Aktywna tablica 2023 – wsparcie szczególnych potrzeb edukacyjnych

Aktywna tablica 2023 – wsparcie szczególnych potrzeb edukacyjnych

Co to jest program „Aktywna Tablica”?

„Aktywna Tablica” to program rządowy, który dzięki dofinansowaniom przewidzianym do 2024 roku wspiera polskie szkoły w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnościami. To również możliwość rozwoju szkolnej infrastruktury, a co najważniejsze nauczyciele i uczniowie nabywają nowe kompetencje – kompetencje informacyjno-komunikacyjne. Wyposażenie placówki w narzędzia rozwijające dziecięce umiejętności w obszarze TIK zwiększają ich szanse na sprawny rozwój. Środki nabyte przez szkoły w programie „Aktywna Tablica” pozwalają na zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych, sprzętu, pakietów multimedialnych oraz wielu innych sprawdzonych narzędzi do terapii. 

„Kto może skorzystać z dofinansowania w programie „Aktywna Tablica”?

Program „Aktywna Tablica” jest skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a wysokość dofinasowania sięga 35 000 zł. W ciągu czasu trwania programu „Aktywna Tablica” szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować jeden raz o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 43 750 zł. Z całej kwoty, którą zgłosi organ prowadzący, 80% jest finansowane. 

Dofinansuj narzędzia terapeutuczne w programie Aktywna Tablica 2023

Co można zakupić z programu „Aktywna Tablica”?

Nasza marka Eduterapeutica tworzy i rozwija programy multimedialne o nowoczesne i sprawdzone terapie, przeznaczone do pracy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W naszej ofercie znajdziesz materiały dydaktyczne stworzone przez specjalistów, którzy na co dzień pracują z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami. W naszej ofercie znajdziesz pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii wyszczególnione w rozporządzeniu, a mianowicie:

1. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:

o procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, autyzmem,

o psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji w tym: ADHD, ADD, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,

o dla uczniów z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,

o dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,

2. Specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii.

Pakiety Eduteraputica – 100% zgodne wymogami rozporządzenia

Nowa edycja pakietów multimedialnych Eduterapeutica Lux powstała z myślą o potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych nauczycieli oraz terapeutów. Każdy materiał dydaktyczny jest przemyślany i dokładnie przeanalizowany przez specjalistów. Przyjazne i ciekawe wizualnie ćwiczenia interaktywne zachęcają do udziału w terapii, a dodatkowo budują w uczniach optymizm, wytrwałość i wiarę we własne możliwości. 

Eduterapeutica Lux to kompleksowe i różnorodne pomoce dostępne w formie:

• multimediów,

• materiałów tradycyjnych,

• nowoczesnych narzędzi, takich jak drukarki i długopisy 3D.

Nasze pomoce przygotowane są do prowadzenia zajęć na każdym etapie rozwoju – dla uczniów w wieku od 6 lat. Jesteśmy najsilniejszą marką z bogatym doświadczeniem, której zaufało już kilka tysięcy szkół.

Wypełnij wniosek i zgłoś udział w programie „Aktywna Tablica”

Skontaktuj się z wydawnictwem Ei System, a przeprowadzimy Cię przez wszystkie formalności oraz pomożemy w dobraniu oferty dostosowanej do wymagań Twojej placówki. Pamiętaj, że wniosek o dofinansowanie możesz złożyć do 15 maja 2023 roku.

Pobierz katalog Aktywna Tablica do Eduterapeutica

Powiązane posty

Udostępnij tę treść