Egzamin na nauczyciela mianowanego w 2024 roku – Postępowanie egzaminacyjne

Egzamin na nauczyciela mianowanego w 2024 roku – Postępowanie egzaminacyjne

Nauczyciele, którzy chcą wykonać kolejny krok w swojej karierze zawodowej, muszą przystąpić do egzaminu na nauczyciela mianowanego. To ważny krok dla każdego pedagoga, dlatego warto się do niego dobrze przygotować, szczególnie jeśli mowa o nauczycielach pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nauczyciel mianowany – wymagania

Każdy pedagog, który chce przystąpić do egzaminu, musi spełniać określone wymagania na stopień nauczyciela mianowanego. Według starych przepisów powinien mieć status nauczyciela kontraktowego i odbyć niezbędny staż. Natomiast według nowych, powinien posiadać status nauczyciela początkującego i odbywać przygotowanie do zawodu nauczyciela. Ponadto musi zostać pozytywnie oceniony przez dyrektora szkoły oraz komisję. Jeśli nauczyciel spełnia wszystkie wymagania na nauczyciela mianowanego, może przystąpić do egzaminu.

Kiedy możliwy jest awans na nauczyciela mianowanego na starych zasadach?

We wrześniu 2022 roku wprowadzono nowe przepisy. Jednak awans na nauczyciela mianowanego po staremu jest wciąż możliwy dla pedagogów, którzy spełnili określone warunki jeszcze przed zmianą przepisów. Jeśli pedagog spełnia wymagania na nauczyciela mianowanego i rozpoczął procedurę przed wejściem w życie nowych przepisów, ma możliwość dokończenia go na starych zasadach.

Wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego 2024

Żeby podejść do egzaminu na nauczyciela mianowanego w 2024 roku, należy w pierwszej kolejności przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, między innymi: dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia. Konieczny jest również plan rozwoju zawodowego i ocena dorobku dokonana przez dyrektora. Wniosek o egzamin na nauczyciela mianowanego wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć do 30 czerwca lub do 31 października 2024 roku.

Podczas tworzenia planu rozwoju zawodowego warto korzystać z materiałów Ei System, żeby pokazać, w którym kierunku zmierzają zainteresowania pedagoga i w jaki sposób zamierza rozwijać swoje kompetencje.

Staż na nauczyciela mianowanego

Ważnym etapem przygotowania do egzaminu jest staż na nauczyciela mianowanego, który poprzedza egzamin. W tym okresie pedagog powinien dołożyć wszelkich starań, żeby jego kompetencje systematycznie wzrastały. W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) warto korzystać z bogatej bazy narzędzi terapeutycznych i dydaktycznych
Ei System
, żeby poszerzać swoją wiedzę i zdobywać praktyczne umiejętności do pracy z dziećmi ze SPE. Są to na przykład programy do terapii logopedycznej.

Jak przygotować się do egzaminu na nauczyciela mianowanego?

Przygotowanie do egzaminu obejmuje kilka aspektów, a każdy z nich jest bardzo istotny.

Pytania na nauczyciela mianowanego a materiały Ei System

Pytania na nauczyciela mianowanego z 2022 czy 2023 roku mogą bardzo różnić się od tych, które padną podczas najnowszego egzaminu. Dlatego każdy nauczyciel powinien starannie się do niego przygotować. Nauczyciele pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach mogą spodziewać się wielu pytań o ten zakres ich pracy. Przygotowując się do egzaminu na nauczyciela mianowanego warto skorzystać z zasobów Ei System, żeby w pełni opanować aktualne metody i techniki pracy z uczniami ze SPE. Można również przejrzeć przykładowe pytania na nauczyciela mianowanego z odpowiedziami 2024 i dzięki temu jeszcze lepiej się przygotować. Należy jednak pamiętać, że pytania nie dotyczą tylko prawa oświatowego i teorii, są też dostosowane do indywidualnego doświadczenia nauczyciela.

Warsztaty i szkolenia

Oprócz poznania przykładowych pytań na mianowanie i bezpośredniej pracy z uczniami, przed egzaminem warto również uczestniczyć w różnego typu warsztatach i szkoleniach. Dzięki temu kompetencje nauczyciela rosną, może on również dodatkowo wzbogacić swoją teczkę dotychczasowego rozwoju.

Grupa wsparcia dla nauczycieli

Dobrym pomysłem jest korzystanie ze wsparcia bardziej doświadczonych nauczycieli. Nie musi to być konkretnie grupa wsparcia, wystarczy kilka wspierających osób, które udzielą niezbędnych rad i w razie potrzeby podniosą na duchu.

Jak wygląda zdawalność egzaminu na nauczyciela mianowanego? Co w przypadku porażki?

Zdawalność egzaminu na nauczyciela mianowanego jest wysoka, jednak nie wszystkim udaje się tego dokonać, a przyczyny bywają bardzo różne. Osoby, które nie zdały w terminie egzaminu na nauczyciela mianowanego 2023, mogą przystąpić do niego ponownie. Potrzebna będzie do tego teczka na nauczyciela mianowanego 2023, dokumentująca dotychczasowy rozwój, ale wzbogacona o nowe osiągnięcia z przedłużonego stażu. Do niej należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty oraz nowy wniosek.

Dokładnie taka sama procedura, jak w przypadku braku awansu zawodowego nauczyciela w 2023, tyczy się aktualnego egzaminu na mianowanie. Jeśli nie uda się go zdać, nauczyciel ma szansę poprawy. Nie warto jednak ryzykować, nie przykładając się do przygotowań. Sięgając po przykładowe pytania na nauczyciela mianowanego i materiały Ei System do pracy z uczniami ze SPE, każdy pedagog pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach ma szansę wypaść na egzaminie wyśmienicie.

Mianowany nauczyciel a dalszy rozwój

Awans zawodowy to nie tylko egzamin, ale ciągły proces rozwoju zawodowego, który nigdy się nie kończy. Nauczyciel to zawód ważny, ale też wymagający, dlatego warto już w pierwszych latach kariery, zwłaszcza w przypadku pracy z uczniami o specjalnych potrzebach, nauczyć się korzystania z dobrej jakości materiałów, takich jak na przykład specjalnie przygotowane materiały i pomoce edukacyjne Ei System.

Powiązane posty

Udostępnij tę treść