Zgodnie z rozporządzeniami MEN z sierpnia 2017 r. na szkołach podstawowych wraz z początkiem roku szkolnego 2018/2019 będą spoczywać nowe obowiązki dotyczące organizacji i prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Z myślą o nowych obowiązkach przygotowaliśmy poniżej wybrane materiały Eduterapeutica, które wspierają nauczycieli i pedagogów w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ich realizacja będzie opierać się na współpracy nauczyciel – uczeń – rodzice i wykorzystaniu narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych.

Darmowe materiały do pobrania

na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

Zostaw adres e-mail, a otrzymasz:

  • dostęp do kart pracy (matematyka, język polski, dysleksja, dyskalkulia, logopedia),
  • materiały dla rodziców,
  • dostęp do nagrań e-konferencji,
  • poradnik metodyczny dla nauczycieli,
  • otwartą licencję dla szkół posiadających pomoce dydaktyczne Eduterapeutica.

Karty pracy

 

Przygotowaliśmy wybrane karty pracy do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (dysleksja, dyskalkulia, logopedia, matematyka, język polski).

Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy autorów naszych pomocy, stworzyliśmy kompleksowe rozwiązania dydaktyczne wspierające pracę pedagogów
i nauczycieli.

Materiały dla rodziców

Opracowaliśmy zestaw materiałów przydatnych podczas spotkań i konsultacji z rodzicami uczniów.

Nasze materiały pomagają w realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz poruszania trudnych problemów wychowawczych zarówno realizowanych w szkole,
jak i w domu przez rodziców. Stworzyliśmy zestaw kilkuset dokumentów, które ułatwiają i współpracę między szkołą, a rodzicami uczniów.

Nagrania e-konferencji

Organizujemy darmowe, praktyczne i merytoryczne e-konferencje z udziałem najlepszych praktyków.

Wychodzimy naprzeciw potrzebą pedagogów oraz nauczycieli tworząc merytoryczne e-konferencje
z doświadczonymi dydaktykami i pedagogami, którzy dzielą się swoją praktyczną wiedzą w przystępny
i pragmatyczny sposób oddając w ręce uczestników
e-konferencje konkretną i sprawdzoną wiedzę.

Poradnik metodyczny dla nauczycieli i pedagogów

Wspólnie z najlepszymi ekspertami przygotowaliśmy poradnik metodyczny  „Przemoc i agresja” dla nauczycieli szkół podstawowych.
Opracowany praktyczny poradnik dostosowany do współczesnych realiów polskich szkół, który pozwala zdobyć wiedzę oraz umiejętności przydatne w trakcie codziennej pracy nauczycieli i pedagogów.

Otwarta licencja dla szkoły

Jeśli Twoja szkoła jest jedną z ponad 5000 szkół korzystających ze zestawów Eduterapeutica, to możesz otrzymać teraz za darmo rozszerzoną licencję naszych pomocy dydaktycznych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szkół, które wdrożyły i z powodzeniem wykorzystują pomoce dydaktyczne Eduterapeutica, poszerzamy dla nich licencję na nasze zestawy Eduterapeutica.

Materiały dostępne do pobrania do 30.6.2018.

Bezpłatne dożywotnio.


Ei System Sp. z o. o.

ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
bok@eisystem.pl
tel: (61) 817 50 50
kom: 600 305 405