Eduterapeutica Logopedia wersja rozszerzona

6-9 lat

To przyjazne i skuteczne narzędzie pracy logopedów i terapeutów rekomendowane przez Polski Związek Logopedów.

Zestaw zawiera:
 • szereg szumiący (poziom łatwy, średni, trudny),
 • szereg syczący (poziom łatwy, średni, trudny),
 • szereg ciszący (poziom łatwy, średni, trudny),
 • różnicowanie szeregów,
 • artykulacja głosek r, k, g,
 • dźwięczność (mowa bezdźwięczna – poziom łatwy, średni, trudny),
 • słuch fonematyczny,
 • skuteczna terapia jąkania,
 • różnicowanie szeregów (poziom łatwy, średni, trudny),
 • badanie mowy – umożliwia zdiagnozowanie budowy i sprawności narządów mowy,
 • ćwiczenia do nauki i utrwalania kształtów liter (grafomotoryka),
 • 879 interaktywnych ćwiczeń,
 • 690 wydrukowanych kart pracy,
 • poradnik metodyczny,
 • słuchawki z mikrofonem,
 • pomoce dydaktyczne: labiogramy wszystkich głosek alfabetu, karty do ćwiczeń słuchu fonemowego, memory, plansze sytuacyjne,
 • drukarkę laserową (Drukarka HP LaserJetPro M15a) czarno-biała.

To multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny, wspierający specjalistów w skutecznym rozpoznawaniu wad wymowy i planowaniu indywidualnej terapii logopedycznej z wykorzystaniem bogatej bazy ćwiczeń interaktywnych, a także tradycyjnych pomocy dydaktycznych.

Zestaw

3 390 zł brutto

Licencja otwarta

Eduterapeutica Problemy Wychowawcze

7-14 lat

Różnorodne materiały w wersji elektronicznej przygotowujące szkołę do skutecznego przeciwdziałania: przemocy i agresji, problemom emocjonalnym, uzależnieniom.

Zestaw zawiera:
 • zbiór wygodnych materiałów w wersji elektronicznej na pendrive,
 • materiały podzielono na trzy grupy wiekowe odpowiadające klasom 1-3, 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej,
 • scenariusze szkoleń i szkoleń dla nauczycieli,
 • scenariusze lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami,
 • SPECJALNY MODUŁTERAPEUTYCZNYw materiałach zawarto kompletne programy profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne oparte na rozwijaniu 6 kompetencji niezbędnych do prawidłowego wypełniania ról społecznych (funkcjonowania w grupie społecznej, komunikacji interpersonalnej, empatii, radzenia sobie z emocjami, samooceny).

Dodatkowo: poradnik metodyczny, gry społeczne na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów, które ułatwiają zaangażowanie całej klasy lub grupy uczniów w zajęcia wychowawcze. Zastosowane na kartonowych kołach ilustracje kojarzą się z ikonami stosowanymi w portalach społecznościowych, co sprawia, że są zrozumiałe nawet dla najmłodszych uczniów, a jednocześnie akceptowane nawet przez ósmoklasistów.

Zestaw

1 990 zł brutto

Licencja otwarta

Długopisy Banach 3D

7-14 lat

Zmieniają rysunki w przestrzenne obiekty. Kształtują kompetencje twórcze uczniów.

Zestaw zawiera:
 • 6 sztuk długopisów Banach 3D– łatwe w obsłudze do samodzielnego użycia przez uczniów,
 • 6 sztuk przenośnych baterii (power bank)do korzystania z długopisów,
 • 3D bez zasilania,
 • materiały do druku – filament,
 • karty pracy z długopisami 3D,
 • szkolenie online dla nauczycieli.

Zestaw

2 990 zł brutto

Licencja otwarta