Innowacja pedagogiczna - czym jest, jakie są jej rodzaje i jak ją napisać?

Innowacja pedagogiczna - czym jest, jakie są jej rodzaje i jak ją napisać?

Kategorie : Pomoce dydaktyczne

Współczesna oświata stoi przed wieloma wyzwaniami, jej głównym zadaniem jest kształcenie dzieci i młodzieży dostosowane do dynamicznego tempa rozwijającego się świata. Jak temu sprostać? Niezbędne jest zastosowanie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych oraz metodycznych. Z tego też powodu bardzo ważne jest kształcenie i motywowanie nauczycieli. To zadanie należy do dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych. Z tym związane jest zagadnienie takie jak innowacja pedagogiczna. Co to takiego jest i jak funkcjonuje? Jak napisać innowację pedagogiczną? 

Co to jest innowacja pedagogiczna?

Innowacja pedagogiczna jest to szereg rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, które można określać mianem innowacyjne, nowatorskie, których celem jest poprawienie funkcjonowania szkoły i zwiększenia efektywności przeprowadzanego w niej nauczania. Są to działania zupełnie odmienne od tych standardowych, obowiązujących w większości placówek edukacyjnych. Należy jednak podkreślić, że wszystkie zmiany w tradycyjnym podejściu do metodyki nauczania muszą być zgodne z przepisami prawa oświatowego.

W innowacjach pedagogicznych powinny się znajdować te działania, których wdrożenie nie zostało wcześniej przewidziane w istniejącym systemie edukacji oraz uregulowane w obowiązujących przepisach prawa oświatowego.

Rodzaje innowacji pedagogicznych

Istnieją różne rodzaje innowacji pedagogicznych w przedszkolu i w szkole. Podział wygląda następująco:

  • innowacja programowa,
  • innowacja metodyczna,
  • innowacja organizacyjna.

Innowacje programowe odnoszą się do wszystkich zmian w programie nauczania wprowadzanych w szkołach czy nawet przedszkolach. Tu bardzo ważne jest też wyszukiwanie błędów w nauczaniu oraz ich korygowanie w granicach obowiązujących przepisów oświatowych. Innowacje mają na celu modyfikowanie planu nauczania w sposób bardziej nowoczesny, przystępny i rozwijający dla uczniów. W tym obszarze mogą być realizowane autorskie metodyki nauczania poszczególnych nauczycieli. Innowacje w zakresie programowym powinny obejmować również korelacje pomiędzy poszczególnymi przedmiotami.

Innowacje organizacyjne dotyczą zmian w organizacji nauczania. Może być to np. zmiana liczby uczniów, zmiana czasu trwania lekcji czy tworzenie zespołów problemowych. Innowacje w edukacji w zakresie współpracę ze specjalistą w prowadzeniu zajęć oraz odpowiednie dostosowanie urządzenia i wyposażenia pracowni do potrzeb edukacyjnych.

Innowacje metodyczne dotyczą wszystkiego, co jest powiązane z procesem nauczanie – uczenie się. Mogą obejmować między innymi wprowadzenie nowych metod nauki, nowe prezentacje materiału czy korzystanie z zupełnie innych form edukacyjnych niż dotychczas. Metodyczne innowacje mają na celu poprawienie efektywności nauczania. Opis innowacji pedagogicznej uwzględnia również jej podział z uwzględnieniem rodzajów zmian na przekształcenie, uzupełnienie, poszerzenie, zastąpienie, eliminację.

Innowacja pedagogiczna - podstawa prawna

Innowacja pedagogiczna 2024 jest regulowana przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. Wszystkie wprowadzane innowacje, zarówno w szkołach, jak i przedszkolach (choć zdarza się to rzadziej) mają na celu poprawę jakości i efektywności edukacji w placówce.

Szkoły publiczne wprowadzając innowacje, muszą pamiętać o obowiązku przestrzegania prawa oświatowego oraz o tym, że innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.

Od września 2017 roku innowacje pedagogiczne przeprowadzane przez szkoły nie muszą być zgłaszane do kuratorium oświaty lub organu prowadzącego. W praktyce jednak często okazuje się, że przy innowacjach warto jednak nawiązywać współpracę z organem prowadzącym.

Rozporządzenie w sprawie innowacji pedagogicznych 2024 – co zawiera?

Aktualne rozporządzenie w sprawie innowacji pedagogicznych dość dobrze określa, w jaki sposób taki dokument powinien zostać sporządzony oraz jakie informacje musi zawierać.

W jaki sposób prawidłowo przygotować innowacje pedagogiczne?

W jaki sposób powinno przebiegać opracowanie i wdrożenie programu innowacji lub innych działań dydaktycznych?

Zachowanie wszystkich procedur związanych z opracowywaniem, zgłaszaniem i wprowadzaniem innowacji jest niezwykle istotne. Dlatego do zadania należy podejść z dużą starannością i po przemyśleniu wszystkich najistotniejszych kwestii. Nie ma jednego skutecznego, dopasowanego do wszystkich wzoru tego, w jaki sposób powinna wyglądać dokumentacja innowacji pedagogicznej. Jej stworzenie daje pedagogom dużo możliwości wprowadzenia nowych, ciekawszych i bardziej skutecznych metod edukacji w szkołach i przedszkolach. Dokumentacja możliwie jak najdokładniej powinna przedstawiać nie tylko sam pomysł innowacji, ale również poszczególne etapy jej wdrażania do funkcjonowania placówki edukacyjnej.

Innowacja pedagogiczna to obszar, w którym można wykorzystać mnóstwo różnych narzędzi wspomagających działania edukacyjne. Jednym z miejsc godnych uwagi jest nasza strona, na której można znaleźć mnóstwo ciekawych materiałów, które mogą okazać się bardzo przydatne przy opracowywaniu i wdrażaniu innowacji pedagogicznych.

Powiązane posty

Udostępnij tę treść