Opinie Klientów

Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mą
Czytaj więcej ...
Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mądrości słynie i zawsze obroni swoją rodzinę. Kurczak - to ja jestem, jednak kurą stanę się wreszcie i w grze namieszam jeszcze. Doborowa to ekipa już się do gry bierze, spróbuj i zobacz co się dziać będzie. Szybkie kusy i skoki, zmiany z boku na bok, do boku i na boki. Każdy z nas taktykę odbiera i do dzieła! Lwa pokonamy, zwycięzcom będziemy. Grę polecamy, zabrać ją też można wszędzie. Dołącz i Ty nareszcie - przekonaj się wreszcie ;) Jednym słowem polecamy!

Złapmy Lwa 3x4! Gra planszowa

Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mą
Czytaj więcej ...
Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mądrości słynie i zawsze obroni swoją rodzinę. Kurczak - to ja jestem, jednak kurą stanę się wreszcie i w grze namieszam jeszcze. Doborowa to ekipa już się do gry bierze, spróbuj i zobacz co się dziać będzie. Szybkie kusy i skoki, zmiany z boku na bok, do boku i na boki. Każdy z nas taktykę odbiera i do dzieła! Lwa pokonamy, zwycięzcom będziemy. Grę polecamy, zabrać ją też można wszędzie. Dołącz i Ty nareszcie - przekonaj się wreszcie ;) Jednym słowem polecamy!

Złapmy Lwa 3x4! Gra dywanowa

Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mą
Czytaj więcej ...
Przedszkole Publiczne "Zielone Ogrody" się nazywamy i super grę Wam przed stawiamy: Ja jestem Lew - szef przedszkolnej paki, nikt mnie nie pokona, bom mistrz nie byle jaki. Żyrafa - wszyscy o tym wiecie, że najdłuższą szyję ma na świecie. Słoń - z mądrości słynie i zawsze obroni swoją rodzinę. Kurczak - to ja jestem, jednak kurą stanę się wreszcie i w grze namieszam jeszcze. Doborowa to ekipa już się do gry bierze, spróbuj i zobacz co się dziać będzie. Szybkie kusy i skoki, zmiany z boku na bok, do boku i na boki. Każdy z nas taktykę odbiera i do dzieła! Lwa pokonamy, zwycięzcom będziemy. Grę polecamy, zabrać ją też można wszędzie. Dołącz i Ty nareszcie - przekonaj się wreszcie ;) Jednym słowem polecamy!

Złapmy lwa 3x4! Zestaw (gra dywanowa i gry planszowe)

Pracując jako pedagog oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, na co dzień spotykam się z pytaniami, jak motywować dzieci do nauki, jak zachęcić do czynności edukacyjnych i poprawić koncentrację uwagi. Pierwsze dni szkoły zazwyczaj wyglądają tak: no
Czytaj więcej ...
Pracując jako pedagog oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, na co dzień spotykam się z pytaniami, jak motywować dzieci do nauki, jak zachęcić do czynności edukacyjnych i poprawić koncentrację uwagi. Pierwsze dni szkoły zazwyczaj wyglądają tak: nowe plecaki, w pełni wyposażone piórniki, kredki zastrugane na szpic. Przed najmłodszymi nowe wyzwania, chęci co nie miara. I czas, gdzie czar pryska: rozpoczyna się nauka, popołudnia spędzone nad szlaczkami czy literkami i coraz więcej i więcej, zaangażowanie stopniowo wyparowuje – przecież to nudne. Niekiedy staranne, zgrabne literki stają się byle jakie, nieczytelne – szybciej, wygodniej. Nie wspominając o tym, jak nasze dzieci trzymają ołówki, kredki czy długopisy, niekiedy przypomina to chwyt jaskiniowców pocierających kamienie przy rozpalaniu ogniska. Zastanawiamy się, co robić, jak sprawić, żeby nasze dzieci chciały? Żeby tak im się chciało, jak im się nie chce. Podczas swojej pracy mam możliwość korzystać z rewelacyjnych urządzeń, jakimi są długopisy 3D firmy Banach. Rewelacyjne i fantastyczne, a dlaczego? Na pewno coś nowego, innego – nowości działają na nas zachęcająco. Co udało się osiągnąć? Ku zdziwieniu znacznie wzrosła frekwencja uczniów na zajęciach terapeutycznych, wzrósł poziom atrakcyjności pracy. W jaki sposób możemy pracować i co możemy wypracować? Najważniejszą kwestią staje się istotna poprawa koncentracji uwagi, abyśmy mogli narysować coś fajnego, musimy zadbać o dokładność i precyzję. Pobudzamy wyobraźnię i realizujemy swoje małe marzenia… Chciałbym mieć domek… narysuje sobie czemu nie…, chciałabym mieć nową bransoletkę, która będzie mi pasowała do sukienki… – narysuje sobie. To taki zaczarowany ołówek. Uczymy nasze dzieci i nas samych, gdyż dorosłym sprawia to również ogromna frajdę, ćwiczy wytrwałość i planowanie. Kształtujemy nawyki związane z umiejętnością pisania, dokładnie kreśląc wzory po szablonach. Pobudzamy kreatywność. Dbajmy o to, aby edukacja była dla dzieci przyjemna i ciekawa. Z czystym sumieniem polecam każdej placówce oświatowej oraz rodzicom dzieci posiadanie tak fantastycznego urządzenia – mnóstwo radości, uśmiechu, czasu spędzonego razem – w dzisiejszych czasach wartość bezcenna.

Długopisy Banach 3D Zestaw

Podczas konkursu zorganizowanego przez wydawnictwo edukacyjne Ei System, szkoła, w której pracuje wygrała pakiet Autyzm. Jestem nauczycielem Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. Uczennice Oddziału Specjalnego z okazji Świąt M
Czytaj więcej ...
Podczas konkursu zorganizowanego przez wydawnictwo edukacyjne Ei System, szkoła, w której pracuje wygrała pakiet Autyzm. Jestem nauczycielem Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. Uczennice Oddziału Specjalnego z okazji Świąt Majowych tworzyły za pomocą długopisów 3D flagi, herby i inne symbole majowe. Według szablonów "Emocje" , dziewczynki wskazywały jakie emocje im towarzyszyły podczas pracy z długopisem 3D. Zajęcia kształtują wyobraźnie przestrzenną oraz myślenie abstrakcyjne. Metody aktywizujące takie jak ekspresja i impresja dają szansę na wykorzystanie przeróżnych gadżetów edukacyjnych jak np. długopis 3D. Pakiet Autyzm sprawdzi się idealnie do pracy z uczniami o różnych niepełnosprawnościach intelektualnych. Nauczyciel- Renata Tecław

Eduterapeutica Autyzm

Uczeń z ADHD: jak dostosować wymagania?

Uczeń z ADHD: jak dostosować wymagania?

Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych jednoznacznie wskazuje na obowiązek dostosowywania wymagań wobec uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub wobec których dokonano rozpoznania w obszarze potrzeb wsparcia i rozwoju. Uczeń ze zdiagnozowanym ADHD lub bez diagnozy, ale z symptomami zachowań tego typu, powinien mieć dostosowane wymagania w sposób formalny oraz praktyczny.

Arkusz dostosowania wymagań powinien stanowić odpowiedź na pytanie „Jak pracować z uczniem?”, bo diagnoza i wskazane cele są odpowiedzią na pytanie: „Co jest zakresem wsparcia?”. Punktem wyjścia do jego opracowania jest właściwa charakterystyka zasobów dziecka oraz wskazanie obszarów do pracy.

Studium przypadku Janka, ucznia szkoły podstawowej

Mocne strony pozwalają uwzględniać zasoby ucznia celem balansowania jego deficytów. Takiej analizy dokonuje nauczyciel na podstawie opinii poradni oraz rozpoznań dokonanych podczas obserwacji na lekcji. Deficyty rozwojowe są bezpośrednią informacją do sformułowania celów, które będą realizowane w trakcie bieżącej pracy z uczniem, a nie tylko w ramach zajęć specjalistycznych. Cele (zgodnie z metodą SMART) powinny być skonkretyzowane, mierzalne, ambitne, realne i terminowe, aby mogły być punktem odniesienia do oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przykład:

Wśród słabych stron Jasia należy wskazać przede wszystkim problem z czekaniem na swoją kolej, adekwatnym reagowaniem w sytuacjach trudnych emocjonalnie i komunikacją w grupie rówieśniczej. Uczeń ma również trudność z zapamiętywaniem bezpośrednim i wyobraźnią przestrzenną. Szczególnie jest to widoczne podczas zajęć humanistycznych, jak również na matematyce (geometria). Szybko się dekoncentruje. Do jego mocnych stron można zaliczyć sprawność fizyczną, poczucie humoru i spostrzegawczość. Zauważa szczegóły w zachowaniach innych bardziej niż pozostałe dzieci.

Należy dążyć do wyćwiczenia u chłopca umiejętności czekania we wskazanym czasie na swoją kolej. Ponadto istotne jest, aby realizował zadania jednoetapowe od początku do końca. Nauczyciel powinien wprowadzać elementy kontrolowanej dekoncentracji, np. uczeń w trakcie lekcji wstaje i siada co 15 minut.

Kolejnym elementem arkusza jest sposób dostosowania wymagań wynikających z przedmiotowych programów nauczania. Należy wskazać te wymagania, których dziecko nie jest w stanie zrealizować w sposób normatywny. Trzeba przy tym pamiętać, że poza wskazaniami przedmiotowymi nauczyciele realizują także inne zapisy z arkusza.

Nauczyciel powinien także określić warunki organizacji kształcenia oraz dostosowania przestrzeni edukacyjnej do potrzeb ucznia, czyli wszelkie „udogodnienia”, które pomogą dziecku w skupieniu uwagi, np. preferowane metody pracy i sposoby prezentowania wiedzy  (pokaz, ćwiczenia praktyczne, gry dydaktyczne, projekt, stopniowanie trudności).

Przykład:

Warunki organizacji kształcenia i dostosowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb Jasia:

  • zaznaczanie markerem treści do zapamiętania, komunikowanie ważnych czynności podczas lekcji bezpośrednio dziecku, np. „Uwaga, Jasiu zaczynasz pisać!”,
  • piłka do aktywnego siedzenia na przedmiotach wymagających szczególnej koncentracji (przede wszystkim chodzi o przedmioty humanistyczne) – pozwoli to Jasiowi rozładować napięcie sensoryczne i somatyczne, które niekiedy powoduje wzmożoną dekoncentrację,
  • miejsce w ławce z dala od okna, tyłem do tablic edukacyjnych.

W kolejnej części arkusza należy wskazać formy pracy z uczniem (praca indywidualna, praca z pomocą nauczyciela, stosowanie pytań pomocniczych, wydłużenie czasu na opracowanie danej partii materiału, praca ucznia w diadzie/triadzie). W części „Środki dydaktyczne” nauczyciele odnoszą się do tych pomocy dydaktycznych, z których będą korzystać podczas lekcji oraz w ramach zajęć specjalistycznych.

Przykład:

W pracy z uczniem wykorzystane zostaną ćwiczenia z pakietu „Eduterapeutica ADHD” :

  • „Koszykówka”, „Klamerki”, „Pojazdy”, które uczą oczekiwania, wydłużają reakcję skupienia,
  • „Bańki mydlane”, „Leniwe ósemki”, które mają na celu wzmacnianie linii środka w myśleniu oraz koordynować pracę obu półkul mózgowych, co wpływa na koncentrację uwagi
  • „Termometr złości”, „Co można zrobić zamiast”, które pomagają w rozpoznawaniu i interpretacji emocji oraz uczą, jak je regulować,
  • „Jak można zapytać”, „Moje emocje”, które uczą myślenia społecznego, rozumienia innych,
  • „Walizka”, „Ukryte dźwięki” do doskonalenia pamięci wzrokowej, słuchowej, skojarzeniowej oraz technik uczenia się,

oraz długopis 3D i karty pracy „Gra w muchę” i „Bezludna wyspa”, które mają na celu rozwijanie myślenia przestrzennego.

W ostatniej części arkusza należy odnieść się do sposobów i preferowanych form sprawdzania wiedzy i umiejętności (np. uczeń będzie oceniany zgodnie z zasadami WSO lub wg odrębnych kryteriów – dodatkowo zostaną uwzględnione zaangażowanie i motywacja). Tak sformułowany arkusz jest praktyczną wskazówka, jak pracować z uczniem.

Autor:

Monika Bekker-Goska - magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagog, coach, neurodydaktyk, psycholog motywacji.

Powiązane produkty

Udostępnij