Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka

Gotowe zestawy kilkudziesięciu czujników do przeprowadzania doświadczeń na przedmiotach ścisłych.

Nauczyciele przedmiotów ścisłych chętnie korzystają na zajęciach z zestawów SONDa:

 1. Atrakcyjny sposób przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem komputera na którym prezentowana jest wizualizacja wyników
 2. Praktyczne ćwiczenia i różne formy przedstawienia wyników
 3. Możliwość pracy grupowej z prezentacją wyników przed szerszym gronem uczniów
 4. Możliwość indywidualnej pracy z uczniem , który samodzielnie wypracowuje wnioski
 5. Wysoka jakość zestawu m.in. dzięki uporządkowanym treściom, przejrzystości, różnym schematom budowy, przykładom na sposoby połączeń, gotowym tabelkom wypełnianym wynikami
 6. Rozbudzenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi wśród uczniów zdolnych

 

Zobacz jak działa SONDA:

Zestaw 1 – SONDa Fizyka Elektryczność i Magnetyzm

 • SONDa zestaw 1 składa się z 13 elementów pomiarowych:
  • Matryca uniwersalna do budowania obwodów
  • Moduły zasilające do budowania obwodów
  • Moduły pomiarowe
  • Koncentrator pomiarowy do łączności z komputerem
  • Żarówki
  • Włączniki i wyłączniki
  • Potencjometr
  • Oprawka do baterii R6, R20
  • Rezystory
  • Tranzystory
  • Diody LED (czerwona, zielona)
  • Kondensatory
  • Diody prostownicze

Przygotowane doświadczenia w SONDzie – zestaw 1:

 1. pomiar natężenia prądu elektrycznego,
 2. pomiar napięcia elektrycznego,
 3. prawo Ohma,
 4. wyznaczanie oporu elektrycznego opornika i żarówki,
 5. wyznaczanie mocy żarówki,
 6. wyznaczanie SEM i oporu wewnętrznego ogniwa,
 7. badanie charakterystyki prądowo – napięciowej opornika Zobacz >>>
 8. charakterystyka prądowo – napięciowa żarówki,
 9. charakterystyka prądowo – napięciowa wody,
 10. I prawo Kirchhoffa Zobacz >>>
 11. II prawo Kirchhoffa,
 12. wyznaczanie oporu zastępczego oporników połączonych szeregowo i równolegle,
 13. wyznaczanie mocy rozproszonej na oporze,
 14. oraz konstruowanie własnych doświadczeń.

 

Oprogramowanie do wizualizacji ćwiczeń

Oprogramowanie do wizualizacji ćwiczeń jest wspólne dla wszystkich zestawów.

Dzięki aplikacji mogą Państwo wizualizować  ćwiczenia przeprowadzane na zestawach do fizyki a dodatkowa teoria zawarta w doświadczeniach pozwoli zaznajomić uczniów
z podstawowymi prawami oraz zmobilizować  do samodzielnego wyciągania wniosków. Oprogramowanie zawiera:

 • zestaw proponowanych doświadczeń z których każde ćwiczenia posiada:
  • teorię,
  • propozycje przeprowadzenia doświadczenia,
  • wizualizację wyników,
  • analizę i podsumowanie,
 • ciekawostki z dziedziny fizyki,
 • życiorysy naukowców,
 • zastosowania praw.

Optymalne wymagania sprzętowe dla oprogramowania:

 • System operacyjny: Windows – XP, Vista
 • Procesor 1GHz
 • Pamięć operacyjna 512MB
 • Pojemność dysku 200 MB
 • Minimalna rozdzielczość matrycy 1024*768
 • Dodatkowe informacje Flash Player v.10

 

Licencja na oprogramowanie do wizualizacji eksperymentów jest udzielana na nieograniczoną ilość stanowisk w szkole – licencja otwarta dla szkoły.

Oprogramowanie – POBIERZ (~170 MB)

 

Rekomendacje dla SOND

Polska produkcja – SONDa skonstruowana została we współpracy z inżynierami oraz dydaktykami z dziedziny fizyki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Urządzenie zarejestrowane zostało w Urzędzie Patentowym RP.

Użytkownicy SOND

Z zestawów SOND korzysta aktualnie kilkaset polskich szkół – około 15 tysięcy uczniów.

(należą do nich Licea Ogólnokształcące, Gimnazja, Zespoły Szkół Zawodowych)

SONDy umożliwiają praktyczną naukę zawodów:

 • technik elektronik,
 • mechatronik,
 • energetyk urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, drogownictwa
 • oraz innych zawodów gdzie oczekuje się umiejętności wykonania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych.

Sondy okazały się bardzo przydatne w nauczaniu fizyki w szkole średniej. Znacznie usprawniły przeprowadzanie doświadczeń oraz umożliwiły wprowadzenie nowych, ciekawszych rozwiązań. Wizualizacja przebiegu i wyników doświadczeń ułatwiły uczniom ich zrozumienie, interpretację, a także zapamiętanie treści przerabianego materiału. Wzrosło zainteresowanie przedmiotem, a uczniowie bardzo chętnie brali czynny udział w zajęciach zarówno indywidualnie jak i w pracy zespołowej.  

Dorota Gmerek                    

nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie

 

Wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej

Nowatorska SONDa wykorzystywana jest m.in. w realizacji projektu Fizyka jest ciekawa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, którego celem jest rozwój umiejętności ok. 5 tys. uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki.

Projekt wyróżniony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako przykład realizowania dobrych praktyk edukacyjnych.

 

Cena zestawu 1:  6 000 zł brutto