Webinaria, filmy szkoleniowe i materiały wideo

„Dziecko impulsywne w szkole”

Webinarium prowadzi Małgorzata Trybuś – pedagoga i psychologa szkolnego.

W trakcie webinarium zostały poruszone następujące zagadnienia:

 • jakie są najczęstsze rodzaje impulsywności wśród dzieci,
 • jak rozpoznać właściwy rodzaj impulsywności,
 • jak zaproponować pomoc dziecku impulsywnemu,
 • jak pracować z dzieckiem impulsywnym na terenie szkoły.

 
 
Małgorzata Trybuś – od 20 lat jest trenerem Rad Pedagogicznych, szkoli nauczycieli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich u uczniów, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwiązywania problemów rozwojowych, społecznych, emocjonalnych w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic.

„Motywowanie ucznia z problemami w nauce”

Webinarium prowadzi Małgorzata Trybuś – pedagoga i psychologa szkolnego.

W trakcie webinarium zostały poruszone następujące zagadnienia:

 • z jakich elementów składa się prawidłowa motywacja (emocje, działanie, relacje),
 • jak zadawać pytania i kierować uwagę,
 • jak prowadzić komunikację, która będzie wspierać utrzymanie ucznia w działaniach,
 • jak wzmacniać pozytywne zachowania
 
Małgorzata Trybuś – od 20 lat jest trenerem Rad Pedagogicznych, szkoli nauczycieli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich u uczniów, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwiązywania problemów rozwojowych, społecznych, emocjonalnych w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic.

„Emocje dziecka – trudna droga do panowania nad swoimi emocjami u dzieci w wieku 6-11 lat”

Webinarium prowadzi Małgorzata Trybuś – pedagoga i psychologa szkolnego.

W trakcie webinarium zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • emocje jako proces fizjologiczny
 • co to znaczy panowanie nad emocjami
 • komunikacja z uczniem wspierająca panowanie nad emocjami
 • techniki wspierające radzenie sobie z emocjami

Małgorzata Trybuś -kierownik redakcji wybranych publikacji Eduterapeuticawydanych przez PWN. Od 20 lat jest trenerem Rad Pedagogicznych, szkoli nauczycieli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich u uczniów, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwiązywania problemów rozwojowych, społecznych, emocjonalnych w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic.

„Polska. To lubię! – Jak rozmawiać z dziećmi o patriotyzmie”

Webinarium prowadzi Aleksandra Dziaczyszyn – nauczyciel wczesnoszkolny z blisko 20. letnim doświadczeniem.

W trakcie webinarium zostaną poruszone kwestie:

 • idei całorocznego wychowania patriotycznego – wykorzystując kalendarz wydarzeń lokalnych i ogólnopolskich
 • lokalnego patriotyzmu – czyli moja mała ojczyzna
 • nauczania przez doświadczanie – wykorzystując zmysły wzroku, słuchu, zapachu, dotyku
 • nauczania przez zabawę

Aleksandra Dziaczyszyn -od 19 lat jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Zwolenniczka zasady nauki poprzez zabawę. Autorka pomocy dydaktycznych Polska. To lubię!

Banach3D – pierwsze kroki z drukiem 3D

 

Jak wydrukować swój pierwszy projekt (na przykładzie graniastosłupa) na drukarce Banach 3D. Prowadzi Monika Nowicka Ei System sp. zo.o.

Strona w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia >>> Zgłoś sugestie - dziękujemy
+ +