Nauka programowania dla dzieci 5 – 10 lat

Programowanie – to proste!

Podobnie jak uczenie matematyki na etapie wczesnoszkolnym nie wymaga bycia matematykiem tak i uczenie programowania nie wymaga od nauczyciela kwalifikacji programisty. Wstęp do programowania wymaga rozwinięcia w dzieciach bardzo prostych umiejętności takich jak rozkładanie ciągu czynności na czynności składowe, odwracania ciągów czynności, znajdowania elementów koniecznych do przejście kolejnych etapów i wielu podobnych.

Powszechne nauczanie informatyki przechodzi w polskiej szkole ścieżkę pochodną od zastosowań informatyki w naszym codziennym życiu. Zaczynaliśmy jeszcze w XX wieku od rozpowszechniania samej umiejętności korzystania z komputerów i użytkowego oprogramowania. Następnie weszliśmy w erę informacji i skupialiśmy na umiejętności szukania, weryfikowania i przetwarzania informacji, a także na aktywnym i twórczym udziale w społeczeństwie informacyjnym. Niepostrzeżenie w zastosowaniach osobistych i domowych zaczynamy tworzyć i stosować proste algorytmy, choć większość z nas nigdy nie użyła formalnego języka programowania.

Jakich umiejętności powinniśmy uczyć?

Programowanie w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym to:

 • podstawowe umiejętności niezbędne do programowania, a nie samo programowanie z użyciem tekstowego kodu,
 • umiejętność samodzielnego lub zespołowego analizowania i rozwiązywania problemów, a nie teoria lub definicje,
 • wyciąganie wniosków z błędów, a nie gotowe rozwiązania.

W jaki sposób uczyć?

Mamy kolejną okazję by zrewidować lub utrwalić metody dobrane do wieku i celu edukacji. Uczmy:

 • przez zabawę – w ruchu i w działaniu,
 • konkretnie – w zakresie języka, obrazu, dźwięku i fabuły,
 • na dywanie – przy pomocy zadań i gier w wymiarze całej klasy,
 • w realnej przestrzeni – bez tabletu i bez komputera, oswajajmy uczniów z tablicą multimedialną i sterowaniem przez ruch.

Kto powinien uczyć programowania?

W nauczaniu wczesnoszkolnym kluczową rolę pełni wychowawca, niemniej niektóre zajęcia są prowadzone przez innych nauczycieli.

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej nie musi być matematykiem ani biologiem,
 • nie musi być też informatykiem, żeby uczyć programowania,
 • kluczowe są umiejętności pedagogiczne i przełamanie oporów przed informatyką.

Uczymy w ruchu – na dywaniku i z grami wielkowymiarowe dla całej grupy

Zestaw nie wymaga korzystania z komputera ani tabletu, niemniej tam, gdzie to jest technicznie możliwe, takie wykorzystanie wspiera. Scenariusze i materiały zostały opracowane w sposób ułatwiający wykorzystanie przez każdego z nauczycieli nauczania początkowego i nie wymagają specjalnego przygotowania informatycznego. Wszystko, czego będzie nam potrzeba, to tworzące się na tym etapie rozwoju dziecka podstawy myślenia operacyjnego bazujące na odpowiednich do wieku przykładach konkretnych.

Zestaw pomaga dzieciom w budowaniu relacji społecznych. Wspólne gry, kodowanie w grupie stymuluje współpracę w grupie i pozytywnie wpływa na percepcję dzieci.

Od czego zaczniemy? – od samego pojęcia kodowania, czyli umownego przedstawienia prostych czynności np. ruchów rak i nóg np. przy pomocy symboli kolorów. Przejdziemy do „pisania” instrukcji, czyli podziału czynności na proste elementy, w których potem poszukamy powtarzalnych cykli, czyli ciągów – zaczniemy od najprostszych – np. idąc na przemian stawiamy krok lewą i prawą nogą.

Kiedy już będziemy umieli pisać instrukcje, zbudujemy na podłodze mapę i „napiszemy” jak przejść drogę pomiędzy zadanymi miejscami. Zabawimy się też w podchody używając instrukcji umieszczonych w różnych miejscach samej mapy. Znajdziemy i opiszemy drogę przez samodzielnie zbudowany labirynt.

W jaki sposób dzieci będą pisać i wykonywać instrukcje? – to okazuje się najprostsze: do pisania użyjemy układanych w wierszach dużych kartoników z obrazkami, a wykonawcą poleceń będą same dzieci poruszające się na planszach zbudowanych z wielkowymiarowych kartonów stanowiących przeszkody i nagrody, bramy i otwierające je klucze.

Czy te proste zabawy to już programowanie w szkole? – choć to może być zaskakujące właśnie tak! Bawiąc się dzieci zdobywają kluczowe kompetencje informatyczne, ale też rozwijają podstawy myślenia matematycznego i świadomego posługiwania się językiem stanowiącym system znaków o określonej strukturze.

Czy każde z zadań ma tylko jedno rozwiązanie i reprezentujący je jeden ciąg instrukcji?

W informatyce, tak jak w życiu, zwykle jest inaczej. Uważa się, że najlepsze są instrukcje najprostsze, czyli najkrótsze. Rozwijając swe umiejętności zespoły dzieci współzawodniczą szukając najprostszego ciągu instrukcji. Jak sprawdzimy, który zespół był lepszy? – po prostu jego reprezentant szybciej (w mniejszej liczbie ruchów) dotrze do celu. Pamiętajmy jednak, że każde rozwiązanie może być ciekawe, nawet jeżeli nie okazało się najkrótsze.

Czy dzieciom, które dopiero poznają pojęcie liczby i systemu dziesiętnego można pokazać na czym polega używany w komputerach kod dwójkowy? Tak, o ile wykorzystamy do tego czarne i białe koraliki albo inne dwuwartościowe znaki (np. lewa lub prawa strona, wysoki lub niski dźwięk). Na jednym koraliku możemy zakodować dwie wartości. A ile różnych wartości uda się zakodować na dwóch, trzech i czterech koralikach? Sprawdźcie sami!

Przyjazny zestaw i metoda nauczania dla każdego nauczyciela

Ta unikalna metoda uczenia programowania została świetnie dopasowana zarówno do rozwoju psychofizycznego i społecznego najmłodszych dzieci.

„Programowanie w ruchu” to uczenie się przez zabawę – w ruchu i w działaniu:

 • konkretnie – w zakresie języka, obrazu, dźwięku i fabuły,
 • na dywanie – przy pomocy zadań i gier w wymiarze całej klasy,
 • w realnej przestrzeni – bez tabletu i bez komputera, oswajajmy uczniów z tablicą multimedialną i sterowaniem przez ruch.

Uczymy zgodnie z zaleceniem MEN, czyli:

 • bez konieczności posiadania wiedzy informatycznej przez nauczyciela,
 • bez konieczności wykorzystania urządzeń multimedialnych.

Założenia metodyczne Programowania w ruchu:

 1. Uczymy podstawowych umiejętności niezbędnych do programowania, a nie samego programowania w postaci tekstowego kodu
 2. Wprowadzamy programowanie w działaniu – poprzez zabawę i ruch, bez teorii ani definicji
 3. Wspieramy samodzielne lub zespołowe rozwiązywanie problemów, pozwalamy uczyć się na błędach i uczyć się dzieciom od siebie nawzajem
 4. Uczymy konkretnie – zarówno w zakresie języka jak i realizowania zadań w oparciu o konkretne, choćby nawet bajkowe, przykłady.
 5. Uczymy w ruchu – podstawowym miejscem nauki jest tzw. dywanik i gry wielkowymiarowe, na których cała grupa może się swobodnie poruszać.
 6. Ułatwiamy indywidualizację, przydzielanie zadań różnym uczniom i różnym zespołom, tak żeby wszyscy uczniowie byli aktywni na każdych zajęciach i przyjmowali role adekwatne do ich możliwości.
 7. Tablet czy komputer nie jest warunkiem nauki programowania, rozpoczynamy naukę bez tych narzędzi oswajając jednocześnie uczniów z dotykową tablicą multimedialną i matą interaktywną stanowiących możliwie naturalne i intuicyjne formy komunikacji z programem w otoczeniu klasy

 

Programowanie w Ruchu – poznaj Kraba

Programowanie w ruchu metoda popularna w przedszkolu i szkole

Przygotowaliśmy 3 zestawy dostosowane do różnych potrzeb placówek edukacyjnych. Nauka programowanie w ruchu można rozpocząć w dowolnym wieku (pomiędzy 5 – 10 rokiem życia) i zaplanować wykorzystanie gotowych pomocy w okresie 1, 3 lub 4 lat szkolnych. Wszystkie zestawy przeznaczone są do prowadzenia zajęć dla 25 dzieci.

Zobacz film 

Szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy szkoły i przedszkola do skorzystania ze szkoleń z zakresu nauki programowania. Szkolenie w praktyczny sposób pokazuje jak uczyć programowania w zabawie, grach i poprzez rozwiązywanie problemów zgodnie z nową podstawą programową nauczania informatyki dzieci najmłodszych. Szkolenie może być pomocne między innymi w wykorzystaniu metody Programowania w ruchu. 

Programowanie dla najmłodszych. Szkolenie dla nauczycieli wczesnoszkolnych

Programowanie dla najmłodszych, czyli od japońskich szachów do programowania w zabawie. Szkolenie z warsztatami dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w ramach doskonalenia zawodowego  nauczycieli.

Szkolenie realizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Czas szkolenia: 6h dydaktycznych / Ilość uczestników w grupie: do 20 nauczycieli / Miejsce szkolenia: wskazane przez Zamawiającego

Cel szkolenia: szkolenie w sposób praktyczny pokazuje jak uczyć programowania w zabawie, grach i poprzez rozwiązywanie problemów, zgodnie z nową podstawą programową nauczania informatyki dzieci najmłodszych.

Program zajęć: przedstawiamy najprostsze, a jednocześnie kluczowe elementy przygotowujące do programowania, takie jak:

 • podział procesów złożonych na proste elementy,
 • odwracanie procesów,
 • zapisywanie obrazkowych instrukcji,
 • analizowanie i rozwiązywanie prostych, konkretnych problemów,
 • samodzielne tworzenie języka złożonego z obrazków i tworzenie prostych gier planszowych.

Proponujemy scenariusze zajęć oparte na rzeczywistych sytuacjach, ćwiczeniach ruchowych, grupowej pracy na klasowym dywaniku oraz pracy w parach.

Metody zajęć: ćwiczenia praktyczne – indywidualne i zespołowe, wykład problemowy, dyskusja, burza mózgów.

Po ukończeniu kursu nauczyciel będzie posiadał umiejętność: kształcenia poprzez umiejętności rozumienia, analizowania i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego, algorytmicznego i  abstrakcyjnego myślenia i sposobów przekazywania informacji.

Cena nie obejmuje usługi wynajęcia sali.

Szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

Cena szkolenia dla grupy 1 490 zł brutto

RECENZJE

„Pomoce są solidnie przygotowane, nie sposób je tak po prostu zgiąć czy połamać, mogą więc służyć wiele lat, nie tylko jednemu zespołowi klasowemu”.

„Już pierwsze zetknięcie się dzieci z programowaniem w ruchu wywołuje efekt „wow!”.  Okazuje się,  że możliwość poruszania się po labiryncie i sprawdzanie na sobie instrukcji może sprawić dużą frajdę. Uczniowie poprawiają się nawzajem i wspólnie rozwiązują problem”.

„Nauka programowania przez zabawę bez komputera z „Umiem programować” okazała się strzałem w dziesiątkę. Kolorowe estetyczne pomoce do nauki programowania, jasne i przejrzyste scenariusze, ćwiczenia multimedialne i karty pracy na podsumowanie sprawiają, że zajęcia nie są nudne”.

Blog Szkolne inspiracje

Ogromną zaletą zestawu jest nauka programowania poprzez ruch i zabawę, bez teorii ani definicji. Wielkoformatowa plansza do gry oraz atrakcyjne wizualnie i  starannie wykonane elementy kartonowe urzekną zarówno przedszkolaków/ uczniów jak i nauczycieli. Nauka logicznego myślenia i rozwiązywania problemów od tej pory będzie prawdziwą frajdą dla dzieci, a także okazją do wspólnego działania i nawiązywania relacji rówieśniczych. Dołączony do zestawy poradnik metodyczny z gotowymi scenariuszami zabaw to niezwykle cenne wsparcie dla nauczycieli rozpoczynających swoją przygodę z programowaniem jak i również inspiracja dla doświadczonych w obszarze programowania nauczycieli do rozbudzania w dzieciach kreatywności i tworzenia własnych modyfikacji zadań. 

Beata Frankiewicz, Polskie Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu

pobierz materiały do pracy z uczniami

wypróbuj ćwiczenia multimedialne