Uczeń ze SPE w placówce ogólnodostępnej.

Uczeń ze SPE w placówce ogólnodostępnej.

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce ogólnodostępnej to osoba, która ze względu na swoje indywidualne cechy potrzebuje dodatkowego wsparcia w procesie nauki. Może to być np. uczeń z niepełnosprawnością, trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami rozwoju czy problemami emocjonalnymi. Ważne jest, aby uczniowie z niepełnosprawnością czy trudnościami otrzymali odpowiednie narzędzia edukacyjne, metody pomocnicze oraz indywidualne podejście do nauki. Dzięki temu będą mieli szansę rozwijać swoje umiejętności i zdobywać wiedzę w sposób dostosowany do swoich możliwości. Doktor Julia Kisielewska oraz doktor Aneta Wojciechowska w e-booku Uczeń ze SPE w placówce ogólnodostępnej. Prawidłowa diagnoza i pomoc w adaptacji nakreślają najważniejsze obszary pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Efektywna diagnoza SPE w szkole 

W placówkach ogólnodostępnych pojawia się wiele dzieci bez diagnozy, które wymagają indywidualnego podejścia. Z e-booka dowiesz się, jak zaadaptować uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i jak efektywnie zorganizować zajęcia. Osoby ze SPE często mają problem z integracją rówieśniczą, dlatego warto zwrócić na to szczególną uwagę i pomóc im wdrożyć się oraz dostosować do szkolnych warunków. Kolejnym wyzwaniem dla placówki oświatowej jest fakt, że rodzice nie są świadomi (lub nie chcą być) dysfunkcji swojej pociechy. Tutaj ważną rolę odgrywa nauczyciel, który powinien wspierać rodzica w procesie diagnozy. Jak podejść do tego często wrażliwego tematu znajdziecie w e-booku dr Julii Kisielewskiej i dr Anety Wojciechowskiej.

Dysfunkcje w szkołach ogólnodostępnych

Najczęstszymi dysfunkcjami występującymi w szkołach są: 

 • Zaburzenia spektrum autyzmu – ASD.
 • ADHD.
 • Zaburzenia rozwoju mowy i języka – afazja.

Przez swoje nieswoiste objawy są często spostrzegane jako cecha charakteru danego dziecka: „Tomek jest nieśmiały i introwertyczny”, „Basia jest bardzo energicznym dzieckiem, lubiącym być w centrum uwagi” itd. Tak przedstawia się uczniów, którzy powinni być zdiagnozowani przez specjalistów. Nie jest to jednak łatwe zadanie i wymaga ogromnego wkładu pracy i wiedzy nauczyciela – i tu właśnie z pomocą przychodzi e-book Uczeń ze SPE w placówce ogólnodostępnej. Prawidłowa diagnoza i pomoc w adaptacji. To dzięki takim darmowym pomocom każda osoba pracująca z dziećmi może zapoznać się z najważniejszymi aspektami z obszaru specjalnych potrzeb edukacyjnych.

E-book SPE jako niezastąpiona 
pomoc dla specjalistów

Mówiąc o specjalnych potrzebach edukacyjnych, najczęściej mamy na myśli dostosowania wobec uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub uczniów z opinią o specyficznych trudnościach w uczeniu się, którzy uczęszczają do szkół ogólnodostępnych. Niestety, w praktyce edukacyjnej dość często spotykamy się z sytuacją, kiedy to rodzice lub nauczyciele nie wiedzą, co zrobić w sytuacji, gdy uczeń przejawia różne trudności edukacyjne lub wychowawcze. Uczeń nie ma żadnej diagnozy, nie choruje, nie jest osobą z widoczną niepełnosprawnością. A jednak występują problemy w zakresie realizowania obowiązku szkolnego. Co w takiej sytuacji zrobić, aby wspomóc ucznia? Gdzie i do kogo rodzic ma się zwrócić? Jak ma postąpić nauczyciel? Jak uzyskać opinię lub orzeczenia? Czym te dwa dokumenty się różnią? Te pytania nurtują zarówno rodziców, jak i pedagogów.

Dofinansuj pakiety terapeutyczne
w programie „Aktywna Tablica”

Pakiety Eduteraputica – 100% zgodne wymogami rozporządzenia. Nowa edycja pakietów multimedialnych Eduterapeutica Lux powstała z myślą o potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych nauczycieli oraz terapeutów. Każdy materiał dydaktyczny jest przemyślany i dokładnie przeanalizowany przez specjalistów. Przyjazne i ciekawe wizualnie ćwiczenia interaktywne zachęcają do udziału w terapii, a dodatkowo budują w uczniach optymizm, wytrwałość i wiarę we własne możliwości. 

Wypełnij wniosek i zgłoś udział w programie „Aktywna Tablica”.

Tematyka e-booka SPE

 1. Specjalne potrzeby edukacyjne.
 2. Uczniowie ze SPE w placówkach ogólnodostępnych.
 3. Adaptacja uczniów ze SPE do warunków edukacji włączającej.
 4. Integracja uczniów ze SPE w warunkach szkoły ogólnodostępnej.
 5. Organizacja pracy z uczniem ze SPE.
 6. Dostosowanie wymagań dla ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym.
 7. ASD – zaburzenia centrum autyzmu.
 8. Uczeń z ASD.
 9. Diagnoza w przedszkolu/szkole. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z ASD.
 10. ADHD.
 11. Uczeń z ADHD.
 12. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z ADHD.
 13. Dziecko z zaburzeniami rozwoju mowy i języka.
 14. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z afazją.
 15. Rodzice w obliczu zaburzeń rozwojowych swojego dziecka.
 16. Jak wspierać rodzica w procesie diagnozy 
 17. Dofinansowanie do pakietów terapeutycznych w programie „Aktywna Tablica”.

Powiązane posty

Udostępnij tę treść