Opinie Klientów

Kontakt z serwisem był od początku bardzo rzeczowy. Udzielono mi wszelkich możliwych porad na temat rozwiązania problemu. Niestety porady nie pomogły. Wówczas zaproponowano mi odesłanie drukarki do serwisu. Co ważne, nie musiałem pakować w orygina
Czytaj więcej ...
<p>Kontakt z serwisem był od początku bardzo rzeczowy. Udzielono mi wszelkich możliwych porad na temat rozwiązania problemu. Niestety porady nie pomogły. Wówczas zaproponowano mi odesłanie drukarki do serwisu. Co ważne, nie musiałem pakować w oryginalną paczkę (ta została już poddana recyklingowi). Proces wysyłki i serwisowania przebiegł bardzo szybko i fachowo. Drukarka wróciła w pełni sprawna i od razu rozpoczęła pracę (po autokalibracji po transporcie). Obecnie drukuje od rana bez przerwy, różne obiekty, z dołączonej karty SD.</p>

Długopisy Banach 3D idealnie wpisują się w terapie logopedyczną. Dzięki temu urządzeniu mogę uczyć dzieci prawidłowego trzymania długopisu i odpowiedniej siły nacisku. Bez wątpienia długopisy 3D wspierają uczniów w ich rozwoju, motywują do działania
Czytaj więcej ...
Długopisy Banach 3D idealnie wpisują się w terapie logopedyczną. Dzięki temu urządzeniu mogę uczyć dzieci prawidłowego trzymania długopisu i odpowiedniej siły nacisku. Bez wątpienia długopisy 3D wspierają uczniów w ich rozwoju, motywują do działania i uczą bawiąc. Serdecznie polecam długopis 3D jako terapeuta logopeda i jako nauczyciel

Długopisy Banach 3D Zestaw

Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mą
Czytaj więcej ...
Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mądrości słynie i zawsze obroni swoją rodzinę. Kurczak - to ja jestem, jednak kurą stanę się wreszcie i w grze namieszam jeszcze. Doborowa to ekipa już się do gry bierze, spróbuj i zobacz co się dziać będzie. Szybkie kusy i skoki, zmiany z boku na bok, do boku i na boki. Każdy z nas taktykę odbiera i do dzieła! Lwa pokonamy, zwycięzcom będziemy. Grę polecamy, zabrać ją też można wszędzie. Dołącz i Ty nareszcie - przekonaj się wreszcie ;) Jednym słowem polecamy!

Złapmy Lwa 3x4! Gra planszowa

Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mą
Czytaj więcej ...
Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mądrości słynie i zawsze obroni swoją rodzinę. Kurczak - to ja jestem, jednak kurą stanę się wreszcie i w grze namieszam jeszcze. Doborowa to ekipa już się do gry bierze, spróbuj i zobacz co się dziać będzie. Szybkie kusy i skoki, zmiany z boku na bok, do boku i na boki. Każdy z nas taktykę odbiera i do dzieła! Lwa pokonamy, zwycięzcom będziemy. Grę polecamy, zabrać ją też można wszędzie. Dołącz i Ty nareszcie - przekonaj się wreszcie ;) Jednym słowem polecamy!

Złapmy Lwa 3x4! Gra dywanowa

Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mą
Czytaj więcej ...
Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mądrości słynie i zawsze obroni swoją rodzinę. Kurczak - to ja jestem, jednak kurą stanę się wreszcie i w grze namieszam jeszcze. Doborowa to ekipa już się do gry bierze, spróbuj i zobacz co się dziać będzie. Szybkie kusy i skoki, zmiany z boku na bok, do boku i na boki. Każdy z nas taktykę odbiera i do dzieła! Lwa pokonamy, zwycięzcom będziemy. Grę polecamy, zabrać ją też można wszędzie. Dołącz i Ty nareszcie - przekonaj się wreszcie ;) Jednym słowem polecamy!

Złapmy Lwa 3x4! Zestaw (gra dywanowa i gry planszowe)

Dodaj opinię

Ocena:
Anuluj
Długopis 3D w terapii dzieci ze SPE

Długopis 3D w terapii dzieci ze SPE

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zmieniającymi się trendami w uczeniu się, chciałabym omówić korzyści wynikające z wykorzystywania długopisu 3D Banach w terapii. To narzędzie stwarza możliwość wykonania trwałych pomocy edukacyjno-terapeutycznych. Ponadto wymusza prawidłowy chwyt, usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową czy pobudza kreatywność. Można wykorzystać go zarówno na zajęciach rewalidacyjnych, jak i w małych grupach. Praca z nim jest bezpieczna, a zastosowane wkłady tj. filamenty są przyjazne środowisku (zostały wykonane ze skrobi kukurydzianej). 

Formy i metody nauczania

Warto pamiętać, że specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą zarówno dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia) oraz wybitnie zdolnych. Ten innowacyjny produkt, jakim jest długopis 3D, daje możliwość wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich tych osób. Ważna jest dokładna obserwacja i diagnoza możliwości każdego ucznia z osobna, wykorzystując jego potencjał i mocne strony. Wymaga to dostosowania form i metod nauczania. Ten produkt pozwala nam na to. Dlaczego? Możemy z jego pomocą odwoływać się do konkretu, zmieniać formy aktywności, dążyć do samodzielnego działania ucznia  i rozwiązywania przez niego problemów, wypracowywania zasad (korzystania z długopisu) i w końcu uczyć wielowymiarowo i polisensorycznie. Wielu uczniów przejawia trudności z koncentracją uwagi i motywacją. Gdy wykonują zadania długopisem 3D Banach mają poczucie sprawstwa, są zmotywowani, zadowoleni i chętni do współpracy. Poprawia się także ich poziom koncentracji. Dodatkowymi atutami jest rozwijanie orientacji i wyobraźni przestrzennej, a także nauka planowania ruchu. Mało która z pomocy dostępnych na rynku, oddziałuje tak holistycznie i pozwala osiągnąć wiele celów edukacyjnych na raz, angażując przy tym zmysły kilka zmysłów jednocześnie np. wzrok i dotyk.

Długopis 3D - stwórz scenariusz

Długopis 3D wykorzystałam do stworzenia pomocy do pracy z dzieckiem z wadą słuchu, tworząc polski alfabet palcowy - daktylografię. Dzięki temu mogę utrwalać z dzieckiem wygląd danego znaku i odnieść się do polskiego alfabetu oraz organizować zabawy rozwijające umiejętność tworzenia wyrazów. Niezwykle ważne jest także to, że pomoc jest przestrzenna i mogę stosować ją zarówno w gabinecie jak i podczas zajęć dydaktycznych, na których wspieram dziecko. Wykorzystując latarkę, mogę również bawić się z dzieckiem w daktylograficzny teatrzyk cieni. Taki alfabet może być również wstępem do wprowadzenia w klasie innowacji pedagogicznej związanej z nauką języka migowego. 

Kolejna ze stworzonych przeze mnie rzeczy, bazuje na doskonale znanej pomocy do nauki rozpoznawania znaków większości, mniejszości i równości, z wykorzystaniem krokodyla i żaby. Dzieci często mylą znaki < i >. Zabawy z konkretem tj. krokodylem, pozwalają im szybciej opanować te znaki. Połączenie analizatora wzroku z przedmiotem i zabawami, będzie wcześniej wspomnianą edukacją wielozmysłową. Dodatkowo, jeśli mamy dzieci z trudnościami w zakresie uczenia się matematyki, pomoc ta pozwoli nam na: usprawnianie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 (lub według potrzeb), ćwiczenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów czy porównywania dwóch liczb, a także ćwiczenie umiejętności ustalania równoliczności i rozwinie umiejętność stosowania znaków <,> i =  w praktycznym działaniu.

Przykład wykorzystania długopisu 3D w terapii
Długopis 3D w terapii

Pobierz przykładowe scenariusze zajęć  -> POBIERZ

Długopis 3D - skuteczna terapia SPE

Percepcja wzrokowa, orientacja przestrzenna czy myślenie logiczne to obszary, które często wymagają wsparcia u dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy zagrożonych ryzykiem dysleksji. Dlatego stworzyłam pomoc edukacyjną w postaci ramki 4x4 oraz kolorowych żetonów-kółek w 4 kolorach, by stosując zasadę nauki przez zabawę, usprawniać te umiejętności. Ramka posłużyła mi za pomoc w ćwiczeniach percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej  do układania żetonów według wzoru oraz jako gra SUDOKU, doskonaląca myślenie logiczne. 

Długopis 3D Banach to pomoc, która uatrakcyjni proces nauczania oraz dostarczy wielu pozytywnych wrażeń jego odbiorcy-dziecku. Świetnie wpisuje się w trendy wykorzystywania w edukacji technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto działa na zmysły wzroku, słuchu czy dotyku. To z kolei idealnie wpisuje się w postulowaną szeroko ideę nauczania polisensorycznego. Z jego pomocą nauczyciel lub specjalista przygotuje bogaty materiał edukacyjno-terapeutyczny, a uczeń będzie miał okazję doskonalić te obszary edukacyjne, które wymagają szczególnej pracy. I to wszystko w formie nauki przez zabawę!

Autorka: Daria Wellman – pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający oraz specjalista terapii pedagogicznej. Autorka scenariuszy, książek, pomocy edukacyjnych dla dzieci oraz kont w social mediach na Facebooku i Instagramie @pozytywnewsparcie 

Pobierz przykładowe scenariusze zajęć  -> POBIERZ

Powiązane posty

Udostępnij