Praktyczne, przydatne w pracy z uczniami a przede wszystkim zawsze pod ręką. Tak pokrótce można opisać karty pracy, które znajdziesz na platformie edukacyjnej educhmura.pl.

Co z tą chmurą?

Educhmura.pl to interaktywna platforma służąca do udostępniania treści edukacyjnych. Powstała z inicjatywy wydawnictwa pomocy dydaktycznych Ei System.

Educhmura.pl to wygoda użytkowania, która pozwala na korzystanie z kart pracy w dowolny sposób. Możesz je pobrać i przesłać do uczniów lub po prostu wydrukować i rozdać w klasie w czasie lekcji.

Za treści umieszczone na platformie i ich udostępnianie odpowiada Ei System, wydawnictwo znane z takich pomocy dydaktycznych jak Eduterapeutica Logopedia, Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne czy seria Harmonijny Rozwój. Możesz więc być spokojny jeśli chodzi o wartość merytoryczną udostępnianych kart pracy.

Karty pracy dla…

To, co znajdziesz na platformie educhmura.pl możesz wykorzystać na wiele sposobów. Są karty pracy przydatne w terapii logopedycznej, ćwiczenia wspomagające rozwój motoryki małej oraz kaligrafii czy materiały przeznaczone do pracy z uczniami zmagającymi się z dyskalkulią. Dodatkowo na educhmura.pl znajdziesz darmowe karty pracy do nauki podstaw programowania czy gry w szachy (Złapmy lwa). 

Dlaczego karty pracy

Karty pracy wciąż są jednym z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych podczas lekcji oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Chętnie sięgają po nie nauczyciele, pedagodzy oraz terapeuci. Zróżnicowana forma, treść zadań oraz łatwość z ich korzystania sprawiają, że narzędzie to odgrywa istotną rolę w terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego też zostały umieszczone na platformie educhmura.pl.

Masz chmurę, masz karty pracy

Educhmura.pl jako ogólnodostępny nośnik darmowych kart pracy jest rozwiązaniem uniwersalnym. Treści dydaktyczne na wirtualnym dysku zapewniają niemalże nieograniczony dostęp, dzięki czemu korzystanie z zamieszczonych materiałów jest proste i wygodne – zarówno podczas prowadzenia lekcji, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych czy zdalnego nauczania. To rozwiązanie zapewnia swobodę i pozwala pracować z uczniami w każdych warunkach. Pobrane karty pracy możesz zapisać w dowolnym miejscu na swoim komputerze – a dzięki takiemu innowacyjnemu podejściu odkrywamy nowe możliwości nauczania.

Z małej chmury duży… zestaw pomocy dydaktycznych

Educhmura.pl to nie tylko darmowe karty pracy. Platforma jest stale rozwijana o nowe pomoce dydaktyczne takie jak multimedialne programy dla uczniów z dysleksją rozwojową, problemami logopedycznymi, czy fiszki, kursy i szkolenia dla nauczycieli. Nowe treści, które pojawiają się na educhmura.pl sprawiają, że platforma jest rozwiązaniem wspierającym pracę nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotowych, pedagogów szkolnych, terapeutów oraz rodziców uczniów. To bezkonkurencyjne rozwiązanie na polskim rynku edukacyjnym.