Problemy Wychowawcze

Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa

To pierwszy na rynku zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej, który kompleksowo wspiera szkołę (dyrektora, nauczycieli, wychowawców i specjalistów)  oraz rodziców w obszarach związanych z bezpieczeństwem oraz problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym i społecznym uczniów w rożnym wieku.

Dokumenty ze względu na swoją obszerność oraz łatwość dostępu dla całej kadry pedagogicznej, zostały zamieszczone w programie komputerowym gwarantując wygodę w ich użytkowaniu. Dokumenty można wydrukować i w łatwy sposób  przeszukiwać.

 

Nowe podejście do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oparte jest na:

 • organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności
 • profilaktyce i niedopuszczeniu do negatywnych zjawisk i zachowań
 • diagnozie
 • wsparcie procesu terapeutycznego – terapia skoncentrowana jest na deficytach sześciu kompetencji: funkcjonowaniu w grupie społecznej, komunikacji interpersonalnej, empatii, radzeniu sobie z emocjami, samoocenie, samoregulacji

 

Moduły Eduterapeutiki Strategia Bezpieczeństwa:

Przemoc i agresja,

Problemy emocjonalne,

Uzależnienia.

 

Strategia Bezpieczeństwa to bogactwo materiałów i treści dla całej kadry pedagogicznej oraz jej podopiecznych.

 • Dyrektor uporządkuje dokumentację szkolną z pomocą poradnika opisującego:
  • obowiązujące procedury oraz wskazówki w zakresie dostosowania statutu szkoły do wymagań bezpieczeństwa,
  • procedury prawne opisujące w sposób szczegółowy drogi postępowania szkoły w konkretnych sytuacjach problemowych.

 

 • Pedagog stanie się liderem szkolnego systemu WDN oraz doradcą nauczycieli, wyposażając ich wiedzę merytoryczną i skuteczne metody radzenia siebie w sytuacjach konfliktowych. Pedagog dzięki temu zyska czas aby zająć się wyłącznie uczniami wymagającymi specjalistycznego wsparcia, korzystając z bogatego zestawu materiałów:
  • poradniki metodyczne podzielone na moduły tematyczne i grupy wiekowe uczniów ( POBIERZ ),
  • materiały do szkolenia nauczycieli,
  • przykładowe ścieżki terapeutyczne ( POBIERZ ),
  • scenariusze zajęć terapeutycznych ( POBIERZ ),
  • diagnoza kompetencji,
  • interaktywny formularz do przygotowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego IPET.

 

 • Nauczyciel i wychowawca zdobędzie kompetencje do rozpoznawania wśród uczniów symptomów problemów z agresją, nieradzeniem sobie z emocjami, korzystając z różnorodnych materiałów:
  • poradniki metodyczne podzielone na moduły tematyczne i grupy wiekowe uczniów,
  • scenariusze zajęć profilaktycznych oraz materiały do ich prowadzenia,
  • karty obserwacji, kwestionariusze,
  • prezentacje tematyczne oraz poradniki,
  • 30 szt. ulotek dla rodziców (możliwość wydruku ulotek z programu – POBIERZ),
  • plakaty

 

 

Rozpoznawanie zagrożeń – diagnoza problemów wychowawczych

W programie Eduterapeutica przyjęto analizę sześciu obszarów kompetencji, które u uczniów z zagrożeniem niedostosowania społecznego często są zaburzone i wymagają wsparcia.

Sześć wybranych kompetencji uszczegółowiono poprzez dopasowanie najważniejszych umiejętności, które się na nie składają.
Do tych kompetencji i umiejętności zaliczono:

 • Funkcjonowanie w grupie społecznej,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Empatia,
 • Radzenie sobie z emocjami,
 • Samoocena,
 • Samoregulacja.

 

W programie Eduterapeutica oddajemy Państwu do dyspozycji interaktywny arkusz obserwacji, który umożliwia dokonanie analizy ww. obszarów funkcjonowania dziecka i zdiagnozowanie, jakie obszary i umiejętności powinny być wspierane.

Problemy wychowawcze – przemoc i agresja

Ten moduł jest poświęcony na pracę ze sprawcą przemocy, uczniem, który przekracza granice w relacjach interpersonalnych. Po zapoznaniu się z proponowanymi metodami pozyskają Państwo wiedzę i umiejętności:

 • jak komunikować się z uczniem, aby w sposób naturalny, w trakcie rozwiązywania
  bieżących problemów, wspierać i rozwijać u niego kompetencje niezbędne do
  budowania prawidłowych relacji z innymi rówieśnikami i dorosłymi,
 •  jak budować w szkole klimat sprzyjający rozwojowi postaw prospołecznych,
 • jak stawiać granice w sposób zdecydowany i konsekwentny, a za razem łagodny,
 • jak doprowadzić do tego, aby wszyscy znali i stosowali te same reguły i normy,
 • jak pomóc uczniowi zrezygnować z zachowań agresywnych, dając mu w zamian nowe
  strategie niezbędne do budowania satysfakcjonujących związków międzyludzkich.

Główne założenie tego modułu opiera się na tezie, że przemoc jest definiowana jako każde
działanie mające na celu wyrządzenie komuś krzywdy. Takie podejście ma na celu rozpoznawanie wczesnych sygnałów zaburzeń zachowania, tak aby nie dopuścić do utrwalenia negatywnych, przemocowych strategii w budowaniu relacji z innymi ludźmi. Zwrócenie uwagi, że skłonność do irytacji, urazy oraz podejrzliwość są już przejawami zachowań agresywnych, przesuwa granicę reagowania na wcześniejsze symptomy przekraczania granic w relacjach interpersonalnych.

 

Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa – Przemoc i agresja

Cena – 900,00 zł brutto

Problemy wychowawcze – problemy emocjonalne

Moduł jest poświęcony na pracę z uczniem nadmiernie nieśmiałym, wycofanym,
autoagresywnym, z wyuczoną bezradnością, zaburzeniami jedzenia.
W tym module dowiecie się Państwo:

 • jakie reakcje emocjonalne mieszczą się w normie rozwojowej, a jakie wymagają już
  korekty,
 • co to jest inteligencja emocjonalna, jakie jest jej znaczenie i jak ją rozwijać u uczniów,
 • jaka jest natura emocji i dlaczego trzeba uczyć dzieci radzenia sobie z emocjami, zamiast ich tłumienia,
 • jakie mogą być negatywne skutki tłumienia emocji,
 • jak rozpoznawać problemy emocjonalne u uczniów.

 

Moduł Problemy emocjonalne opiera się na założeniu, że rozwój emocjonalny, jest jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania człowieka, ponieważ zaburzenia na tej płaszczyźnie nie pozwalają na rozwinięcie swojego potencjału w innych dziedzinach. W skrajnych przypadkach np. autoagresji prowadzą wręcz do destrukcji i śmierci.

 

Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa – Problemy emocjonalne 
Cena – 900,00 zł brutto

Problemy wychowawcze – uzależnienia

Moduł poświęcony uzależnieniom porusza takie zagadnienia jak: praca z uczniem uzależnionym od gier komputerowych, Internetu, telefonu, zakupów, używek, środków psychoaktywnych.

W tym module zostają poruszone następujące zagadnienia:

 •  na czym polega istota uzależnienia,
 • jakie są fazy uzależnienia,
 • po czym można poznać, że uczeń/dziecko jest uzależniony/e,
 • jakie są czynniki ryzyka wejścia w uzależnienie,
 • jak pomóc uczniowi i jego rodzicowi poradzić sobie z problemem uzależnienia,
 • jak mass media przyczyniają się do uzależnień,
 • jak budować zdrową silną osobowość młodych ludzi tak, aby nie ulegali wpływom.

 

Ten moduł ma na celu uzmysłowienie zagrożenia uzależnieniem od wszelkich dóbr
konsumpcyjnych. Niemożność sprostania trendom często powoduje, że uczeń znajduje się na gorszej pozycji w „rankingu popularności” wśród młodzieży, co przy niskich kompetencjach społeczno-emocjonalnych, może przyczynić się do zwiększenia ryzyka sięgnięcia po środki psychoaktywne, które niestety są coraz częściej obecne w polskiej szkole.

 

Eduterapeutica Uzależnienia – cena 390,00 zł brutto

Wymagania sprzętowe – Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa

Procesor: Procesor 1.5 Ghz lub szybszy
Pamięć RAM: 1 GB
Wolne miejsce na dysku: do 1,5 GB w zależności od instalowanego modułu
Karta dźwiękowa: Karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami
Karta graficzna: Pracująca z rozdzielczością min. 1024×768
Mikrofon: Wbudowany, bądź podłączany
Napęd: DVD-ROM (niezbędny tylko w czasie instalacji)
Opcjonalne: tablica interaktywna
System: Microsoft Windows XP/Vista/ 7 / 8 / 8.1 / 10
Uwagi: Program nie współpracuje z emulatorami napędów CD/DVD

RECENZJE

pobierz materiały do pracy z uczniami

Strona w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia >>> Zgłoś sugestie - dziękujemy
+ +