Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej:
 • do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3
 • do zajęć ogólnych w klasach 1.

Pobierz przykładowe karty pracy

Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze niezbędne dla rozwoju umiejętności czytelnego i poprawnego czytania:

 • koncentracja uwagi,
 • rozwijanie funkcji językowych,pamięć wzrokowa i słuchowa,rozwijanie funkcji wzrokowych: analizy i syntezy,
 • sylabizowanie i budowanie zdań.

Zestaw zawiera:

 • 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne,
 • 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
 • 70 kart pracy które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty – wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie wydrukować w kolorze lub czarno-białe,
 • 30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych również w programie.

Ćwiczenia, gry i zabawy, które zainteresują wszystkich uczniów!

Zestawy kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń:

 • świetnie sprawdzają się przy pracy z uczniami o podwyższonym ryzyku dysleksji, dysortografii i dyskalkulii;
 • doskonale wspomagają pracę korekcyjną z dziećmi, które natrafiły na problemy o podłożu wychowawczym lub emocjonalnym;
 • są przeznaczone do pracy z wszystkimi dziećmi, aby dobrze nauczyły się czytania, pisania, liczenia.

Materiały są zgodne z podstawą programową, przewidziane do realizacji w ciągu całego roku szkolnego:

 • ćwiczenia interaktywne – do zastosowania na komputerach i tablicach interaktywnych;
 • karty – do samodzielnej pracy uczniów.

Seria zestawów Umiem to nowoczesna pomoc dydaktyczna doceniona przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, którzy samodzielnie mogą wybierać z zestawu ćwiczenia dopasowane do umiejętności swoich uczniów.

Autorami zestawów są specjaliści praktycy z szerokim doświadczeniem, czynnie działający w swoim zawodzie.

Pomożesz swoim uczniom aby osiągali sukcesy w nauce:

 • łatwiej poradzisz sobie z ich problemami w czytaniu, pisaniu i liczeniu;
 • zmotywujesz ich do osiągnięcia lepszych wyników w nauce;
 • zachęcisz ich do samodzielności i dodasz wiary we własne siły;
 • pomożesz im w odkrywaniu i doskonaleniu swoich możliwości;
 • osiągniesz lepsze efekty w realizacji celów dydaktycznych.

 

Przykładowe karty pracy:

Umiem czytać - screen

Przykładowe ćwiczenia interaktywne

Spis treści – Umiem czytać

Cena 190 zł brutto – licencja otwarta dla szkoły

Cena kompletu 3 zestawów 739 zł brutto – licencja otwarta dla szkoły

Formularz zamówienia >>>