Opinie Klientów

Kontakt z serwisem był od początku bardzo rzeczowy. Udzielono mi wszelkich możliwych porad na temat rozwiązania problemu. Niestety porady nie pomogły. Wówczas zaproponowano mi odesłanie drukarki do serwisu. Co ważne, nie musiałem pakować w orygina
Czytaj więcej ...
<p>Kontakt z serwisem był od początku bardzo rzeczowy. Udzielono mi wszelkich możliwych porad na temat rozwiązania problemu. Niestety porady nie pomogły. Wówczas zaproponowano mi odesłanie drukarki do serwisu. Co ważne, nie musiałem pakować w oryginalną paczkę (ta została już poddana recyklingowi). Proces wysyłki i serwisowania przebiegł bardzo szybko i fachowo. Drukarka wróciła w pełni sprawna i od razu rozpoczęła pracę (po autokalibracji po transporcie). Obecnie drukuje od rana bez przerwy, różne obiekty, z dołączonej karty SD.</p>

Długopisy Banach 3D idealnie wpisują się w terapie logopedyczną. Dzięki temu urządzeniu mogę uczyć dzieci prawidłowego trzymania długopisu i odpowiedniej siły nacisku. Bez wątpienia długopisy 3D wspierają uczniów w ich rozwoju, motywują do działania
Czytaj więcej ...
Długopisy Banach 3D idealnie wpisują się w terapie logopedyczną. Dzięki temu urządzeniu mogę uczyć dzieci prawidłowego trzymania długopisu i odpowiedniej siły nacisku. Bez wątpienia długopisy 3D wspierają uczniów w ich rozwoju, motywują do działania i uczą bawiąc. Serdecznie polecam długopis 3D jako terapeuta logopeda i jako nauczyciel

Długopisy Banach 3D Zestaw

Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mą
Czytaj więcej ...
Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mądrości słynie i zawsze obroni swoją rodzinę. Kurczak - to ja jestem, jednak kurą stanę się wreszcie i w grze namieszam jeszcze. Doborowa to ekipa już się do gry bierze, spróbuj i zobacz co się dziać będzie. Szybkie kusy i skoki, zmiany z boku na bok, do boku i na boki. Każdy z nas taktykę odbiera i do dzieła! Lwa pokonamy, zwycięzcom będziemy. Grę polecamy, zabrać ją też można wszędzie. Dołącz i Ty nareszcie - przekonaj się wreszcie ;) Jednym słowem polecamy!

Złapmy Lwa 3x4! Gra planszowa

Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mą
Czytaj więcej ...
Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mądrości słynie i zawsze obroni swoją rodzinę. Kurczak - to ja jestem, jednak kurą stanę się wreszcie i w grze namieszam jeszcze. Doborowa to ekipa już się do gry bierze, spróbuj i zobacz co się dziać będzie. Szybkie kusy i skoki, zmiany z boku na bok, do boku i na boki. Każdy z nas taktykę odbiera i do dzieła! Lwa pokonamy, zwycięzcom będziemy. Grę polecamy, zabrać ją też można wszędzie. Dołącz i Ty nareszcie - przekonaj się wreszcie ;) Jednym słowem polecamy!

Złapmy Lwa 3x4! Gra dywanowa

Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mą
Czytaj więcej ...
Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mądrości słynie i zawsze obroni swoją rodzinę. Kurczak - to ja jestem, jednak kurą stanę się wreszcie i w grze namieszam jeszcze. Doborowa to ekipa już się do gry bierze, spróbuj i zobacz co się dziać będzie. Szybkie kusy i skoki, zmiany z boku na bok, do boku i na boki. Każdy z nas taktykę odbiera i do dzieła! Lwa pokonamy, zwycięzcom będziemy. Grę polecamy, zabrać ją też można wszędzie. Dołącz i Ty nareszcie - przekonaj się wreszcie ;) Jednym słowem polecamy!

Złapmy Lwa 3x4! Zestaw (gra dywanowa i gry planszowe)

Dodaj opinię

Ocena:
Anuluj
Praca z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu

Praca z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu

Praca z osobami autystycznymi musi uwzględniać ich specyficzne potrzeby wynikające z zaburzenia. ASD charakteryzuje się utrzymującymi się trudnościami do rozpoczynania i podtrzymywania wzajemnych interakcji społecznych i komunikacji oraz szeregiem ograniczonych, powtarzalnych i bardzo sztywnych wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności. Początek zaburzenia występuje zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie, ale objawy mogą ujawnić się w pełni dopiero później, gdy wymagania społeczne przekroczą ograniczone możliwości. Doświadczane trudności są wystarczająco poważne, aby powodować ograniczenie w funkcjonowaniu w obszarach osobistych, rodzinnych, społecznych, edukacyjnych, zawodowych lub innych ważnych i są zwykle wszechobecną cechą danej osoby, którą można zaobserwować we wszystkich warunkach, chociaż mogą się różnić w zależności od sytuacji społecznej, edukacyjnej lub innych czynników.

Indywidualizacja w pracy z dziećmi ze SPE

Od niedawna w pracy z każdym dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podkreśla się wagę indywidualizacji. Polega ona na uwzględnianiu w systemie dydaktyczno-wychowawczym różnic w rozwoju poszczególnych uczniów oraz dostosowanie do nich treści, metod i organizacji działań pedagogicznych. Co to konkretnie oznacza w przypadku ucznia z ASD? Pracując z dzieckiem autystycznym należy:

  • poznać historię jego terapii,
  • przeprowadzić wywiad z rodzicami/opiekunami,
  • dowiedzieć się, jaka forma terapii jest obecnie prowadzona,
  • nawiązać kontakt z terapeutami prowadzącymi dziecko poza szkołą,
  • dokładnie poznać potrzeby i możliwości dziecka (przeprowadzić diagnozę funkcjonalną),
  • opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (w skrócie IPET) uwzględniający system motywacyjny dla dziecka,
  • przygotować warunki edukacyjne do potrzeb i zainteresowań dziecka z ASD,
  • nie zapominać o elastyczności, kreatywności i nieustannym byciu uważnym,
  • starać się działać zespołowo – z rodzicami/opiekunami i specjalistami pracującymi z dzieckiem poza szkołą.

Dzieci ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

Obecnie niewiele jest naukowo uzasadnionych badań dotyczących skuteczności większości interwencji mających na celu pomoc ludziom z ASD. Wiadomo jednak, że pewne interwencje są bardziej obiecujące niż inne. Na przykład istnieją mocne dowody naukowe na poparcie skuteczności niektórych interwencji behawioralnych i rozwojowych dla małych dzieci. Istnieją równie mocne dowody naukowe, które pokazują, że niektóre interwencje, takie jak ułatwiona komunikacja, nie są skuteczne, a inne – takie jak delfinoterapia – nawet niebezpieczne. Terapią zajmują się jednak specjaliści – pedagodzy specjalni czy psycholodzy, którzy mają uprawnienia do przeprowadzania diagnozy i terapii. Co w przypadku, kiedy mówimy o tzw. inkluzji edukacyjnej, czyli włączaniu dziecka z niepełnosprawnością/zaburzeniem do zespołu klasowego w szkole ogólnodostępnej? 

Nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego lub nauczyciel przedmiotu często nie ma wiedzy oraz umiejętności i narzędzi do pracy z dzieckiem z ASD, co jednak nie zwalnia go z obowiązku samodoskonalenia się w tym zakresie. Istnieje wiele opracowań, które wychodzą naprzeciw tym wymaganiom, które prócz wprowadzenia teoretycznego oferują także gotowe pomoce do wykorzystania . Jest to niezwykle przydatne szczególnie na początku pracy z dzieckiem, kiedy nie ma się wiedzy, a co za tym idzie pomysłu na wspólną pracę. Warto jednak wybierać mądrze, kierując się choćby zasadą sprawdzenia autorów danego opracowania – ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.

Eduterapeutica Autyzm to jedyny taki system wspierający całe grono pedagogiczne. Jest to zbiór praktycznych i różnorodnych materiałów zebranych w jednym miejscu. W pakiecie zawarto przydatne wskazówki, szczególnie dla nauczycieli klas 1-8, jak zachować się w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu oraz jak przygotować całą klasę do integracji z uczniem z ASD. 

dr n. społ. Joanna Buława-Halasz

Udostępnij