Fajerwerki w edukacji? Poznaj zalety korzystania z długopisu 3D Banach.

Fajerwerki w edukacji? Poznaj zalety korzystania z długopisu 3D Banach.

Wprowadzenie nowego pojęcia, zasady, wzoru, wyrobienie czujności ortograficznej czy utrwalenie konkretnych zagadnień wiąże się często ze żmudną pracą. Jednak każde zajęcia edukacyjne potrzebują od czasu do czasu fajerwerków edukacyjnych, aby stały się bardziej atrakcyjne i motywujące uczniów do pracy i podejmowania nowych, coraz trudniejszych wyzwań. Powinny być one motorem napędowym w oczekiwaniu na kolejne spotkanie nauczyciel–uczeń. Istotną rolą nauczyciela jest dawanie narzędzi pracy, a nie gotowych rozwiązań oraz tworzenie odpowiedniego środowiska do realizacji wyznaczonych celów.

Długopis Banach 3D do kreatywnej edukacji

Jednym z takich edukacyjnych fajerwerków jest niewątpliwie długopis 3D Banach. I o ile korzystanie z niego np. podczas lekcji geometrii wydaje się oczywiste, to podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych już niekoniecznie. A jest to bardzo przydatne narzędzie! 

Możliwość wykorzystania długopisu 3D na zajęciach ogranicza jedynie wyobraźnia. Nie tylko nasza, bo czasem wystarczy dać przestrzeń do działania uczniom, żeby przekonać się, jak wiele pomysłów mogą wygenerować. Długopis 3D na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych wykorzystuję m.in. do doskonalenia funkcji językowych. Poniżej kilka pomysłów z mojej praktyki.

Wykreuj upominek dla bliskiej osoby długopisem 3D

Prezent wykonany długopisem 3D jest nie tylko oryginalny, ale stwarza okazję do ćwiczeń językowych, np. ustnego lub pisemnego opisu wykonanego przedmiotu. Kiedy każdy wykona swój upominek, możemy zaproponować uczniom zabawę edukacyjną „Jaki upominek mam na myśli” – dzieci stawiają przed sobą prezenty, następnie wskazana osoba wybiera sobie jeden z przedmiotów (nie mówi głośno, który przedmiot wybrała) i zadaje zagadkę pozostałym, np.: „Jest to miejsce, w którym ludzie lubią ze sobą przebywać. Jest tam przytulnie, ciepło…”. Różnorodność kolorów filamentów sprawia, że możemy wykonać najróżniejsze przedmioty. Obsługa długopisu nie jest skomplikowana. Jeśli masz obawy, możesz obejrzeć film instruktażowy. Zasady jego działania można porównać do kleju na gorąco, jednak praca z długopisem jest bezpieczna. Pomimo iż sama końcówka, z której wydobywa się rozgrzany filament jest ciepła, nie grozi to oparzeniem. Moi uczniowie korzystają z kleju na gorąco i dobrze sobie radzą, pomimo iż klej stwarza większe ryzyko oparzenia. Z długopisem 3D radzą sobie świetnie.

Ucz się liter z długopisem 3D

Przykładem na wykorzystanie długopisu 3D w edukacji wczesnoszkolnej może być wykonanie nim nowo poznanej litery. Nic tak nie pomaga w zapamiętywaniu, jak działanie i obraz. Następnie można poprosić uczniów o wymienienie wyrazów rozpoczynających się daną głoską, np. O jak osa, L jak lampa. Takie podejście do nauki i rozwiązywania zadań spowoduje, że dzieci z miłą chęci będą podejmować się nowych zadań i pokonywać przeszkody. 

Kreatywne układanie pytań długopisem 3D Banach

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1280) mówi, że „zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się̨ dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się̨. Liczba uczestników zajęć́ nie może przekraczać́ 5”. Zdarza się czasem, że z różnych powodów na zajęciach spośród czterech uczniów, trzech jest nieobecnych. Wówczas możemy zaproponować obecnemu uczniowi wykonanie dowolnego przedmiotu długopisem 3D, a na kolejnych grupa w ramach zabawy „Tak/Nie” zgaduje, jaki przedmiot wykonał. Autor przedmiotu może odpowiadać na pytania kolegów i koleżanek wyłącznie za pomocą słów „tak” lub „nie”. Zabawa ta daje możliwość samodzielnego układania i zadawania pytań, z czym uczniowie często mają kłopot.

Uczenie poprzez zabawę

Zabawę tę można zmodyfikować, nazywając ją „Zgadnij, co to za przedmiot”. Autor pracy poprzez szereg wskazówek próbuje naprowadzić uczestników zabawy na odpowiedź. Zabawa może rozpocząć się wtedy od słów „Może być duży lub mały. Ma ucho, ale nie słyszy…”.

Warto pamiętać, że uczniowie inaczej odbiorą ćwiczenie, kiedy będą opisywać własnoręcznie wykonany długopisem 3D przedmiot, niż gdybyśmy poprosili ich o opisanie przypadkowego przedmiotu stojącego w klasie. Opisując przedmiot, uczniowie mogą mieć trudności w redagowaniu zdań. Warto podać im kilka zwrotów pomocniczych, które możemy zapisać na tablicy/kartce/w zeszycie. Można taką listę wyrażeń pomocniczych stworzyć wspólnie z uczniami. Opisane powyżej ćwiczenia stanowią doskonały pretekst do rozmowy na dany temat, budowania ustnych lub pisemnych wypowiedzi i usprawniania funkcji językowych uczniów. Dodatkowo doskonalimy też umiejętność pisania (grafomotorykę). 

Ortografia nie musi być trudna i nudna. Wykorzystaj długopis 3D

Idąc krok dalej, możemy pokusić się o utrwalanie zasad ortograficznych, zaznaczając długopisem 3D (dowolnym kolorem) miejsca, w których uczeń zrobił błąd ortograficzny. Wprowadzając natomiast zasadę ortograficzną, możemy tworzyć wierszyki i zdania ułatwiające zapamiętywanie, zapisując je długopisem 3D. 
Przykład: Wprowadzając pisownię wyrazów z „ó” wymiennym, zapisujemy zdanie Ewa obiera ananasa. Pierwsze litery każdego wyrazu wyjaśniają zasadę wymiany „ó” na e, o, a. Propozycje przedstawione w artykule sprawdzą się zarówno w klasach młodszych, jak i starszych. Mam ogromną nadzieję, że staną się one inspiracją dla nauczycieli do poszukiwania własnych pomysłów. A kto wie, być może już w trakcie czytania tego tekstu pojawiły się one u kogoś w głowie? U mnie tak właśnie się dzieje, więc spieszę szybko przelać je na wirtualną kartkę.

_________
Autorka:

Ewa Kempska- doświadczona nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagog, terapeutka

Powiązane posty

Udostępnij tę treść