Już Umiem – Matematyka i Język Polski

Osiągniesz lepsze efekty w realizacji celów dydaktycznych

Zestaw pomocy dydaktycznej przeznaczony dla nauczycieli matematyki oraz języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Zebrane materiały pozwalający w sposób ciekawy i motywujący przypominać, rozwijać i poszerzać  umiejętności matematyczne oraz językowe, a w szczególności umiejętności czytania i poprawnego pisania.

Ćwiczenia, gry i karty pracy z zestawu Już Umiem Matematyka i Język polski:

  • świetnie sprawdzają się przy pracy z uczniami o podwyższonym ryzyku dysleksji, dysortografii i dyskalkulii,
  • doskonale wspomagają pracę korekcyjną z dziećmi, które natrafiły na problemy o podłożu wychowawczym lub emocjonalnym,
  • są przeznaczone do pracy z wszystkimi uczniami, aby dobrze nauczyły się czytania, pisania, liczenia

Ćwiczenia multimedialne podnoszą skuteczność nauczania

Przeznaczone przede wszystkim dla nauczycieli do wykorzystania w zasadniczym procesie dydaktycznym, ale także na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

Większość ćwiczeń interaktywnych ma trzy poziomy trudności, umożliwiające dopasowanie się do rozwoju umiejętności ucznia oraz jego indywidualnych możliwości na całym etapie edukacyjnym.

Już umiem matematyka – przykładowe ćwiczenia

 

Już umiem język polski – przykładowe ćwiczenia

Zestaw Już umiem – Matematyka – Język Polski

Zestaw pomocy dydaktycznej przeznaczony dla nauczycieli matematyki oraz języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Zebrane materiały pozwalający w sposób ciekawy i motywujący przypominać, rozwijać i poszerzać  umiejętności matematyczne oraz językowe, a w szczególności umiejętności czytania i poprawnego pisania.

Zestaw Już umiem matematyka – cena 490 zł brutto
Zestaw Już umiem język polski – cena 490 zł brutto

Zestaw Już umiem składa się z dwóch części:

Już umiem – Matematyka

Zestaw może być wykorzystywany na lekcjach matematyki, podczas dodatkowych zajęć z uczniami przejawiającymi problemy z liczeniem i rozwiązywaniem zadań matematycznych oraz w ramach edukacji włączającej skierowanej do uczniów z niektórymi deficytami rozwoju psychospołecznego i fizycznego.

Już umiem – Język polski

Zestaw może być wykorzystywany na lekcjach języka polskiego, podczas dodatkowych zajęć z uczniami przejawiającymi problemy ze sprawnym czytaniem lub czytelnym i poprawnym pisaniem oraz w ramach edukacji włączającej skierowanej do uczniów z niektórymi deficytami rozwoju psychospołecznego i fizycznego.

Program Już umiem Matematyka i Już umiem Język polski wykorzystuje metody i narzędzia dostosowane do etapu rozwojowego dziecka zarówno w zakresie jego możliwości intelektualnych, jak i odpowiednich do wieku konwencji estetycznych.

RECENZJE

wypróbuj ćwiczenia multimedialne