Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z Eduterapeutica SPE dla klas 4-8

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach 4-8
mogą być ciekawsze i efektywniejsze 


Sprawdź za darmo i bez żadnych zobowiązań program multimedialny
dla uczniów z dysleksją, dysortografią, dyskalkulią.
Program zawiera:

 • blisko 500 ćwiczeń multimedialnych
 • 417 kart pracy do druku

baner testuj program na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

eduterapeutica - zalety

Jedna licencja dla  całej placówki
na wszystkie stanowiska
Planuj i śledź
postępy zajęć
Zróżnicowane i angażujące
ćwiczenia 

Poznaj nasz sposób na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach 4-8

 

Rozpoznaj funkcje i umiejętności ucznia

dysleksja, dysortografia, dyskalkulia - wstępna diagnoza ucznia

 Kwestionariusz diagnostyczny
Multimedialny program Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4-8 zawiera kwestionariusz, dzięki któremu można przeprowadzić wstępną diagnozę ucznia.

Kwestionariusz jest podzielony na osiem części, które umożliwiają diagnozę następujących obszarów:

1. Czytanie
2. Pisanie
3. Orientacja przestrzenna
4. Matematyka
5. Sprawność ruchowa
6. Reakcje na bodźce
7. Inne umiejętności związane z uczeniem się
8. Nauka języków obcych 


Wsparcie uczniów z dysleksją
Dysleksja jest jednym z zaburzeń coraz częściej występujących wśród uczniów. Obejmuje następujące rodzaje trudności: 

 • Dysleksję (w wąskim rozumieniu) – trudności w czytaniu,
 • Dysortografię – opanowanie poprawnej pisowni,
 • Dysgrafię – opanowanie czytelnego graficznie pisania,
 • Dyskalkulię – rozumienie procesów matematycznych.

Korzystanie z programu multimedialnego Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4-8 w trakcie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych skutecznie wspiera uczniów w każdym z tych obszarów. Zestaw materiałów został podzielony na siedem kluczowych elementów (percepcja wzrokowa, pamięć, koncentracja, motoryka i koordynacja, ortografia, myślenie matematyczne i umiejętności językowe). Dzięki tym elementom możliwa jest prowadzenie efektywniejszych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi.


Baza ćwiczeń na zajęciach
korekcyjno-kompensacyjnych 

 Ciekawe i zróżnicowane zajęcia
W programie Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4-8 zawarto plany pracy z uczniem (dostosowane do różnorodnych potrzeb). Zróżnicowane zestawy ćwiczeń oraz trójstopniowy poziom trudności zadań (gry, karty pracy, ćwiczenia multimedialne) pozwalają na prowadzenia zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych w sposób efektywny i ciekawy dla uczniów.

Zestaw pomocy Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla uczniów klas 4-8 zawiera:

 • poradniki – dla nauczycieli i dla rodziców,
 • kwestionariusze i testy – dla nauczycieli,
 • interaktywne gry i ćwiczenia,
 • karty pracy – z podziałem na poziomy trudności. 


Szerokie zastosowanie podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Program pozwala na prowadzenie zarówno zajęć indywidualnych jak i grupowych. Możliwa jest również ewaluacja postępów pojedynczego ucznia oraz całej grupy uczestniczącej w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.

Program multimedialny z powodzeniem może być wykorzystywany w pracy z uczniami:

 • zaniedbanymi społecznie,
 • z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,
 • z niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
 • zmagającymi się z różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),
 • z problemami emocjonalnymi; w tym ze spektrum autyzmu.Przykładowe ekrany ćwiczeń multimedialnych dla uczniów z dysleksją i dysortografią 

 

 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne-cwiczenia-multimedialne-dla-klas-4-8 uczeń z dysleksją - ćwiczenia multimedialne uczeń z dysleksją ćwiczenia multimedialne

Długopis Banach 3D – sposób na nowoczesne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z długopisem 3d

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z drukiem 3D
Z pomocą Długopisu Banach 3D zajęcia dodatkowe dla uczniów zmagających się z dysleksją, dysortografią, dyskalkulią oraz dysgrafią są jeszcze ciekawsze. Zaledwie w ciągu kilku minut długopis 3D zmienia rysunki w przestrzenne obiekty.
Łatwość obsługi Długopisu Banach 3D pozwala na samodzielne używanie go w trakcie lekcji, jak i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Budowa urządzenia została zaprojektowana w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo jego użytkowania w szkolnych warunkach przy jednoczesnym wymuszeniu zachowania chwytu pisarskiego. Praca z Długopisem Banach 3D uczy m.in. cierpliwości, planowania działań, poprawia sprawność manualną oraz rozwija wyobraźnię przestrzenną. Więcej informacji o możliwościach wykorzystania długopisów 3D w edukacji znajdziesz tutaj. 


Korzyści dla uczniów z dysleksją 
Wykorzystywanie Długopisu Banach 3D podczas zajęć dodatkowych dla uczniów z dysfunkcjami (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia) sprawia, że zajęcia są atrakcyjniejsze a uczniowie są bardziej zaangażowani. Długopis 3D sprawdza się w szczególności podczas pracy z uczniami zmagającymi się z dyskalkulią, problemami z postrzeganiem przestrzeni oraz mającymi trudności z koncentracją.