Po co druk 3D w szkole?

Technologia druku 3D daje uczniom i nauczycielom zupełnie nowe możliwości prowadzenia i uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych. Dzięki modelom 3D uczniowie mogą lepiej zrozumieć i zapamiętać wiedzę, która jest im przekazywana. Trójwymiarowe modele pomagają w nauce takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia czy historia.

Co daje długopis 3D w trakcie lekcji?

Dzięki technologii 3D w prosty sposób możliwe jest tworzenie niezwykłych przestrzennych konstrukcji. Rysowanie Długopisem 3D to rozwijanie kreatywności i nauka planowania przestrzennego. Korzystając z długopisów 3D ćwiczymy także zdolności manualne. Długopis 3D jest rozwiązaniem, które ułatwia prowadzenie kreatywnych, innowacyjnych lekcji.

10 powodów dla których warto używać długopisów 3D w pracy z uczniami:

1. Stanowią atrakcyjną metodę pracy.

2. Używanie długopisu 3D wymusza odpowiedni chwyt pisarski, ćwiczy sprawność manualną.

3. Praca z długopisami 3D wyzwala dobre emocje, które wspomagają proces uczenia.

4. Efekt pracy jest natychmiastowy i dziecko doświadcza poczucia sprawstwa

5. Umożliwia łączenie teorii z praktyką.

6. Uczy cierpliwości.

7. Kształci precyzję i dokładność.

8. Rozwija kreatywność, wyobraźnię przestrzenną i artystyczną.

9. Praca z długopisami 3D uczy planowania i organizacji działań.

10. Zajęcia z użyciem długopisów motywują do realizacji własnych pomysłów, rozwijają zainteresowania.

Potwierdzona lepsza skuteczność w nauczaniu 

Stosowanie długopisów 3D podczas lekcji powoduje, że uczniowie lepiej zapamiętują przekazywaną im wiedzę. Dzięki nowym bodźcom uczniowie przyswajają zdecydowanie więcej informacji i na dłużej je zapamiętują.

Po prostu wszechstronny – szkolny długopis 3D

Wyobraź sobie lekcję matematyki, w trakcie której uczniowie za pomocą długopisów 3D i kart pracy tworzą samodzielnie trójwymiarowe modele figur geometrycznych. Następnie zaznaczają najdłuższe boki, różne rodzaje kątów lub prowadzą linie od podstawy aż po wierzchołek rysując tym samym wysokość figury geometrycznej.

Zaplanuj wykorzystanie długopisów 3D na lekcji przyrody. Rozdaj uczniom długopisy 3D wraz z szablonami liści drzew liściastych. Niech każdy uczeń stworzy trójwymiarowy model liścia lipy, dębu lub klonu. Uczniowie zdobywając wiedzę poprzez nowe bodźce z pewnością lepiej zapamiętają kształty liści oraz będą w stanie przyporządkować je do właściwych nazw drzew.

Gwarantowany wzrost zaangażowania 

Podziel klasę na czteroosobowe zespoły. Każda z grup otrzymuje po jednym długopisie 3D. Jedna osoba opracowuje koncepcję, inna tworzy, a pozostałe dzielą się swoimi pomysłami lub przytrzymują gotowe elementy projektu w trakcie jego składania w całość. Grupy świetnie sprawdzają się też podczas tworzenia większych trójwymiarowych modeli, np. budowli (choćby wieży Eiffla). Każdy z uczniów odpowiada za przygotowanie konkretnej części. Później pracują wspólnie kompletując budowlę z poszczególnych elementów.

Zobacz jak działa Długopis Banach 3D

Innowacja w szkole – Druk 3D

Długopisy Banach 3D zestaw

Proste i bezpieczne dla uczniów urządzenia, które pozwalają przenieść lekcję w zupełnie inny wymiar. Dzięki trójwymiarowej technologii możliwe jest:

 • tworzenie przestrzennych obiektów tak proste jak zwykłe rysowanie,
 • prowadzenie kreatywnych i innowacyjnych lekcji,
 • zwiększenie zaangażowania uczniów w trakcie zajęć,
 • integrowanie uczniów, kształtowanie cierpliwości oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Zawartość:

 • 6 długopisów 3D
 • 6 zasilaczy sieciowych
 • 6 Power banków
 • 6 kabli do zasilania Power banków
 • 6 płytek do tworzenia modeli 3D 
 • Próbki materiału do druku (filamentu)
 • Karty pracy (szablony) do pobrania ze strony

Cena: 2990,00 zł brutto 

Zamów:

bok@eisystem.pl

tel.  (61) 817 50 50 

Drukarka Banach 3D

Za pomocą druku 3D można przede wszystkim:

 • wydrukować pomoce naukowe w cenie około kilkudziesięciu groszy za model i rozdać je uczniom jak kserokopie,
 • wydrukować przedmioty których niedostępne w ofertach pomocy dydaktycznych, np.: modele budynków, historyczne maszyny takie jak perpetuum mobile i tysiące innych których projekty bezpłatnie dostępne są w sieci,
 • zaprojektować i wydrukować własny przedmiot, część urządzenia, model, miniaturę i podobne,
 • wydrukować nagrody dla uczniów, takie jak odznaki, medale czy figurki służące do motywowania w ciągu roku szkolnego,
 • wydrukować lub opracować modele techniczne przygotowujące do zawodu,
 • zbudować skomplikowane wieloczęściowe modele w ramach projektu edukacyjnego, np.: mosty, skomplikowane pojazdy, szkielet dinozaura czy człowieka.

Pakiet edukacyjny Banach 3D zawiera:

 • Drukarkę Banach 3D
 • Instrukcję wdrożeniową
 • Dostęp do bezpłatnych projektów 3D dla edukacji www.Banach3D.pl/projekty
 • Pakiet materiałów do druku (1kg filamentu PLA)
 • Gotowe projekty na drukarkę Banach3D nie wymagające dalszego przetwarzania
 • Opcjonalnie dodatkowe oprogramowanie do druku 3D
 • Czytnik kart SD
 • Filmy instruktażowe dla nauczycieli z obsługi drukarki Banach 3D

Cena: 6990,00 zł brutto 

Zamów:

bok@eisystem.pl

tel.  (61) 817 50 50 

Rekomendacje