Strategie rozwoju i wsparcia poszczególnych potrzeb edukacyjnych

Strategie rozwoju i wsparcia poszczególnych potrzeb edukacyjnych

Strategie rozwoju i wsparcia poszczególnych potrzeb edukacyjnych dla najmłodszych dzieci, w wieku przedszkolnym. Dobre praktyki prowadzenia zajęć dla grupy z wykorzystaniem technologii TIK i ćwiczeń multimedialnych, takich jak z programu z serii Eduterapeutica Lux.

Już od najmłodszych lat dzieci mają styczność z technologią. Czy to coś złego?

Zdecydowanie nie, jeśli dorosły, który ma wiedzę zrobi to w odpowiedni osób, w odpowiednim czasie i z konkretnym celem.

Na wczesnym etapie nauczania, jakim jest przedszkole, można zauważyć wykorzystywanie technologii do zdobywania wiedzy przez najmłodszych. Przedszkolaki przygotowują się do świadomego uczestnictwa w zmieniającej się rzeczywistości. Mają za zadanie zdobyć wiedzę z zakresu myślenia komputacyjnego oraz stwarzać warunki do poznawania, jak i doświadczania. 

Efektywne nauczanie z użyciem TIK

Efektywne nauczanie z użyciem TIK zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych. Nadrzędnym celem pracy pedagoga jest stworzenie koncepcji, której stosowanie z wykorzystaniem technologii spowoduje wzbogacenie kompetencji dzieci.  Należy pamiętać, że pedagog wciąż musi kierować się celami kształcenia, które zawarte są w podstawie programowej, jak i zawartymi w niej wymaganiami w aspekcie edukacji. 

Jako nauczyciel, który chce w odpowiedni sposób praktykować wiedzę z wykorzystaniem programu z serii Eduterapeutica Lux powinieneś: 

 • Zapoznać się z poradnikiem dla nauczyciela.
 • Wyznaczać sobie cele, które chcesz zrealizować z uczniem/uczniami.
 • Przygotować przestrzeń, niezbędne akcesoria i przedmioty.
 • Zmieniać typy ćwiczeń. 
 • Zademonstrować w jaki sposób należy wykonać ćwiczenie.
 • Stopniować poziom trudności. 
 • Robić przerwy w ćwiczeniach. 
 • Wykorzystywać różne formy ćwiczeń. 
 • Korzystać z kart pracy, które zostały dołączone do zestawu, aby dziecko mogło utrwalić materiał w domu. 
 • Kontrolować czas pracy dzieci przy ćwiczeniach multimedialnych.  
 • Angażować wszystkich uczestników. 

Autorka: Patrycja Bejm - logopeda, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Powiązane posty

Udostępnij tę treść