Długopis 3D w terapii dzieci ze SPE

Długopis 3D w terapii dzieci ze SPE

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zmieniającymi się trendami w uczeniu się, chciałabym omówić korzyści wynikające z wykorzystywania długopisu 3D Banach w terapii. To narzędzie stwarza możliwość wykonania trwałych pomocy edukacyjno-terapeutycznych. Ponadto wymusza prawidłowy chwyt, usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową czy pobudza kreatywność. Można wykorzystać go zarówno na zajęciach rewalidacyjnych, jak i w małych grupach. Praca z nim jest bezpieczna, a zastosowane wkłady tj. filamenty są przyjazne środowisku (zostały wykonane ze skrobi kukurydzianej). 

Formy i metody nauczania

Warto pamiętać, że specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą zarówno dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia) oraz wybitnie zdolnych. Ten innowacyjny produkt, jakim jest długopis 3D, daje możliwość wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich tych osób. Ważna jest dokładna obserwacja i diagnoza możliwości każdego ucznia z osobna, wykorzystując jego potencjał i mocne strony. Wymaga to dostosowania form i metod nauczania. Ten produkt pozwala nam na to. Dlaczego? Możemy z jego pomocą odwoływać się do konkretu, zmieniać formy aktywności, dążyć do samodzielnego działania ucznia  i rozwiązywania przez niego problemów, wypracowywania zasad (korzystania z długopisu) i w końcu uczyć wielowymiarowo i polisensorycznie. Wielu uczniów przejawia trudności z koncentracją uwagi i motywacją. Gdy wykonują zadania długopisem 3D Banach mają poczucie sprawstwa, są zmotywowani, zadowoleni i chętni do współpracy. Poprawia się także ich poziom koncentracji. Dodatkowymi atutami jest rozwijanie orientacji i wyobraźni przestrzennej, a także nauka planowania ruchu. Mało która z pomocy dostępnych na rynku, oddziałuje tak holistycznie i pozwala osiągnąć wiele celów edukacyjnych na raz, angażując przy tym zmysły kilka zmysłów jednocześnie np. wzrok i dotyk.

Długopis 3D - stwórz scenariusz

Długopis 3D wykorzystałam do stworzenia pomocy do pracy z dzieckiem z wadą słuchu, tworząc polski alfabet palcowy - daktylografię. Dzięki temu mogę utrwalać z dzieckiem wygląd danego znaku i odnieść się do polskiego alfabetu oraz organizować zabawy rozwijające umiejętność tworzenia wyrazów. Niezwykle ważne jest także to, że pomoc jest przestrzenna i mogę stosować ją zarówno w gabinecie jak i podczas zajęć dydaktycznych, na których wspieram dziecko. Wykorzystując latarkę, mogę również bawić się z dzieckiem w daktylograficzny teatrzyk cieni. Taki alfabet może być również wstępem do wprowadzenia w klasie innowacji pedagogicznej związanej z nauką języka migowego. 

Kolejna ze stworzonych przeze mnie rzeczy, bazuje na doskonale znanej pomocy do nauki rozpoznawania znaków większości, mniejszości i równości, z wykorzystaniem krokodyla i żaby. Dzieci często mylą znaki < i >. Zabawy z konkretem tj. krokodylem, pozwalają im szybciej opanować te znaki. Połączenie analizatora wzroku z przedmiotem i zabawami, będzie wcześniej wspomnianą edukacją wielozmysłową. Dodatkowo, jeśli mamy dzieci z trudnościami w zakresie uczenia się matematyki, pomoc ta pozwoli nam na: usprawnianie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 (lub według potrzeb), ćwiczenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów czy porównywania dwóch liczb, a także ćwiczenie umiejętności ustalania równoliczności i rozwinie umiejętność stosowania znaków <,> i =  w praktycznym działaniu.

Przykład wykorzystania długopisu 3D w terapii
Długopis 3D w terapii

Pobierz przykładowe scenariusze zajęć  -> POBIERZ

Długopis 3D - skuteczna terapia SPE

Percepcja wzrokowa, orientacja przestrzenna czy myślenie logiczne to obszary, które często wymagają wsparcia u dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy zagrożonych ryzykiem dysleksji. Dlatego stworzyłam pomoc edukacyjną w postaci ramki 4x4 oraz kolorowych żetonów-kółek w 4 kolorach, by stosując zasadę nauki przez zabawę, usprawniać te umiejętności. Ramka posłużyła mi za pomoc w ćwiczeniach percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej  do układania żetonów według wzoru oraz jako gra SUDOKU, doskonaląca myślenie logiczne. 

Długopis 3D Banach to pomoc, która uatrakcyjni proces nauczania oraz dostarczy wielu pozytywnych wrażeń jego odbiorcy-dziecku. Świetnie wpisuje się w trendy wykorzystywania w edukacji technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto działa na zmysły wzroku, słuchu czy dotyku. To z kolei idealnie wpisuje się w postulowaną szeroko ideę nauczania polisensorycznego. Z jego pomocą nauczyciel lub specjalista przygotuje bogaty materiał edukacyjno-terapeutyczny, a uczeń będzie miał okazję doskonalić te obszary edukacyjne, które wymagają szczególnej pracy. I to wszystko w formie nauki przez zabawę!

Autorka: Daria Wellman – pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający oraz specjalista terapii pedagogicznej. Autorka scenariuszy, książek, pomocy edukacyjnych dla dzieci oraz kont w social mediach na Facebooku i Instagramie @pozytywnewsparcie 

Pobierz przykładowe scenariusze zajęć  -> POBIERZ

Powiązane posty

Udostępnij tę treść