Opinie Klientów

<p>Coraz więcej uczniów zmaga się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu. Wymaga dostosowanego, wielozmysłowego i atrakcyjnego wsparcia w uczeniu się. Z pomocą przychodzą nam nowoczesne rozwiązania w postaci atrakcyjnych pakietów i materiałów edukac
Czytaj więcej ...
<p>Coraz więcej uczniów zmaga się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu. Wymaga dostosowanego, wielozmysłowego i atrakcyjnego wsparcia w uczeniu się. Z pomocą przychodzą nam nowoczesne rozwiązania w postaci atrakcyjnych pakietów i materiałów edukacyjnych. Jednym z nich jest zestaw SPE dla klas 4-8 Eduterapeutica, który spełnia naszym zdaniem wszystkie elementy materiałów wzbudzających zainteresowanie uczniów. Zwiększa motywację i intencję do podjęcia wyzwania i co istotne daje szansę na odniesienie sukcesu każdemu uczniowi. Różnorodność zadań, stopniowanie trudności w ćwiczeniach i fantastycznie skomponowane multimedialne zadania w połączeniu z wydrukowanymi kartami pracy dają możliwość indywidualizacji pracy. Na uwagę zasługuje długopis Banach 3D z kartami pracy oraz materiałem do tworzenia modeli, który dla uczniów potrzebujących dodatkowej motywacji i częstej zmienności oddziaływań jest dodatkowy atutem. Ogromną wartością pakietu jest osnowa metodyczna dla nauczycieli i poradnik dla rodziców, które są ogromnym wsparciem w zakresie wyboru odpowiednich zadań, ich merytorycznego zastosowania i kontynuowania terapii w domu.</p>

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4-8

Złapmy Lwa to świetna gra ucząca logicznego myślenia i planowania ruchów. Zasady są tak łatwe, że wystarczy kilka minut, a dzieci wiedzą co robić. Ogromnym walorem gry jest strategia oraz logika znana z europejskich szachów sprowadzona jednak do niez
Czytaj więcej ...
Złapmy Lwa to świetna gra ucząca logicznego myślenia i planowania ruchów. Zasady są tak łatwe, że wystarczy kilka minut, a dzieci wiedzą co robić. Ogromnym walorem gry jest strategia oraz logika znana z europejskich szachów sprowadzona jednak do niezbędnego minimum: czterech figur-zwierzątek dla każdego z dwóch graczy i małej planszy o wymiarach trzy na cztery pola. W grę można grać również na większej powierzchni, wykorzystując do tego matę 1,5 m na 2 m i 8 dużych miękkich poduszek, świetna gra dywanowa. Wyśmienita zabawa, inteligentne rozgrywki, świetne wykonanie - Złapmy Lwa to naprawdę udany zakup nie tylko do przedszkola.

Złapmy lwa 3x4! Zestaw (gra dywanowa i gry planszowe)

Gra jest stworzona w bardzo ciekawej formie tj.: „zwierzątkowych” poduszek, którymi dzieci rozgrywają partie uproszczonej gry w szachy. Gra ma proste reguły, które da się wyjaśnić w kilka minut. Nie trzeba pamiętać o możliwych ruchach zwierząt na pl
Czytaj więcej ...
Gra jest stworzona w bardzo ciekawej formie tj.: „zwierzątkowych” poduszek, którymi dzieci rozgrywają partie uproszczonej gry w szachy. Gra ma proste reguły, które da się wyjaśnić w kilka minut. Nie trzeba pamiętać o możliwych ruchach zwierząt na planszy – są oznaczone dobrze widocznymi na figurach znakami. Po wspólnej zabawie na dywanie, dzieci grają w parach, wykorzystując mniejsze plansze i figury dołączone do zestawu. Najważniejsze cechy gry to: grafika dostosowana do małych dzieci, rozpoczęcie nauki bez umiejętności czytania, doskonały wstęp do szachów. Gra daje dzieciom dużo radości.

Złapmy lwa 3x4! Zestaw (gra dywanowa i gry planszowe)

Gra „Złapmy lwa” świetnie się sprawdza w warunkach wyjazdowych. Podczas organizowanych przez nas biwaków, wykorzystujemy ją, jako jedną z konkurencji, za którą młodzież zdobywa punkty. Małe zestawy i świetnie opracowane instrukcje pozwalają na wprowa
Czytaj więcej ...
Gra „Złapmy lwa” świetnie się sprawdza w warunkach wyjazdowych. Podczas organizowanych przez nas biwaków, wykorzystujemy ją, jako jedną z konkurencji, za którą młodzież zdobywa punkty. Małe zestawy i świetnie opracowane instrukcje pozwalają na wprowadzenie zasad gry i ćwiczenia poszczególnym grupom. Potem, dzięki makiecie i poduszkom pionkom rozgrywane są „pojedynki” pomiędzy grupami. Oprócz elementu rywalizacji gra zapewnia świetną zabawę. Obserwowanie grup jest dla nauczyciela źródłem olbrzymiej radości i inspiracji – młodzież żywo dyskutuje starając się obrać najskuteczniejsza strategię, znajdują niekonwencjonalne rozwiązania, ćwiczą logiczne myślenie i orientacje w przestrzeni, pracują zespołowo. Warto dodać, ze gra jest wykorzystywana wśród uczniów klas 6 i wyżej (łącznie z gimnazjalnymi) i świetnie zdaje egzamin. Nie możemy się doczekać wersji dla zaawansowanych.

Złapmy lwa 3x4! Zestaw (gra dywanowa i gry planszowe)

Gra planszowa Złapmy lwa! jest rewelacyjna. Bardzo dobrze i ładnie wykonana. Chce się ją mieć i w nią grać. Dla dzieci jest atrakcyjna i ze względu na duże elementy bezpieczna. Klasyczna wersja nadaje się dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku wcz
Czytaj więcej ...
Gra planszowa Złapmy lwa! jest rewelacyjna. Bardzo dobrze i ładnie wykonana. Chce się ją mieć i w nią grać. Dla dzieci jest atrakcyjna i ze względu na duże elementy bezpieczna. Klasyczna wersja nadaje się dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym (z zespołem Aspergera lub wysokofunkcjonujących autystów). Są w niej jasne reguły i pewna schematyczność, co sprawia, że świetnie nadaje się do grania z dziećmi z tego rodzaju zaburzeniami.

Złapmy Lwa. Specjalne potrzeby edukacyjne

Ćwiczenia multimedialne dla dyslektyka

Ćwiczenia multimedialne dla dyslektyka

Ćwiczenia multimedialne dla dyslektyka to jeden z podstawowych atrybutów efektywnej terapii. O skuteczności terapii w przypadku ucznia zmagającego się z dysleksją decyduje wiele czynników. Obok kwalifikacji osoby prowadzącej oraz włączenia w proces terapii rodziców, na jakość zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wpływają także przyjęte formy pracy z dzieckiem. Szczególnie istotny jest dobór takich materiałów edukacyjnych, które będą atrakcyjne i angażujące uwagę ucznia, a jednocześnie spełnią wszystkie wymagania terapii. Wszystkie te cechy oferują nam multimedia dedykowane uczniom z dysleksją. Prezentujemy najciekawsze z nich.

Rola zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Szczególnie w środowisku szkolnym, wśród swoich rówieśników, uczniowie z dysleksją mogą mierzyć się z ich oceną przez pryzmat doświadczanych trudności w nauce. Świadomość posiadanych deficytów, porównywanie się z kolegami może także znacząco wpływać na ich samoocenę. Dlatego tak ważne w pracy z małym dyslektykiem jest korygowanie identyfikowanych zaburzeń, jak i kompensacja ukierunkowana na eksponowanie i rozwijanie jego mocnych stron lub ponadprzeciętnych zdolności w innych obszarach.

Obie te funkcje doskonale pełnią zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ich celem jest przede wszystkim aktywizacja ucznia, rozwój jego naturalnych cech i atrybutów oraz zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Zajęcia realizowane są przez pedagoga-terapeutę, który prowadzi i wspiera ucznia w zdobywaniu nowych umiejętności i doskonaleniu już posiadanych. Dzięki temu uczeń z problemami w nauce buduje wiarę we własne możliwości, redukuje stres i rozwija samodzielność w działaniu. Dla zwiększenia efektywności uczestnictwa w takich zajęciach warto stosować różnorodne formy ćwiczeń i terapii, w tym ćwiczenia multimedialne dla dyslektyka. Znajdziemy je w serii Eduterapeutica SPE, oferującej materiały dla uczniów klas 1-3 (Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 1-3) i dla klas 4-8 (Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas  4-8).

Wzmacnianie koncentracji

Jednym z rodzajów ćwiczeń multimedialnych dla dyslektyków są te pozwalające ćwiczyć koncentrację. Najczęściej przyjmują formę interaktywnych gier dostępnych na kilku poziomach trudności. Mogą polegać na przykład na:

  • “łapaniu” za pomocą myszki lub klawiszy klawiatury jednego rodzaju elementów pojawiających się na ekranie, przy jednoczesnym unikaniu elementów o innym kształcie czy kolorze,
  • klikaniu przyciskiem myszy lub klawiszem klawiatury w reakcji na określone dźwięki, przy jednoczesnym zachowaniu braku reakcji na inny rodzaj dźwięku,
  • układaniu na ekranie zadanego wzoru z dostępnych elementów z zastosowaniem określonych zasad np. dotyczących łączenia / unikania łączenia ze sobą pewnych rodzajów.

Zapamiętywanie przez zabawę

Równie ważne są gry i zabawy multimedialne, które uczą zapamiętywania reguł. Takie ćwiczenia mogą trenować na przykład pamięć słuchową lub pamięć stosunków przestrzennych. Zadaniem ucznia może być między innymi:

  • odwracanie zakrytych elementów, np. kart, kafelków, zapamiętywanie ich zawartości i położenia, a następnie wskazywanie par,
  • wysłuchanie nagrania, na którym słychać kilka różnych odgłosów, a następnie samodzielne odtworzenie ich w tej samej kolejności.

Trenowanie pamięci wzrokowej

Na koniec warto wspomnieć o ćwiczeniach koncentrujących się na treningu pamięci wzrokowej. Takie multimedia mogą kłaść nacisk na analizę lub syntezę wzrokową, również o różnym stopniu trudności. Celem ucznia może tu być:

  • obserwacja pojawiających się na ekranie obiektów i nakierowywanie na nie jednego, stale poruszającego się elementu, przy jednoczesnym unikaniu krawędzi wyznaczających obszar gry,
  • przechwytywanie “przelatujących” przez ekran elementów i “ściąganie” ich przyciskiem myszy do wyznaczonego miejsca/miejsc zlokalizowanych w obszarze gry.

Jakie ćwiczenia multimedialne dla dyslektyka wybrać?

To oczywiście tylko kilka spośród rodzajów ćwiczeń interaktywnych, dedykowanych terapii ucznia z dysleksją. Ważne, aby takie multimedialne zabawy były estetyczne pod kątem graficznym, a instrukcje do nich w prosty i zrozumiały sposób wyjaśniały cel i przebieg ćwiczenia. Dobrym zabiegiem jest także dysponowanie tymi samymi ćwiczeniami o różnym stopniu zaawansowania – tak, by dobrze dostosować je do możliwości dziecka z początkiem zajęć i móc stopniowo podnosić poprzeczkę. Praca wykonywana z wykorzystaniem takich materiałów świetnie wpłynie na motywację ucznia i zachęci go do podejmowania dalszych wyzwań. (więcej o ćwiczeniach multimedialnych z dysleksją znajdziesz na educhmura.pl)

Udostępnij