Specjalne Potrzeby Edukacyjne w klasach 1-3

Trudności w czytaniu i pisaniu mogą występować w trzech formach, wówczas mamy do czynienia z deficytami w następujących obszarach:

  • Dysleksja (w wąskim rozumieniu) – trudności w czytaniu
  • Dysortografia – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni
  • Dysgrafia – trudności z opanowaniem czytelnego graficznie pisania

Zazwyczaj mamy do czynienia z pewnym układem powiązanych objawów, który jest uwarunkowany zaburzeniami określonych funkcji, takich jak percepcja, procesy uwagi, zaburzenia sensoryczne. Dlatego w terapii i podczas zajęć wyrównawczych u uczniów wykazujących trudności w nauczaniu warto wykorzystywać pomoce dydaktyczne, które wspierają uczniów z deficytami.

Gra Figu-miku

Zestaw Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla uczniów klas 1-3 zawiera między innymi grę Figu-miku. Ta świetna pomoc dydaktyczna urozmaica zajęcia zarówno indywidualne jak i grupowe z dziećmi w wieku od 5 do 11 lat.

Szczególnie przydaje się w pracy z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji ze specyficznymi problemami w nauce. Gra rozwija analizę i syntezę wzrokową i słuchową, orientację przestrzenną (także w obrębie własnego ciała). Podczas gry uczniowie nabywają umiejętności: poszukiwania, planowania, odpowiedzialności, refleksyjnego spojrzenia na własną pracę. Gra pozwala usprawnić grafomotorykę i koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową a dzięki zaangażowaniu w proces twórczy dzieci wzbogacają umiejętności społeczne, językowe, myślenie operacyjne, pamięć i koncentrację uwagi. Dzięki wielu możliwym wariantom każdy z graczy znajdzie coś, w czym jest dobry, a odniesione sukcesy pozwolą stać się bardziej pewnymi siebie. W dołączonej instrukcji zamieszczono kilkanaście przykładowych wariantów gry, ale kolorowe figury można wykorzystać także do stworzenia własnych wariacji – w zależności od potrzeb i możliwości uczniów. Gra składa się z 72 kartonowych kolorowych elementów, 4 kart dla nauczyciela i 5 kart pracy dla uczniów oraz  dwóch instrukcji obrazkowych.

Gra wielkoformatowa Pajacyk

Szczególnie przydaje się w pracy z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji ze specyficznymi problemami w nauce. Gra wielkoformatowa Pajacyk (pomoc dydaktyczna dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat) pomaga w usprawnianiu motoryki i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, a nauka poprzez ruch i zabawę służy nie tylko kinestetykom.

Grę można też stosować jako ćwiczenie śródlekcyjne. Rozładowuje emocje, nadaje się również jako wypełnienie wolnego czasu uczniów, którzy szybciej od innych skończyli wykonywanie zadań w ławkach. Podczas gry dzieci rozwijają analizę i syntezę wzrokową i słuchową, ćwiczą orientację przestrzenną (także w obrębie własnego ciała), nabywają też umiejętność planowania. Z kolei nauczanie i zabawy na konkretach pozwalają uczniom łatwiej przyswoić umiejętności matematyczne, polonistyczne i muzyczne. Do Pajacyka dołączono instrukcję, w której zawarto kilkanaście różnych pomysłów na to, jak tę wielkoformatową grę można wykorzystać w pracy z uczniami.

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla uczniów klas 1-3

Pakiet pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich specjalistom radzić sobie z problemami uczniów w wieku 7-10 lat przejawiającymi ryzyko dysleksji lub dyskalkulii.

Karty pracy i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji i możliwości, ale mogą być też stosowane na grupowych lub indywidualnych zajęciach wyrównawczych i kompensacyjno-rewalidacyjnych.

Sprawdź, czy Twoja szkoła może zakupić Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 1-3 z dotacji przeznaczonej na kształcenie specjalne – dowiedz się więcej tutaj

Zupełną NOWOŚCIĄ są  pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami w klasie lub na zajęciach dodatkowych.

Pakiet zawiera:

  • poradnik metodyczny,
  • 264 ćwiczenia multimedialne
  • 223 karty pracy do drukowania i kopiowania,
  • grę Figu-miku składającą się z kartonowych figur geometrycznych wraz z instrukcją zawierającą opisy kilkunastu wariantów gry,
  • grę wielkoformatową Pajacyk (do zabawy na dywanie) z instrukcją.

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 1-3 – cena 2890 zł brutto