Zaburzenia przetwarzania słuchowego - ćwiczenia APD

Zaburzenia przetwarzania słuchowego - ćwiczenia APD

Czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego?

Zaburzenie przetwarzania słuchowego nie jest jednostką chorobową - termin ten nawiązuje tak na prawdę do zespołu objawów, które oddają pojawiające się zaburzenia, dotykające ośrodków słuchowych w OUN. Charakterystyczną cechą objawów składających się na APD jest ich obecność w sytuacji, gdy czułość słuchu nie odbiega od normy.

Niedosłuch centralny, czyli centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, może dotykać zarówno dzieci jak i dorosłych. W przypadku tych pierwszych objawy najczęściej pojawiają się w wieku przedszkolnym bądź wczesnoszkolnym. Częstość tego zaburzenia wśród dzieci jest szacowana na 2-3% (dane dla dzieci w ramach wiekowych 7-14 lat) - co ciekawe występuje ono o wiele częściej u chłopców. Możliwym czynnikiem ryzyka CAPD jest współistnienie u dziecka dysleksji rozwojowej. Charakterystycznymi objawami niedosłuchu centralnego są: niemożność zrozumienia złożonych zdań oraz wynikające z tego nieustosunkowywanie się do poleceń np. nauczyciela lub rodzica, pojawiające się problemy w rozumieniu mowy w hałaśliwym otoczeniu, brak możliwości koncentracji na mowie. Dzieci cierpiące na CAPD to inaczej dzieci spe - skrót spe oznacza specjalne potrzeby edukacyjne.

Chcąc przeanalizować etiologię dysfunkcji jaką jest zaburzenie przetwarzania słuchowego, pośród możliwych przyczyn za nim stojących można wymienić następujące:

• uszkodzenia centralnego układu nerwowego - może do nich dojść zarówno w łonie matki jak i we wczesnych etapach życia poprzez doznanie urazu, zatrucie neurotoksyną itp.;

• postępujące zmiany degeneracyjne ośrodkowego układu nerwowego charakterystyczne dla starzenia się organizmu;

• opóźnienie neurorozwojowe;

• deprywacje słuchową.

Leczenie zaburzenia słuchu

Leczenie zawsze rozpoczyna się od diagnozy. Jeżeli podejrzewasz, że Twoje dziecko niedosłyszy odwiedź lekarza, który przeprowadzi dokładną diagnostykę, w trakcie której: przeprowadzi z Tobą i dzieckiem wywiad, przebada dziecko, zbada słuch oraz w razie potrzeby wypisze skierowanie na dodatkowe konsultacje.

Jak leczyć zaburzenia przetwarzania słuchowego? Zaburzenia przetwarzania słuchowego ćwiczenia.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego leczy się poprzez zastosowanie specjalistycznych ćwiczeń przetwarzania słuchowego. Najczęściej stosuje się metody takie jak: Tomatisa, Warnkego i Johansena. Należy pamiętać, że metodę dobiera się do dziecka - każde dziecko jest inne i nie dla każdego ta sama metoda będzie nieść jednakie korzyści. Istotne jest indywidualne podejście do terapii oraz duża doza zrozumienia - dziecko nie stwarza problemów celowo, a odpowiednio pokierowane może poradzić sobie z przeszkodami, które napotyka. 

Niezmiernie ważne jest jednak aby dziecko pracowało regularnie, również w domu - tutaj z pomocą przychodzą rodzice i kreatywne formy spędzania czasu z dzieckiem oraz wszelkie pomoce terapeutyczne, również te w postaci gier edukacyjnych, jak na przykład Eduterapeutica SPE 4-8 stworzona z myślą o dzieciach, uczęszczających do klas 4-8 szkoły podstawowej.

Przetwarzanie słuchowe ćwiczenia/ Niedosłuch centralny ćwiczenia

Oprócz terapii - która jest wskazana dla dzieci z problemami z przetwarzaniem słuchowym - dobrą formą ćwiczeń są wszelakie gry. Przykładowymi grami ćwiczącymi przetwarzanie słuchowe są:

• rozpoznaj dźwięk - gra polegająca na wytwarzaniu dźwięków przy użyciu domowych przedmiotów (klucze, monety, książki, szklanki, garnki) bez wzrokowego feedbacku. Dziecko ma za zadanie zgadywać co wydało określony dźwięk;

• lokalizacja dźwięku - rodzic ukrywa przedmiot wydający dźwięk, a dziecko go szuka; 

• uważne słuchanie - zabawę można prowadzić na parę sposobów. Jednym z nich jest polecenie aby dziecko policzyło słyszane dźwięki;

• uważna rozmowa - należy przeprowadzać rozmowę z dzieckiem przy akompaniamencie dźwięków o charakterze przeszkadzającym, a następnie pytać o szczegóły rozmowy;

• zabawa w głuchy telefon - zabawa ta pozwala na efektywną naukę rozumienia mowy pomimo czynników zakłócających takich jak: obecność wielu osób, szumu i ekscytacji. 

Pamiętaj, że dziecko nie może się nudzić. Zabawy warto ze sobą mieszać, aby były ciekawsze. Możesz również wprowadzić system nagród za dobrze rozegrane partie. Alternatywą jest zastosowanie gier edukacyjnych, które rozwijają przetwarzanie słuchowe i inne rodzaje percepcji - należy zauważyć, że często dzieci które cierpią na zaburzenia przetwarzania słuchowego zmagają się z innymi dysfunkcjami przetwarzania centralnego. EiSystem oferuje wachlarz gier edukacyjnych dla dzieci w najróżniejszym wieku, taki jak: 

• Eduterapeutica specjalne potrzeby edukacyjne 1-3 - umożliwiająca między innymi analizę i syntezę słuchową;

Eduterapeutica SPE 4-8 - odpowiednia dla dzieci wykazujących niewielkie problemy ze słuchem. 

EiSystem oferuje również pomoce dla autystów, dzieci chorujących na ADHD, wykazujących zachowania agresywne i stwarzających problemy wychowawcze.

Psychosenso-motoryka

W przypadku dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania dobrym typem zajęć dodatkowych mogą okazać się zajęcia z psychosensomotoryki - ma ona na celu ułatwić dziecku koordynowanie przetwarzania ośrodkowego różnych bodźców. Zajęcia poprzedza proces diagnostyczny, który umożliwi zaplanowanie terapii w jak najbardziej spersonalizowany sposób.

Udostępnij tę treść