Opinie Klientów

<p>Coraz więcej uczniów zmaga się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu. Wymaga dostosowanego, wielozmysłowego i atrakcyjnego wsparcia w uczeniu się. Z pomocą przychodzą nam nowoczesne rozwiązania w postaci atrakcyjnych pakietów i materiałów edukac
Czytaj więcej ...
<p>Coraz więcej uczniów zmaga się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu. Wymaga dostosowanego, wielozmysłowego i atrakcyjnego wsparcia w uczeniu się. Z pomocą przychodzą nam nowoczesne rozwiązania w postaci atrakcyjnych pakietów i materiałów edukacyjnych. Jednym z nich jest zestaw SPE dla klas 4-8 Eduterapeutica, który spełnia naszym zdaniem wszystkie elementy materiałów wzbudzających zainteresowanie uczniów. Zwiększa motywację i intencję do podjęcia wyzwania i co istotne daje szansę na odniesienie sukcesu każdemu uczniowi. Różnorodność zadań, stopniowanie trudności w ćwiczeniach i fantastycznie skomponowane multimedialne zadania w połączeniu z wydrukowanymi kartami pracy dają możliwość indywidualizacji pracy. Na uwagę zasługuje długopis Banach 3D z kartami pracy oraz materiałem do tworzenia modeli, który dla uczniów potrzebujących dodatkowej motywacji i częstej zmienności oddziaływań jest dodatkowy atutem. Ogromną wartością pakietu jest osnowa metodyczna dla nauczycieli i poradnik dla rodziców, które są ogromnym wsparciem w zakresie wyboru odpowiednich zadań, ich merytorycznego zastosowania i kontynuowania terapii w domu.</p>

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4-8

Złapmy Lwa to świetna gra ucząca logicznego myślenia i planowania ruchów. Zasady są tak łatwe, że wystarczy kilka minut, a dzieci wiedzą co robić. Ogromnym walorem gry jest strategia oraz logika znana z europejskich szachów sprowadzona jednak do niez
Czytaj więcej ...
Złapmy Lwa to świetna gra ucząca logicznego myślenia i planowania ruchów. Zasady są tak łatwe, że wystarczy kilka minut, a dzieci wiedzą co robić. Ogromnym walorem gry jest strategia oraz logika znana z europejskich szachów sprowadzona jednak do niezbędnego minimum: czterech figur-zwierzątek dla każdego z dwóch graczy i małej planszy o wymiarach trzy na cztery pola. W grę można grać również na większej powierzchni, wykorzystując do tego matę 1,5 m na 2 m i 8 dużych miękkich poduszek, świetna gra dywanowa. Wyśmienita zabawa, inteligentne rozgrywki, świetne wykonanie - Złapmy Lwa to naprawdę udany zakup nie tylko do przedszkola.

Złapmy lwa 3x4! Zestaw (gra dywanowa i gry planszowe)

Gra jest stworzona w bardzo ciekawej formie tj.: „zwierzątkowych” poduszek, którymi dzieci rozgrywają partie uproszczonej gry w szachy. Gra ma proste reguły, które da się wyjaśnić w kilka minut. Nie trzeba pamiętać o możliwych ruchach zwierząt na pl
Czytaj więcej ...
Gra jest stworzona w bardzo ciekawej formie tj.: „zwierzątkowych” poduszek, którymi dzieci rozgrywają partie uproszczonej gry w szachy. Gra ma proste reguły, które da się wyjaśnić w kilka minut. Nie trzeba pamiętać o możliwych ruchach zwierząt na planszy – są oznaczone dobrze widocznymi na figurach znakami. Po wspólnej zabawie na dywanie, dzieci grają w parach, wykorzystując mniejsze plansze i figury dołączone do zestawu. Najważniejsze cechy gry to: grafika dostosowana do małych dzieci, rozpoczęcie nauki bez umiejętności czytania, doskonały wstęp do szachów. Gra daje dzieciom dużo radości.

Złapmy lwa 3x4! Zestaw (gra dywanowa i gry planszowe)

Gra „Złapmy lwa” świetnie się sprawdza w warunkach wyjazdowych. Podczas organizowanych przez nas biwaków, wykorzystujemy ją, jako jedną z konkurencji, za którą młodzież zdobywa punkty. Małe zestawy i świetnie opracowane instrukcje pozwalają na wprowa
Czytaj więcej ...
Gra „Złapmy lwa” świetnie się sprawdza w warunkach wyjazdowych. Podczas organizowanych przez nas biwaków, wykorzystujemy ją, jako jedną z konkurencji, za którą młodzież zdobywa punkty. Małe zestawy i świetnie opracowane instrukcje pozwalają na wprowadzenie zasad gry i ćwiczenia poszczególnym grupom. Potem, dzięki makiecie i poduszkom pionkom rozgrywane są „pojedynki” pomiędzy grupami. Oprócz elementu rywalizacji gra zapewnia świetną zabawę. Obserwowanie grup jest dla nauczyciela źródłem olbrzymiej radości i inspiracji – młodzież żywo dyskutuje starając się obrać najskuteczniejsza strategię, znajdują niekonwencjonalne rozwiązania, ćwiczą logiczne myślenie i orientacje w przestrzeni, pracują zespołowo. Warto dodać, ze gra jest wykorzystywana wśród uczniów klas 6 i wyżej (łącznie z gimnazjalnymi) i świetnie zdaje egzamin. Nie możemy się doczekać wersji dla zaawansowanych.

Złapmy lwa 3x4! Zestaw (gra dywanowa i gry planszowe)

Gra planszowa Złapmy lwa! jest rewelacyjna. Bardzo dobrze i ładnie wykonana. Chce się ją mieć i w nią grać. Dla dzieci jest atrakcyjna i ze względu na duże elementy bezpieczna. Klasyczna wersja nadaje się dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku wcz
Czytaj więcej ...
Gra planszowa Złapmy lwa! jest rewelacyjna. Bardzo dobrze i ładnie wykonana. Chce się ją mieć i w nią grać. Dla dzieci jest atrakcyjna i ze względu na duże elementy bezpieczna. Klasyczna wersja nadaje się dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym (z zespołem Aspergera lub wysokofunkcjonujących autystów). Są w niej jasne reguły i pewna schematyczność, co sprawia, że świetnie nadaje się do grania z dziećmi z tego rodzaju zaburzeniami.

Złapmy Lwa. Specjalne potrzeby edukacyjne

Czy drukarka 3D poprawi wyniki uczniów i unowocześni Twoją szkołę?

Czy drukarka 3D poprawi wyniki uczniów i unowocześni Twoją szkołę?

- Kategorie: Druk 3D

W ostatnich latach cyfryzacja mocno wpłynęła na edukację i sposób kształcenia uczniów. Nieustanna pogoń za nowinkami technologicznymi dotyczy także szkół, w których zmienił się sposób prowadzenia zajęć oraz indywidualnego podejścia do uczniów. Przebodźcowani nowoczesnymi technologiami uczniowie potrzebują niestandardowego podejścia w nauczaniu, które rozbudzi w nich pasję do zdobywania wiedzy. Dlaczego druk 3D jest pomocnym narzędziem w zdominowanej przez smartfony i komputery szkole?

Wprowadź innowację do swojej szkoły

Kilka lat temu wprowadzenie do szkół komputerów oraz stworzenie pracowni komputerowych zrewolucjonizowało edukację. Dyrektorzy oraz nauczyciele zauważyli, że uczniowie uzyskują lepsze wyniki w momencie, gdy zajęcia dostosowane są do cyfrowych realiów życia dzieci i młodzieży. Obecnie praktycznie każda placówka oświatowa ma w swoim wyposażeniu pracownie komputerowe, rzutniki oraz tablice interaktywne. Czy to wystarczy, aby odpowiednio kształcić uczniów, którzy w przyszłości zostaną specjalistami i inżynierami? Szkoły widzą potrzebę rozwoju i zrewolucjonowania własnego podejścia, zarówno do sposobu przekazywanej wiedzy, jak i samych uczniów. Na jakich płaszczyznach szukać innowacji w typowej placówce oświatowej XXI wieku? Obecnie bardzo popularnym sposobem przekazywania wiedzy jest nauka przez doświadczenie. Uczniowie XXI wieku preferują pozyskiwanie wiedzy metodą projektu, eksperymentowania czy nawet nauki na własnych błędach. Odchodzi się od edukacji poprzez klasyczne przyswajanie definicji na poczet możliwości eksperymentowania i samodzielnego poznawania świata. Podobnie jak wprowadzenie do szkół komputerów zrewolucjonizowało model kształcenia, tak aktualnie druk 3D  (zmienia sposób przekazywania wiedzy na zajęciach). Druk 3D jest coraz bardziej dostępny i ma bardzo znaczący wpływ na wiele gałęzi przemysłu oraz funkcjonowania firm przyszłości. Dlatego już teraz powinniśmy kształcić uczniów w taki sposób, aby mogli się oni odnaleźć w rzeczywistości, którą napotkają po zakończeniu edukacji, czyli za 10-15 lat. Dzięki zastosowaniu drukarek 3D uczniowie od najmłodszych lat są w stanie rozwijać w sobie myślenie techniczne, przestrzenne i przede wszystkim umiejętności, które pomogą im odnaleźć się w szybko zmieniającym się świecie.

Nauka inna niż do tej pory

Druk 3D jest zaraz po komputeryzacji szkół kolejną rewolucją w nauczaniu. Z tego powodu stworzenie laboratoriów druku 3D w szkole jest naturalnym krokiem do lepszej edukacji dzieci i młodzieży. To nowe rozwiązanie, które pozwala na ogromne możliwości. Przede wszystkim umożliwia zwiększenie zaangażowania uczniów poprzez wprowadzenie nowej metody nauczania na zajęciach. W oparciu o drukarkę 3D bez większych problemów można przygotować zajęcia z każdego przedmiotu, które będą zgodne z podstawą programową. Dzięki modelom stworzonym dzięki drukarce 3D nauczyciel ma możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych. Uczniowie lepiej zrozumieją i zapamiętają przekazywaną wiedzę – szkolna drukarka 3D pozwala na odtworzenie na zajęciach m.in. historycznych artefaktów, części ludzkiego ciała, przekroju brył czy też skali wielkości cząsteczek chemicznych. Trójwymiarowe modele pomogą w nauce matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii, a nawet języka polskiego. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia nauczyciela, który przygotowuje zajęcia. Wykorzystując druk 3D, szkoły mogą jeszcze lepiej kształcić przyszłych olimpijczyków, absolwentów i przede wszystkim inżynierów przyszłości. Równolegle do korzystania z bazy gotowych projektów 3D można wprowadzić w szkole nauczanie projektowania dedykowanego drukowi 3D. Uczniowie na zajęciach informatyki, wykorzystując darmowe oprogramowanie do projektowania, mogą tworzyć nowatorskie pomoce dydaktyczne, które następnie zostaną wykorzystane na zajęciach przedmiotowych. Obecność laboratorium druku 3D w placówce oświatowej podnosi jej rangę w oczach uczniów, nauczycieli i przede wszystkim rodziców, którzy od szkoły oczekują efektywnego przekazywania wiedzy.

SPEcjalne wykorzystanie druku 3D w terapii

Drukarka 3D to niezawodne narzędzie, które daje duże spektrum możliwości nauczycielom, pracującym na co dzień z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wykorzystanie druku 3D  można z powodzeniem wykorzystać zarówno w placówkach specjalnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi, jak i w klasach, w których mamy pojedyncze przypadki uczniów ze SPE. Wykorzystanie gotowych modeli 3D dedykowanych SPE pozwala nauczycielom oraz ich uczniom ulepszyć efekty codziennej pracy na zajęciach rewalidacyjno-kompensacyjnych. Mnogość projektów 3D dedykowanych m.in. terapii poznawczo-behawioralnej, ADD, ADHD, dysleksji czy też uczniom niewidomym i niedowidzącym pomaga w taki sposób stworzyć zajęcia, aby efektywnie zaktywizować uczniów.

Dyrektorze, nie wydawaj pieniędzy. Inwestuj!

Czy w Twojej szkole zdarzało się, że nauczyciele nie mieli dostatecznej ilości pomocy dydaktycznych potrzebnych na swoje zajęcia? Za pomocą druku 3D każdy nauczyciel może wydrukować pomoc dydaktyczną w odpowiedniej liczbie egzemplarzy. Nauczyciel matematyki wydrukuje 20 ostrosłupów i rozda wszystkim uczniom, tłumacząc, jak wyliczyć pole oraz gdzie znajduje się wysokość boków. Każda placówka, która w swojej szkole stworzy laboratorium druku 3D, otrzymuje dostęp do dedykowanej platformy projektów 3D podzielonych na odpowiednie przedmioty. O drukarce 3D należy myśleć jak o szkolnym ksero. Nauczyciel za pośrednictwem gotowego projektu drukuje pomoce dydaktyczne na swoje zajęcia. Jedynym kosztem, jaki ponosi szkoła, to koszt materiału do druku (filament), a wydrukowanie jednej pomocy (w zależności od wielkości) to zwykle kilkadziesiąt groszy. Warto też wspomnieć, że finansowanie drukarek 3D można pozyskać za pomocą dotacji. Stworzenie laboratorium druku 3D w placówce można sfinansować za pomocą licznych dotacji regionalnych oraz ogólnopolskich, takich jak np. „Aktywna Tablica 2021”, czyli rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK. Druk 3D to innowacyjne rozwiązanie, które znajduje zastosowanie w coraz większej liczbie placówek oświatowych. Właściwie wykorzystany pozwala rozwijać kluczowe kompetencje w rozwoju dzieci i młodzieży, przy okazji minimalizując dodatkowe środki na zakup pomocy dydaktycznych.

Szczegółowe informację na temat finansowania drukarek i długopisów 3D znajdują się na stronie Aktywna Tablica.

Patryk Cichoracki

Menedżer ds. rozwoju produktu

Ei System sp. z o.o.

Udostępnij