Narzędzie edukacyjne do przeprowadzenia zindywidualizowanych zajęć

Narzędzie edukacyjne do przeprowadzenia zindywidualizowanych zajęć

Edukacja w dobie cyfrowej coraz częściej wykorzystuje nowoczesne technologie, które gwarantują efektywniejszą i ciekawszą naukę. Umożliwiają lepsze dostosowanie materiałów edukacyjnych i metod nauczania do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczniów. Dziecko może uczyć się w tempie odpowiadającym jego zdolnościom, co przyczynia się do poprawy efektywności nauczania. 

Jednym z narzędzi, które może pomóc nauczycielom w prowadzeniu zindywidualizowanych zajęć, jest program Eduterapeutica Lux dostępny stacjonarnie na komputery i laptopy oraz online na tablety i monitory dotykowe.

Specjalne potrzeby edukacyjne

Eduterapeutica Lux to interaktywny pakiet edukacyjny, który został stworzony 

z myślą o wspieraniu pracy nauczycieli oraz rozwijaniu umiejętności uczniów. Oferuje on wiele różnorodnych narzędzi, które umożliwiają prowadzenie zajęć edukacyjnych, m.in. z zakresu matematyki i języka polskiego, zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

W pakiecie SPE 1-3 i SPE 4-8 nauczyciel znajdzie różnorodne materiały dydaktyczne, dzięki którym dziecko, wykorzystując różne zmysły, takie jak słuch, wzrok, dotyk, a nawet węch łatwiej zapamięta nauczane treści. Warto podkreślić, że polisensoryczne (wielozmysłowe) postrzeganie świata prowadzi do lepszych wyników w nauce, może zwiększyć zainteresowanie ucznia tematem zajęć i pozytywnie wpłynąć na jego motywację. 

Jak zatem wykorzystać pakiet Eduterapeutica Lux na lekcji? Przede wszystkim warto zacząć od zapoznania się z jego funkcjonalnościami i możliwościami. Dzięki temu nauczyciel będzie miał szerszy wgląd w to, jakie narzędzia są tam dostępne i jak może je wykorzystać w swojej pracy. 

W pakiecie SPE 1-3 znajdzie:

■ 209 kart pracy do drukowania i kopiowania;

■ grę Figu-miku;

■ grę wielkoformatową Pajacyk (do zabawy na dywanie);

■ 330 ćwiczeń multimedialnych;

■ poradnik metodyczny.

Natomiast pakiet 4-6 zawiera:

■ 442 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie;

■ blisko 572 ćwiczeń multimedialnych – interaktywnych ćwiczeń, gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych;

■ poradnik metodyczny z instrukcją obsługi;

■ poradnik dla rodziców;

■ długopis Banach 3D z kartami pracy oraz materiałem do tworzenia modeli;

■ dołączone są także modele 3D wydrukowane na drukarkach Banach School 3D: kątomierz modułowy / trójwymiarowa piramida do nauki tabliczki mnożenia

Długopis 3D - narzędzie do terapii

Na szczególną uwagę w tym zestawie zasługuje długopis 3D, edukacyjne narzędzie, które z łatwością pomoże zwizualizować nauczane treści, a tym samym ułatwi uczniom zrozumienie i zapamiętanie trudnych pojęć oraz zagadnień związanych z konkretnym przedmiotem. Pracując z długopisem, uczniowie ćwiczą koncentrację, cierpliwość oraz doskonalą umiejętności manualne (np. właściwy chwyt pisarski). Ćwiczenia z długopisem 3D są niezwykle angażujące i motywujące. Ponadto praca z długopisem 3D wyzwala pozytywne emocje, które wspomagają proces uczenia się. 

Wykorzystanie jego potencjału na zajęciach edukacyjnych i terapeutycznych ułatwią dostępne w pakiecie szablony.

Długopis 3D w edukacji Długopis 3D niezastąpione narzędzie do edukacji

Dostosuj zajęcia edukacyjne

Warto pamiętać, że uczniowie ze SPE są niejednorodną grupą, a ich potrzeby bywają różne i zależą od specyfiki zaburzeń. Z pakietami Eduterpaeutica Lux nauczyciel dostosuje zajęcia do potrzeb i możliwości uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i ADHD. 

Interaktywne ćwiczenia pomogą dzieciom w przyswajaniu wiedzy. Na lekcji języka polskiego utrwalą umiejętność tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnych. Uczniom ze SPE, którzy mają trudności z pisaniem wypracowań, dostępne schematy pozwolą na lepsze zrozumienie i zorganizowanie myśli. Zwizualizowany szablon pomoże w tworzeniu logicznej struktury pracy pisemnej, a to z pewnością przełoży się na lepsze wyniki w nauce oraz da satysfakcję z wykonanego zadania.

Na lekcji matematyki interaktywne zasoby ułatwią doskonalenie podstawowych działań na liczbach. 

Na zajęciach rewalidacyjnych pozwolą doskonalić percepcję wzrokową, pamięć, koncentrację, koordynację i motorykę. 

Dla uczniów z dysortografią przygotowano zestaw ortograficznych zabaw i kart pracy. Ponadto dzięki interaktywnym zasobom nauczyciel będzie mógł wprowadzić element rywalizacji, co zwiększy motywację uczniów do nauki. 

Eduterapeutica - polecana przez Specjalistów

Dodatkowo pakiet Eduterapeutica umożliwia nauczycielom zapisywanie wybranych ćwiczeń, co z pewnością ułatwi zaplanowanie zadań dla konkretnego ucznia oraz ich udostępnienie w przypadku pracy zdalnej.

Dostosowane i czytelne karty pracy dołączone do każdej kategorii stanowią bazę gotowych materiałów dydaktycznych, a angażujące gry karciane i podłogowe zapewnią świetną zabawę i sprawią, że nauka stanie się fascynującą przygodą. 

 Wśród dostępnych na rynku rozwiązań pakiety Eduterapeutica Lux wyróżnia:

● otwarta licencja, bezterminowa dla wszystkich nauczycieli;

● programy dedykowane dla całej SP klas 1-8;

● karty pracy opracowane do stosowania długopisu 3D z uwzględnieniem konkretnej dysfunkcji;

● wielowymiarowa, różnorodna terapia (multimedia, gry stolikowe i wielkoformatowe, gry karciane, karty pracy);

● poradnik metodyczny;

● możliwość pobierania i zapisywania ćwiczeń multimedialnych.

Pakiety SPE 1-3 i SPE 4-6 można przejrzeć w wersji demo i przetestować ich atrakcyjność oraz funkcjonalność https://programy.educhmura.pl/edut-lux-demo-3yjsiqprik6jiqprik6j26wbcrre/

Podsumowując, pakiet Eduterapeutica Lux to wartościowe rozwiązanie, które może wspomóc pracę nauczycieli i ułatwić proces nauczania. Narzędzia i programy edukacyjne zawarte w pakiecie pozwalają nauczycielom na łatwiejsze i skuteczniejsze nauczanie uczniów ze SPE.

_________________________

Autorka: Jolanta Majkowska

Jolanta Majkowska - Ambasador wydawnictwa Ei System

Powiązane posty

Udostępnij tę treść