instrukcji,
 • analizowanie i rozwiązywanie prostych, konkretnych problemów,
 • samodzielne tworzenie języka złożonego z obrazków i tworzenie prostych gier planszowych.

Proponujemy scenariusze zajęć oparte na rzeczywistych sytuacjach, ćwiczeniach ruchowych, grupowej pracy na klasowym dywaniku oraz pracy w parach.

Metody zajęć: ćwiczenia praktyczne – indywidualne i zespołowe, wykład problemowy, dyskusja, burza mózgów.

Po ukończeniu kursu nauczyciel będzie posiadał umiejętność: kształcenia poprzez umiejętności rozumienia, analizowania i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego, algorytmicznego i  abstrakcyjnego myślenia i sposobów przekazywania informacji.

 

 

Programowanie dla najmłodszych. Szkolenie zamknięte dla nauczycieli w szkole /Szkoła podstaw. 1-3/

 

Programowanie dla najmłodszych, czyli od japońskich szachów do programowania w zabawie. Szkolenie z warsztatami dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w ramach doskonalenia zawodowego  nauczycieli.

Szkolenie realizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Czas szkolenia: 6h dydaktycznych / Ilość uczestników w grupie: do 20 nauczycieli / Miejsce szkolenia: wskazane przez Zamawiającego

Cena szkolenia dla grupy 1 490 zł brutto

Cel szkolenia: szkolenie w sposób praktyczny pokazuje jak uczyć programowania w zabawie, grach i poprzez rozwiązywanie problemów, zgodnie z nową podstawą programową nauczania informatyki dzieci najmłodszych.

Program zajęć: przedstawiamy najprostsze, a jednocześnie kluczowe elementy przygotowujące do programowania, takie jak:

 • podział procesów złożonych na proste elementy,
 • odwracanie procesów,
 • zapisywanie obrazkowych instrukcji,
 • analizowanie i rozwiązywanie prostych, konkretnych problemów,
 • samodzielne tworzenie języka złożonego z obrazków i tworzenie prostych gier planszowych.

Proponujemy scenariusze zajęć oparte na rzeczywistych sytuacjach, ćwiczeniach ruchowych, grupowej pracy na klasowym dywaniku oraz pracy w parach.

Metody zajęć: ćwiczenia praktyczne – indywidualne i zespołowe, wykład problemowy, dyskusja, burza mózgów.

Po ukończeniu kursu nauczyciel będzie posiadał umiejętność: kształcenia poprzez umiejętności rozumienia, analizowania i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego, algorytmicznego i  abstrakcyjnego myślenia i sposobów przekazywania informacji.

Cena nie obejmuje usługi wynajęcia sali.

RECENZJE

pobierz materiały do pracy z uczniami

wypróbuj ćwiczenia multimedialne

Strona w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia >>> Zgłoś sugestie - dziękujemy
+ +