Uczeń z dyskalkulią

Szacuje się, że około 6% społeczeństwa to dyskalkulicy. Dyskalkulię określa się jako specyficzne trudności w wykonywaniu zadań matematycznych u dzieci o prawidłowym poziomie umysłowym. Przyczyną dyskalkulii są zaburzenia genetyczne i wrodzone tych części mózgu, które bezpośrednio odpowiadają za dojrzewanie zdolności matematycznych. Objawy i trudności dziecka z dyskalkulią są często bardziej zróżnicowane niż w przypadku dysleksji wzrokowej czy też słuchowej.

Dzieci mają trudności w opanowaniu i przyswojeniu pojęcia liczby, z przyporządkowaniem liczbom odpowiedniego symbolu – cyfry, z szeregowaniem liczb, z orientacją przestrzenną, z różnicowaniem figur geometrycznych itd.

Objawy dyskalkulii:

 • brak zdolności do rozumienia symboli graficznych, które reprezentują cyfry,
 • brak zdolności do rozróżniania cyfr,
 • brak zdolności do układania cyfr w odpowiednim porządku (trudności z nauką tabliczki mnożenia),
 • trudności w wykonywaniu prostych operacji arytmetycznych,
 • gubienie cyfr i znaków działań, gubienie fragmentów przy odczytywaniu i zapisywaniu wzorów,
 • błędne odczytywanie zapisów i wzorów matematycznych,
 • mylenie cyfr iliczb o podobnym kształcie np. 6-9,
 • zapisywanie cyfr w odbiciu lustrzanym,
 • przestawianie cyfr w liczbach np.56-65,
 • trudności w orientacji na kartce papieru,
 • zakłócenia w wyobraźni przestrzennej,
 • zapomina przed skończeniem czytania długiego zadania, co było na początku,
 • kłopoty w rozumieniu pojęć związanych z czasem i przestrzenią, nieumiejętne przeliczanie i porównywanie jednostek czasu,
 • trudności w zapamiętywaniu wzorów i definicji, w uczeniu się nazw dni tygodnia, miesięcy, tabliczki mnożenia,
 • wolne tempo lub częste błędy w wykonywaniu prostych operacji rachunkowych w pamięci.

Uczeń z dyskalkulią – jak pomóc?

 • Stosuj zabawy wspierające wyobraźnię matematyczną, np. budowanie domków z kart lub pocztówek, rzucanie kostką i liczenie elementów.
 • Pracuj na konkretnym materiale, by dziecko uczyło się przekładać symbole abstrakcyjne na konkretne przykłady działań.
 • Ćwicz koncentrację i percepcję wzrokową, aby wyeliminować „błędy nieuwagi”.

Kształtowanie oraz rozwój kluczowych kompetencji ucznia z dyskalkulią

Eduterapeutica Dyskalkulia daje możliwość wczesnej diagnozy i skutecznej terapii problemów w nauce umiejętności matematycznych. Co więcej pomaga w rozwoju kluczowych kompetencji  wśród uczniów w wieku 7-10 lat zmagających się z problemami dyskalkulii. Dodatkowo może być wykorzystywana w pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 lat zmagającymi się z:

 • niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,
 • niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
 • różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),
 • problemami ze spektrum autyzmu.

Celnie zdiagnozujesz

W programie przeprowadzisz szereg diagnoz, zaplanujesz zajęcia dla ucznia z dyskalkulią oraz możesz śledzić efekty pracy z uczniem. Ponadto program umożliwia także przeprowadzenie wstępnej diagnozy pedagogicznej z orientacyjną oceną gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji i dyskalkulii. Dodatkowo program multimedialny pomaga monitować postępy terapii ucznia z dyskalkulią. Dzięki czemu można oceniać efekty jego pracy i dostosowywać sposób prowadzonych zajęć.

Zestaw gotowych testów diagnostycznych, przygotowanych przez specjalistów, koncentruje się na pięciu kluczowych dla rozwoju umiejętnościach matematycznych w obszarach:

 • myślenia przedoperacyjnego i operacyjnego,
 • percepcji,
 • samokontroli i koncentracji,
 • pamięci operacyjno-proceduralnej,
 • myślenia przyczynowo-skutkowego oraz orientacji w czasie i przestrzeni.

Diagnoza obejmuje ćwiczenia, które badają:

 • orientację przestrzenną (ćwiczenia łatwiejsze i trudniejsze),
 • rytmy, ciągi konsekwentne (ćwiczenia łatwiejsze i trudniejsze),
 • operacje na liczbach (ćwiczenia łatwiejsze i trudniejsze)
 • myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • stałość ilości.

Dzięki temu diagnoza ucznia z dysleksją jest oparta na analizie kilkunastu elementów kompetencji uczniowskich. Mimo to należy pamiętać, że diagnoza przeprowadzona przy wykorzystaniu Eduterapeutica Dyskalkulia nie zwalnia z konieczności uzyskania orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Uczeń z dyskalkulią, a jego zaangażowanie

Po postawieniu diagnozy ryzyka dyskalkulii możesz planować zajęcia wyrównawcze, wyznaczając uczniom z dyskalkulią odpowiednie zestawy ćwiczeń. Dzięki temu twoi uczniowie mogą rozwijać umiejętności matematyczne przy pomocy interaktywnych ćwiczeń multimedialnych, a także zadań wykonywanych na wydrukowanych z programu kartach pracy. Dzięki zróżnicowanej formie prowadzenia zajęć i wykorzystywaniu multimedialnych ćwiczeń, łatwiej o zaangażowanie ucznia w trakcie terapii.

Pozwala to na opanowanie i rozwiniecie w krótkim czasie takim umiejętności jak:

 • syntezę i analizę wzrokową,
 • myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • orientację w przestrzeni,
 • spostrzegawczość i koncentrację uwagi,
 • kształty cyfr oraz znaków matematycznych,
 • myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne,
 • pamięć.

Kolorowe i interesujące historyjki interaktywne w ciekawy sposób uczą przyswajać liczby, szeregować je, uczą różnicowania figur geometrycznych oraz orientacji przestrzennej.

Praca z uczniem może być planowana, rejestrowana i analizowana na podstawie następujących rodzajów ćwiczeń:

 • komputerowych wykonywanych przez dziecko,
 • wykonywanych na wydrukowanych dla dziecka kartach pracy,
 • wykonywane pod nadzorem rodziców w oparciu o wydrukowane poradniki (instrukcje).

Eduterapeutica jest dostosowana do zdolności percepcyjnych dzieci

Zestaw Eduterapeutica Dyskalkulia zawiera:

 • 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych,
 • 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych,
 • 22 ćwiczenia filmowe,
 • 11 interaktywnych gier i zabaw,
 • 163 karty pracy,
 • poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi,
 • wydrukowany komplet kart pracy – aż 157 kart!,
 • komplet kolorowych naklejek,
 • 20 kart z tabliczką mnożenia,
 • karty matematyczne oraz domino
 • płytę DVD-ROM z programem.

Sprawdź, czy Twoja szkoła może zakupić Eduterapeutica Dyskalkulia z dotacji przeznaczonej na kształcenie specjalne – dowiedz się więcej tutaj 

Eduterapeutica Dyskalkulia program 7 -10 lat – 1299 zł