O nas

Ei System to zespół specjalistów, którzy od kilkunastu lat wydają multimedialne programy i wprowadzają nowoczesne pomoce do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Doświadczenie

Zdobyte doświadczenia pomaga nam wspierać całe grono pedagogiczne w ich codziennej pracy. Wyzwaniem, z którym coraz częściej mają do czynienia nauczyciele i pedagodzy, jest powiększająca się z roku na rok liczba dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Dlatego z myślą o tych uczniach, którzy doświadczają różnego rodzaju trudności w procesie uczenia się, przygotowujemy pomoce które pomagają nauczycielom w poprowadzeniu ciekawych zajęć np. rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych.

Praktyczność

Oferujemy nowoczesne, multimedialne programy kompleksowo wspierające profilaktykę, diagnozę oraz terapię dzieci i młodzieży. Zależy nam na rozwiązaniach praktycznych, dlatego bazujemy na metodach stosowanych w trakcie zajęć z uczniami, co zostało docenione przez Polski Związek Logopedów i Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Nieszablonowość

Wiemy, że dzieci najłatwiej uczą się przez zabawę, między innymi dlatego w edukacji warto stosować gry. „Złapmy lwa” to uproszczona wersja japońskiej strategicznej Shōgi – gry przypominającej szachy. Dzięki zaletom edukacyjnym (gra rozwija takie umiejętności jak myślenie logiczne i strategiczne oraz uczy analizy i rozwiązywania problemów) „Złapmy lwa” została także bardzo dobrze przyjęta w polskich szkołach.

Innowacyjność

Dostrzegamy też, jak zmienia się świat, dlatego w szkołach XXI wieku nie może zabraknąć innowacyjnych metod nauczania. Samodzielne drukowanie zawsze przydatnych pomocy dydaktycznych to ułatwienie zarówno dla prowadzących zajęcia, jak i uczniów, którzy dzięki modelom mogą lepiej zrozumieć i zapamiętać przekazywaną im wiedzę. Z myślą o nauczycielach tworzymy też dedykowaną dla szkół bazę gotowych projektów 3D – jedyne tak proste rozwiązanie na polskim rynku edukacyjnym.

 

Zapraszamy do współpracy!

EiSystem sp. z o.o.

Ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań

bok@eisystem.pl tel. 61 8175050