Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla uczniów klas 4-8

Celnie zdiagnozujesz jakiego wsparcia potrzebują Twoi uczniowie

Zespół specyficznych trudności w uczeniu się jest coraz powszechniejszą przyczyną problemów z nauką.
Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla uczniów klas 4 – 8 koncentruje się na czterech najpowszechniejszych zaburzeniach:

 • Dysleksji (w wąskim rozumieniu) – trudności w czytaniu,
 • Dysortografii – opanowaniem poprawnej pisowni,
 • Dysgrafii – opanowaniem czytelnego graficznie pisania,
 • Dyskalkulii – rozumieniem procesów matematycznych.

 

W zakresie powyższych dysfunkcji i problemów rozwojowych program Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4 – 8 obejmuje:

 • wspieranie rozpoznania dysfunkcji,
 • materiały do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych,
 • materiały informacyjne wspierające rodziców i nauczycieli,
 • ewaluację postępów ucznia.

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb, możliwości i trudności ucznia umożliwiają diagnozy: wstępna i funkcjonalna. Pomogą one zwrócić uwagę szczególnie na te obszary, w których uczeń przejawia wyjątkowe problemy i szczególnie trzeba mu pomóc.
Diagnoza wstępna pozwala szybko i skutecznie określić, jakie trudności szkolne wykazuje uczeń i z czego one wynikają. Badanie koncentruje się na czytaniu, pisaniu, matematyce i językach obcych.

Rozpoznasz funkcje i umiejętności ucznia

Opracowany zestaw pomocy dydaktyczno-terapeutycznych umożliwia planowanie interwencji zarówno w wypadku uczniów zdiagnozowanych jak i tych, wobec których formułowane są dopiero pierwsze hipotezy diagnostyczne.

Multimedialny program Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne zawiera kwestionariusz, dzięki któremu nauczyciel może szybko i sprawnie przeprowadzić rozpoznanie wstępne.

Kwestionariusz  diagnostyczny jest podzielony na osiem części.
Umożliwia diagnozę następujących obszarów:
1. Czytanie
2. Pisanie
3. Orientacja
4. Matematyka
5. Sprawność ruchowa
6. Reakcje na bodźce
7. Inne umiejętności związane z uczeniem się
8. Nauka języków obcych

Szybko dobierzesz odpowiednie i atrakcyjne ćwiczenia

W programie zawartych jest blisko 500 różnorodnych ćwiczeń multimedialnych i 400 kart pracy, które umożliwiają nauczycielom oraz pedagogom przeprowadzenie ciekawych zajęć rewalidacyjnych i kompensacyjnych.

Na podstawie diagnozy tworzymy plan pracy z uczniem dostosowując do jego indywidualnych potrzeb i trudności odpowiednie narzędzia (gry, karty pracy, ćwiczenia). Program zapewnia również możliwość przeprowadzenia zajęć grupowych oraz ewaluacji postępów ucznia i grupy.

Program zawiera takie materiały jak:

 • poradniki – dla nauczycieli i dla rodziców,
 • kwestionariusze i testy – dla nauczycieli,
 • ćwiczenia interaktywne dla uczniów klas 4,
 • interaktywne gry – z automatycznym dostosowaniem poziomu trudności do postępów uczniów klas 4-8,
 • ćwiczenia interaktywne – w większości z trzema poziomami trudności,
 • karty pracy – z podziałem na poziomy trudności.

Część materiału ćwiczeniowego może być równolegle wykorzystywana do wspierania rozwoju kluczowych kompetencji językowych i matematycznych wśród uczniów:

 • zaniedbanych społecznie,
 • z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,
 • z niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
 • z różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),
 • z problemami emocjonalnymi; w tym problemami ze spektrum autyzmu.

Jedyny taki zestaw, który zainteresuje i zaangażuje uczniów!

Zestaw stworzony z myślą o nauczycielach oraz wspierających ich pedagogach i psychologach do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • obejmuje 4 powszechne „szkolne” dysfunkcje (Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia, Dyskalkulia),
 • jest jedynym tak kompleksowym zestawem w wersji multimedialnej,
 • zawiera materiały przeznaczone na zajęcia ze wszystkimi uczniami wykazującymi problemy w nauce,
 • uwzględnia najnowsze rozporządzenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym praktyczne materiały dla rodziców (prezentacje, poradniki, ulotki),
 • jest prosty w obsłudze i przystępny,
 • można go zainstalować na dowolnej ilości komputerów w szkole (licencja otwarta).

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne – cena 2890 zł brutto

Dzięki temu, że program „Eduterapeutica Specjalne potrzeby edukacyjne 4-8” jest spójnym rozwiązaniem obejmującym całość zagadnień z zakresu dysleksji rozwojowej, praca z uczniami staje się wyjątkowo skuteczna. Jądrem programu są multimedialne ćwiczenia oraz karty pracy. Uzupełniają je materiały szkoleniowe i informacyjne dla nauczycieli i rodziców, w tym szkolenia online przeznaczone dla użytkowników programu.

 

Program obejmuje:

 • zestaw 500 interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
 • bazę materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia,
 • bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu,
 • 360 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie.

RECENZJE

pobierz karty pracy

wypróbuj ćwiczenia multimedialne