Szczęśliwa 12 z Eduterapeutica Lux!

Wybierz 6 tytułów z serii Eduterapeutica Lux i odbierz atrakcyjny prezent!

Jak otrzymać prezent?

1. Wybierz 6 dowolnych programów multimedialnych z serii Eduterapeutica Lux w programie Aktywna Tablica 2024.

2. Odbierz dostęp online do dodatkowych 6 programów multimedialnych serii Eduterapeutica Lux.

3. Skorzystaj z dostępu online do aż 12 programów terapeutycznych i poprowadź interaktywne zajęcia.

Dostępy do programów są otwarte dla wszystkich nauczycieli i uczniów.* 

Stwórz własne stanowisko terapeutyczne z Eduterapeutica Lux

Dobierz ćwiczenia i gry do różnorodnych potrzeb Twoich uczniów!

Skorzystaj z finansowania w ramach programu Aktywna Tablica

katalog_spe_aktywna_tablica

W roku 2024 odbędzie się ostatnia edycja rządowego Programu Aktywna Tablica. Program ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024. 

Wsparciem finansowym w ramach Programu w 2024 roku zostaną objęte:

  • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019;
  • szkoły ponadpodstawowe;
  • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
  • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami;
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
  • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021, 2022 i 2023.

Poprowadź próbne zajęcia z Eduterapeutica Lux

Skorzystaj z darmowych wersji demonstracyjnych Eduterapeutica Lux i już dziś poprowadź inspirujące zajęcia!

* dostęp bezterminowy obowiązuje dla 6 zakupionych programów. Dostęp dla 6 programów otrzymanych w prezencie  obowiązuje przez 12 miesięcy.

Często zadawane pytania

Wystarczy, że kupisz 6 programów edukacyjnych z serii Eduterapeutica Lux, aby uzyskać dostęp online na 12 miesięcy do kolejnych 6 programów.

Wszystkie programy posiadają licencję otwartą obejmującą nieograniczoną liczbę użytkowników i urządzeń w placówce. Kupione programy mają bezterminowy dostęp, natomiast otrzymane w prezencie 12 miesięcy dostępu.

Możesz zakupić dowolne 6 programów multimedialnych z serii Eduterapeutica Lux.

Po upływie 12 miesięcy nie utracisz dostępu do zakupionych programów. Ograniczenie czasowe dotyczy wyłącznie dodatkowych tytułów otrzymanych w ramach Szczęśliwej 12 z Eduterapeutica Lux.

Programy z serii Eduterapeutica Lux: Logopedia Spectrum, Trenuj Ucho!, SPE 1-3, SPE 4-8, Dysleksja, Dyskalkulia, Koncentracja uwagi, ADHD, Niepełnosprawność intelektualna i ASD, Kompetencje emocjonalno-społeczne. Szkoła, Problemy wychowawcze. Zestaw, Pomoc Psychologiczna