Czym są węzły matematyki?

Węzły matematyki to kluczowe pojęcia, które wymagają bardzo dobrego zrozumienia przez uczniów. Jeśli nie zrozumieją oni podstaw (np. tego, czym jest pole lub objętość), trudno będzie im pracować na następnych lekcjach. Dlatego tak ważne jest wyjaśnienie głównych pojęć, które nazwaliśmy węzłami.

Węzły Matematyki spełniają również założenia najnowszej podstawy programowej, zgodnie z którą „nauczanie matematyki powinno być organizowane w taki sposób, by uczniowie koncentrowali się na odniesieniach do znanej sobie rzeczywistości, a stosowane pojęcia i metody powinny być powiązane z obiektami, występującymi w znanym środowisku. Uczniowie muszą mieć szansę na stosowanie kształconych umiejętności w sytuacjach konkretnych”.

Zalety Węzłów matematyki to:

 • uczniowie którym matematyka dotychczas sprawiała trudności poczują, że rozumieją; uczniowie którzy nie potrafią usiedzieć w ławce, będą zaciekawieni; uczniowie zdolni będą się angażować jeszcze bardziej,
 • lekcje przeprowadzone według wyjątkowych scenariuszy stanowią zachętę, by na pozostałych godzinach być uważnym,
 • dzięki temu matematyka staje się ulubionym przedmiotem.

Jak pracować z Węzłami?

Tak, jak dotychczas! Nie zmieniamy sposobu prowadzenia zajęć, a jedynie pokazujemy, jak obrazowo wyjaśnić najważniejsze zagadnienia w matematyce. Zatem np. na przewidzianych ogółem 80 godzin geometrii przygotowujemy według scenariuszy dwie lub trzy lekcje, podczas których w skuteczny sposób wyjaśniamy kluczowe (węzłowe) pojęcia pozwalające zrozumieć pozostałe tematy.

Rozwiąż problemy z matematyką!

Węzły Matematyki. Jednostki, skale, plany

Pakiet ułatwia uczniom zrozumienie idei powierzchni i długości czy pojęcia planu i skali (po co mierzymy, porównujemy i przenośmy rzeczywistą przestrzeń do innej skali). Odkrywanie niecodziennych miar w swoim otoczeniu pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego używamy różnych jednostek.

Zestaw zawiera m.in.:

 •  6 scenariuszy będących również inspiracją do prowadzenia  ciekawych lekcji z całego działu
 •  proste ćwiczenia multimedialne na tablice
 • kłódki
 • centymetr 30 szt.
 • miara zwijana 10 m.

Cena: 290,00 zł brutto  – zamów

Węzły Matematyki. Obwody, pola, objętości

Czym się różni pole od obwodu? Czym jest objętość? Licząc obwód, pole czy też objętość w znanej uczniom rzeczywistości (mierząc ławkę, klasę czy swój pokój) ułatwiamy im zrozumienie tych zagadnień.

Zestaw zawiera m.in.:

 • 6 scenariuszy będących również inspiracją do prowadzenia  ciekawych lekcji z całego działu,
 •  proste ćwiczenia multimedialne na tablice,
 • bryły geometryczne z druku 3D,
 • centymetr 30 szt.
 • miara zwijana 20 m.

Cena: 290,00 zł brutto – zamów

Węzły Matematyki. Kąty, figury, bryły

Figury geometryczne są wszędzie – w szkole, na boisku, we własnym domu. Uczniowie odnajdując elementy geometryczne w otaczającej przestrzeni uczą się także ich własności.

Zestaw zawiera m.in.:

 • 6 scenariuszy będących również inspiracją do prowadzenia  ciekawych lekcji z całego działu
 • proste ćwiczenia multimedialne na tablice,
 • wstążki w 3 kolorach,
 • kreda,
 • bryły geometryczne z druku 3D,
 • karty pracy z siatkami wielościanów foremnych.

Cena: 290 zł brutto – zamów