Edukacja wczesnoszkolna – zainteresujesz wszystkich uczniów

Im bardziej różnorodne i ciekawe są ćwiczenia wspomagające rozwój kluczowych kompetencji, tym większe dajemy uczniom wczesnoszkolnym szansę na prawidłowy rozwój.

Przedstawiamy zestaw ćwiczeń, gier, zabaw i kart pracy które wspierają funkcje poznawcze niezbędne dla rozwoju umiejętności poprawnego czytania, czytelnego pisania oraz zdolności liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych w klasach 1-3.

Pomożesz swoim uczniom osiągnąć sukcesy w nauce, korzystając z gotowego i kompleksowego zestawu Umiem czytać, pisać i liczyć:

 • łatwiej poradzisz sobie z ich problemami w czytaniu, pisaniu i liczeniu
 • zmotywujesz ich do osiągnięcia lepszych wyników w nauce,
 • zachęcisz ich do samodzielności i dodasz wiary we własne siły,
 • pomożesz im w odkrywaniu i doskonaleniu swoich możliwości.

Pomocne w edukacji włączającej

Edukacja wczesnoszkolna nie jest jedynym miejsce, w którym można wykorzystywać zestaw pomocy Umiem pisać, czytać, liczyć. Zestaw ten pomocny również w pracy z dziećmi w oddziałach terapeutycznych i oddziałach integracyjnych w wieku 8-12 lat, a wypadku dzieci z większymi deficytami rozwoju intelektualnego również w starszym wieku.

Zestaw pomaga w rozwoju kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów:

 • z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,
 • niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
 • różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),
 • problemami ze spektrum autyzmu.

Ćwiczenia interaktywne i karty pracy z serii Umiem wykorzystują między innymi:

 • oddziaływania wielozmysłowe,
 • angażowanie aktywności ucznia, w tym aktywności ruchowej,
 • wspomaganie koncentracji,
 • unikanie sytuacji kłopotliwych dla ucznia pod względem emocjonalnym lub komunikacyjnym

Ćwiczenia multimedialne w edukacji wczesnoszkolnej

Seria pomocy dydaktycznych Umiem Czytać, Umiem Pisać i Umiem Liczyć jest przeznaczona przede wszystkim dla nauczycieli do wykorzystania w zasadniczym procesie dydaktycznym oraz na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Większość ćwiczeń interaktywnych ma trzy poziomy trudności, a interaktywne gry i zabawy samoczynnie dostosowują poziom trudności do umiejętności i postępów dziecka. W ten sposób zestaw pomocy może być wielokrotnie wykorzystywany przez różnych nauczycieli w pracy z dziećmi na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Zestaw Umiem czytać – pisać – liczyć

Zestaw wspomaga rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej wspomagający prowadzenie zajęć ogólnych w klasach 1 i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wyrównawczych w klasach 1-3.

Zestawy kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń:

 • świetnie sprawdzają się przy pracy z uczniami o podwyższonym ryzyku dysleksji, dysortografii i dyskalkulii,
 • doskonale wspomagają pracę korekcyjną z dziećmi, które natrafiły na problemy o podłożu wychowawczym lub emocjonalnym,
 • są przeznaczone do pracy z wszystkimi dziećmi, aby dobrze nauczyły się czytania, pisania, liczenia.

Materiały są zgodne z podstawą programową, przewidziane do realizacji w ciągu całego roku szkolnego:

 • ćwiczenia na tablice multimedialne – do zastosowania na komputerach i tablicach interaktywnych,
 • karty pracy – do samodzielnej pracy uczniów.

Pakiet Umiem Czytać – cena 190 zł brutto

Pakiet Umiem Pisać – cena 290 zł brutto

Pakiet Umiem Liczyć – cena 390 zł brutto