Czym jest terapia pedagogiczna?

Czym jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna to specjalistyczna forma wsparcia edukacyjnego i rozwojowego dla dzieci i młodzieży. Ta metoda interwencji korekcyjno-kompensacyjnej ma na celu wszechstronne usprawnianie zaburzonych funkcji oraz rozwijanie umiejętności u osób młodych, wykazujących różne trudności w uczeniu się czy zachowaniu.

Zakres terapii pedagogicznej

Terapia pedagogiczna obejmuje szeroki zakres działań, które mają charakter korekcyjny i kompensacyjny. Jest to podejście holistyczne, które nie ogranicza się jedynie do zajęć korekcyjnych, ale obejmuje również wsparcie psychologiczne oraz różne formy specjalistycznych interwencji. Głównym celem jest wsparcie dzieci i młodzieży, które wykazują trudności w rozwoju czy zachowaniu. Zajęcia terapeutyczne są skierowane przede wszystkim do osób młodych, borykających się z różnego rodzaju trudnościami, jak: dysleksja, dysgrafia, zaburzenia przetwarzania słuchowego, nadpobudliwość psychoruchowa, problemy z pamięcią, problemy z koncentracją, a także z zaburzeniami integracji sensorycznej i lateralizacji.

Cele, metody i czas trwania terapii pedagogicznej

Głównym celem terapii pedagogicznej jest usuwanie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się. Działania te mają na celu umożliwienie dziecku wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego, stymulowanie percepcyjno-motorycznych funkcji, wyrównywanie braków w umiejętnościach oraz eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Terapia pedagogiczna opiera się na kilku fundamentalnych zasadach: indywidualizacja, stopniowanie trudności, korekcja i kompensacja zaburzeń, systematyczność i ciągłość oddziaływania, współdziałanie z domem i szkołą, a także utrzymanie atmosfery życzliwości i serdeczności. Metody pracy terapeutycznej powinny być dostosowane do możliwości i umiejętności dziecka. Podstawowymi formami jest praca indywidualna i grupowa, z wykorzystaniem różnorodnych metod, jak: usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, językowych, pamięci, koncentracji czy technik relaksacji. Czas trwania terapii jest zmienny i zależy od konkretnej sytuacji dziecka. Zajęcia mogą trwać od 45 do 60 minut, a cały proces terapii może różnić się długością w zależności od jego postępów.

Rola terapeuty pedagogicznego

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne może prowadzić wykwalifikowany terapeuta pedagogiczny, posiadający odpowiednie przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistyczne kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej. Rola terapeuty pedagogicznego obejmuje więc prowadzenie badań diagnostycznych, rozpoznawanie przyczyn trudności, prowadzenie zajęć terapeutycznych, działania profilaktyczne, a także wsparcie nauczycieli oraz rodziców w rozpoznawaniu i reagowaniu na potrzeby rozwojowe dzieci. Terapia pedagogiczna w szkole i w przedszkolu realizowana jest poprzez indywidualne oraz grupowe zajęcia, które koncentrują się na rozwoju umiejętności i pokonywaniu trudności dzieci. Terapia ta wymaga ścisłej współpracy pomiędzy terapeutą, dzieckiem i rodzicami, a także systematyczności i długotrwałego procesu.

Specjalne potrzeby edukacyjne

W obliczu rosnącej liczby dzieci wymagających terapii pedagogicznej, wydawnictwo edukacyjne Ei System kładzie duży nacisk na rozwijanie najnowocześniejszych i skutecznych metod terapii. Nowatorskie narzędzia i pakiety z serii Eduterapeutica Lux pozwalają przeprowadzać terapię na różnego rodzaju urządzeniach i udzielać tym samym pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. Jednocześnie odznaczają się one różnorodnością oraz wysoką jakością – nasze produkty spełniają normę medyczną ISO 13485. Ei System oferuje między innymi: gry i ćwiczenia interaktywne, filmy ćwiczeniowe czy też karty pracy, które mogą być dostosowane do różnych potrzeb dzieci. Innowacyjność metodyki terapii to kolejny filar działalności Ei System, który wyraża się poprzez integrację nowoczesnych technologii druku 3D w procesie edukacyjnym. Drukarki 3D marki Banach, opracowane specjalnie z myślą o polskich szkołach, otwierają nowe możliwości dla nauczycieli i uczniów. Dzięki nim, edukacja staje się bardziej interaktywna i angażująca, co jest istotne w terapii dzieci z różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi. Z dedykowaną bazą projektów 3D, nauczyciele mają dostęp do łatwych w realizacji pomocy dydaktycznych, które pomagają zrozumieć skomplikowane koncepcje i przyswajać wiedzę. Terapia pedagogiczna jest integralną częścią wsparcia edukacyjnego, mającą na celu pomoc dzieciom i młodzieży w pokonywaniu trudności rozwojowych i edukacyjnych. Poprzez różnorodne metody i odpowiednie podejście, terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju, wzmacnia umiejętności poznawcze i społeczne młodych osób. Rozwiązania Ei System, a wśród nich między innymi multimedialne pomoce dydaktyczne z serii Eduterapeutica Lux, są zaprojektowane tak, by wspierać nauczycieli w ich codziennej pracy, pomagając im tworzyć interesujące i angażujące lekcje, które odpowiadają na unikalne wyzwania edukacyjne ich uczniów.

Powiązane posty

Udostępnij tę treść