Nauka programowania dla dzieci 5 – 10 lat

Nauka programowania w szkole – to proste!

Nauka programowania w szkole nie wymaga od nauczyciela wiedzy informatycznej podobnie jak nauka matematyki w klasach 1-3 nie wymaga bycia matematykiem.
Z godnie z aktualną podstawą programową podstawy nauki programowania w szkole powinny koncentrować się na rozwijaniu w dzieciach bardzo prostych umiejętności.
Za takie uznać należy  rozdzielanie ciągów czynności na pojedyncze etapy, odwracanie ich kolejności oraz umiejętność znajdowania warunków umożliwiających przejście do kolejnych etapów.

Powszechne nauczanie informatyki przechodzi w polskiej szkole ścieżkę pochodną od zastosowań informatyki w naszym codziennym życiu. Zaczynaliśmy jeszcze w XX wieku od rozpowszechniania samej umiejętności korzystania z komputerów i użytkowego oprogramowania. Następnie weszliśmy w erę informacji i skupialiśmy na umiejętności szukania, weryfikowania i przetwarzania informacji, a także na aktywnym i twórczym udziale w społeczeństwie informacyjnym. Niepostrzeżenie w zastosowaniach osobistych i domowych zaczynamy tworzyć i stosować proste algorytmy, choć większość z nas nigdy nie użyła formalnego języka programowania.

nauka-programowania-w-ruchu

krab-programowanie w ruchu

Jakich umiejętności powinniśmy uczyć?

Nauka programowania w szkole podstawowej to:

 • podstawowe umiejętności niezbędne do programowania, a nie samo programowanie z użyciem tekstowego kodu,
 • umiejętność samodzielnego lub zespołowego analizowania i rozwiązywania problemów, a nie teoria lub definicje,
 • wyciąganie wniosków z błędów, a nie gotowe rozwiązania.

W jaki sposób uczyć?

Mamy kolejną okazję by zrewidować lub utrwalić metody dobrane do wieku i celu edukacji. Uczmy:

 • przez zabawę – w ruchu i w działaniu,
 • konkretnie – w zakresie języka, obrazu, dźwięku i fabuły,
 • na dywanie – przy pomocy zadań i gier w wymiarze całej klasy,
 • w realnej przestrzeni – bez tabletu i bez komputera, oswajajmy uczniów z tablicą multimedialną i sterowaniem przez ruch.

Kto powinien uczyć programowania?

W nauczaniu wczesnoszkolnym kluczową rolę pełni wychowawca, niemniej niektóre zajęcia są prowadzone przez innych nauczycieli.

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej nie musi być matematykiem ani biologiem,
 • nie musi być też informatykiem, żeby uczyć programowania,
 • kluczowe są umiejętności pedagogiczne i przełamanie oporów przed informatyką.

Uczymy w ruchu – na dywanie i z grami wielkowymiarowymi dla całej grupy/klasy

Nauka programowania w szkole metodą “Programowanie w ruchu” nie wymaga korzystania z komputera ani tabletu, niemniej tam, gdzie to jest technicznie możliwe, takie wykorzystanie wspiera. Scenariusze i materiały zostały opracowane w sposób ułatwiający wykorzystanie przez każdego z nauczycieli nauczania początkowego i nie wymagają specjalnego przygotowania informatycznego. Wszystko, czego będzie nam potrzeba, to tworzące się na tym etapie rozwoju dziecka podstawy myślenia operacyjnego bazujące na odpowiednich do wieku przykładach konkretnych.

Zestaw pomaga dzieciom w budowaniu relacji społecznych. Wspólne gry, kodowanie w grupie stymuluje współpracę w grupie i pozytywnie wpływa na percepcję dzieci.

Od czego zaczniemy? – od samego pojęcia kodowania, czyli umownego przedstawienia prostych czynności np. ruchów rak i nóg np. przy pomocy symboli kolorów. Przejdziemy do „pisania” instrukcji, czyli podziału czynności na proste elementy, w których potem poszukamy powtarzalnych cykli, czyli ciągów – zaczniemy od najprostszych – np. idąc na przemian stawiamy krok lewą i prawą nogą.

Kiedy już będziemy umieli pisać instrukcje, zbudujemy na podłodze mapę i „napiszemy” jak przejść drogę pomiędzy zadanymi miejscami. Zabawimy się też w podchody używając instrukcji umieszczonych w różnych miejscach samej mapy. Znajdziemy i opiszemy drogę przez samodzielnie zbudowany labirynt.

W jaki sposób dzieci będą pisać i wykonywać instrukcje? – to okazuje się najprostsze: do pisania użyjemy układanych w wierszach dużych kartoników z obrazkami, a wykonawcą poleceń będą same dzieci poruszające się na planszach zbudowanych z wielkowymiarowych kartonów stanowiących przeszkody i nagrody, bramy i otwierające je klucze.

Czy te proste zabawy to już programowanie w szkole? – choć to może być zaskakujące właśnie tak! Bawiąc się dzieci zdobywają kluczowe kompetencje informatyczne, ale też rozwijają podstawy myślenia matematycznego i świadomego posługiwania się językiem stanowiącym system znaków o określonej strukturze.

Czy każde z zadań ma tylko jedno rozwiązanie i reprezentujący je jeden ciąg instrukcji?

W informatyce, tak jak w życiu, zwykle jest inaczej. Uważa się, że najlepsze są instrukcje najprostsze, czyli najkrótsze. Rozwijając swe umiejętności zespoły dzieci współzawodniczą szukając najprostszego ciągu instrukcji. Jak sprawdzimy, który zespół był lepszy? – po prostu jego reprezentant szybciej (w mniejszej liczbie ruchów) dotrze do celu. Pamiętajmy jednak, że każde rozwiązanie może być ciekawe, nawet jeżeli nie okazało się najkrótsze.

Czy dzieciom, które dopiero poznają pojęcie liczby i systemu dziesiętnego można pokazać na czym polega używany w komputerach kod dwójkowy? Tak, o ile wykorzystamy do tego czarne i białe koraliki albo inne dwuwartościowe znaki (np. lewa lub prawa strona, wysoki lub niski dźwięk). Na jednym koraliku możemy zakodować dwie wartości. A ile różnych wartości uda się zakodować na dwóch, trzech i czterech koralikach? Sprawdźcie sami!

nauka-programowania-w-edukacji-wczesnoszkolnej

Przyjazny zestaw do nauki programowania w szkole dla każdego nauczyciela

“Programowanie w ruchu” to unikalna metoda uczenia programowania została świetnie dopasowana zarówno do rozwoju psychofizycznego i społecznego najmłodszych dzieci.

„Programowanie w ruchu” to uczenie się przez zabawę – w ruchu i w działaniu:

 • konkretnie – w zakresie języka, obrazu, dźwięku i fabuły,
 • na dywanie – przy pomocy zadań i gier w wymiarze całej klasy,
 • w realnej przestrzeni – bez tabletu i bez komputera, oswajajmy uczniów z tablicą multimedialną i sterowaniem przez ruch.

Uczymy zgodnie z zaleceniem MEN, czyli:

 • bez konieczności posiadania wiedzy informatycznej przez nauczyciela,
 • bez konieczności wykorzystania urządzeń multimedialnych.

Założenia metodyczne Programowania w ruchu:

 1. Uczymy podstawowych umiejętności niezbędnych do programowania, a nie samego programowania w postaci tekstowego kodu
 2. Wprowadzamy programowanie w działaniu – poprzez zabawę i ruch, bez teorii ani definicji
 3. Wspieramy samodzielne lub zespołowe rozwiązywanie problemów, pozwalamy uczyć się na błędach i uczyć się dzieciom od siebie nawzajem
 4. Uczymy konkretnie – zarówno w zakresie języka jak i realizowania zadań w oparciu o konkretne, choćby nawet bajkowe, przykłady.
 5. Uczymy w ruchu – podstawowym miejscem nauki jest tzw. dywanik i gry wielkowymiarowe, na których cała grupa może się swobodnie poruszać.
 6. Ułatwiamy indywidualizację, przydzielanie zadań różnym uczniom i różnym zespołom, tak żeby wszyscy uczniowie byli aktywni na każdych zajęciach i przyjmowali role adekwatne do ich możliwości.
 7. Tablet czy komputer nie jest warunkiem nauki programowania, rozpoczynamy naukę bez tych narzędzi oswajając jednocześnie uczniów z dotykową tablicą multimedialną i matą interaktywną stanowiących możliwie naturalne i intuicyjne formy komunikacji z programem w otoczeniu klasy

 

Programowanie w Ruchu – poznaj Kraba

Programowanie w ruchu metoda popularna w przedszkolu i szkole

Przygotowaliśmy 3 zestawy dostosowane do różnych potrzeb placówek edukacyjnych. Nauka programowanie w ruchu można rozpocząć w dowolnym wieku (pomiędzy 5 – 10 rokiem życia) i zaplanować wykorzystanie gotowych pomocy w okresie 1, 3 lub 4 lat szkolnych. Wszystkie zestawy przeznaczone są do prowadzenia zajęć dla 25 dzieci.

Zobacz film 

Zestaw dla przedszkoli:

Programowanie z Krabem (5-6 lat) – 1290 zł brutto 

Zestawy dla szkół:

Umiem Programować (7-9 lat) – 2290 zł brutto

szkolenie dla nauczycieli - programowanie w szkole podstawowej

Praktyczne szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej


Metoda “Programowanie w ruchu” jest rozwiązaniem, które idealnie wpisuje się w realia polskiej edukacji wczesnoszkolnej. Umożliwia realizację podstawy programowej w zakresie nauki podstaw programowania bez konieczności posiadania wiedzy informatycznej, wykorzystania robotów, czy tabletów.
Nauka i ćwiczenie umiejętności przewidywania, logicznego myślenia oraz planowania i dzielenia złożonych czynności na pojedyncze elementy – wszystkie te umiejętności nabywa się i rozwija stosując “Programowanie w ruchu”.
W trakcie szkolenia nauczyciele poznają metodologię nauki “Programowania w ruchu” oraz japońskich szachów dla najmłodszych “Złapmy lwa”.

Cena szkolenia dla grupy 790 zł brutto

Szczegółowe informacje:

 • czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
 • liczba uczestników: do 20 nauczycieli
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

W trakcie szkolenia metoda nauki “Programowanie w ruchu” nie tylko zostanie omówiona, ale również sprawdzona w praktyce poprzez ćwiczenia indywidualne i grupowe, a każdy uczestnik zostanie wyposażony w wiedzę potrzebną do prowadzenia zajęć zarówno z podstaw programowania metodą “Programowanie w ruchu” jak i z wykorzystaniem gry “Złapmy lwa – japońskie szachy dla najmłodszych”.

Cena szkolenia nie uwzględnia kosztów związanych z wynajmem sali

Termin oraz miejsce szkolenia wskazane przez zamawiającego

Trener: mgr Agnieszka Krzosek

RECENZJE

“Pomoce są solidnie przygotowane, nie sposób je tak po prostu zgiąć czy połamać, mogą więc służyć wiele lat, nie tylko jednemu zespołowi klasowemu”.

“Już pierwsze zetknięcie się dzieci z programowaniem w ruchu wywołuje efekt „wow!”.  Okazuje się,  że możliwość poruszania się po labiryncie i sprawdzanie na sobie instrukcji może sprawić dużą frajdę. Uczniowie poprawiają się nawzajem i wspólnie rozwiązują problem”.

“Nauka programowania przez zabawę bez komputera z „Umiem programować” okazała się strzałem w dziesiątkę. Kolorowe estetyczne pomoce do nauki programowania, jasne i przejrzyste scenariusze, ćwiczenia multimedialne i karty pracy na podsumowanie sprawiają, że zajęcia nie są nudne”.

Blog Szkolne inspiracje

Ogromną zaletą zestawu jest nauka programowania poprzez ruch i zabawę, bez teorii ani definicji. Wielkoformatowa plansza do gry oraz atrakcyjne wizualnie i  starannie wykonane elementy kartonowe urzekną zarówno przedszkolaków/ uczniów jak i nauczycieli. Nauka logicznego myślenia i rozwiązywania problemów od tej pory będzie prawdziwą frajdą dla dzieci, a także okazją do wspólnego działania i nawiązywania relacji rówieśniczych. Dołączony do zestawy poradnik metodyczny z gotowymi scenariuszami zabaw to niezwykle cenne wsparcie dla nauczycieli rozpoczynających swoją przygodę z programowaniem jak i również inspiracja dla doświadczonych w obszarze programowania nauczycieli do rozbudzania w dzieciach kreatywności i tworzenia własnych modyfikacji zadań. 

Beata Frankiewicz, Polskie Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu

W zestawie Programowanie w ruchu, od dzieci nie wymaga wyjątkowych umiejętności, skomplikowanych celów, ale rozwija w  bardzo prosty sposób podstawowe umiejętności matematycznych. Takie umiejętności u przedstawione grupy dzieci, są bardzo trudne do osiągnięcia, dlatego wymagają wielu powtórzeń, wielu spotkań i wiele cierpliwości terapeutów prowadzących ćwiczenia.

Dzięki temu, że ta wiedza i umiejętności podawane są jako zabawa (ukryta nauka w zabawie), dzieci nie czują się przymuszane i nie czują presji nauczania. Staje się to dla nich naturalnym sposobem spędzania wolnego czasu (one nawet nie czują, że to czemuś służy). 

Pan Krab (Krok po kroku – procesy i czynności) wpiera samodzielne oraz zespołowe rozwiązywanie problemów, co oznacza, że uczy się na błędach i uczy się dzieci, aby uczyły (wspierały się) od siebie nawzajem.  Takie podejście do sprawy daje nowy obraz programowania w uchu, a więc zabawy integracyjnej, uspołeczniającej dzieci, zwłaszcza te, których schorzenia nierzadko mają w obrazie choroby takie objawy jak: brak uspołecznienia, czy brak współudziału z innymi.

Fundacja Pomocna Mama

pobierz materiały do pracy z uczniami

wypróbuj ćwiczenia multimedialne