Szkoły objęte patronatem przez markę Banach 3D

Marka Banach 3D jest ukierunkowana na rozwój nowych technologii w edukacji. Dzięki wsparciu szkół technicznych w tym obszarze, dajemy możliwość młodym, ambitnym uczniom na rozwijanie kompetencji 21 wieku. Wspieranie zawodów przyszłości otwiera drzwi do prestiżowych i niszowych zawodów, które będą coraz bardziej popularne na rynku pracy. Stąd powstał pomysł na objęcie patronatem szkół średnich i techników, które w swojej ofercie kierunków, mocno stawiają na zawody inżynieryjne i techniczne. Dostarczając szkołom drukarki 3D marki Banach, wyposażamy ich pracownie w nowoczesny sprzęt i umożliwiamy uczestniczenie w prestiżowych zajęciach edukacyjnych. 

Poznaj szkoły objęte patronatem

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

 im. Stefana Banacha w Jarosławiu

Jest to szkoła "techniczna", której historia sięga do szkoły przemysłowo uzupełniającej z końca XIX wieku. Dzięki bogatej tradycji,  jest to technikum, w którym każdy pasjonat przedmiotów ścisłych znajdzie coś dla siebie. Tym bardziej cieszymy się, że możemy objąć patronatem szkołę o ugruntowanej pozycji i silnych korzeniach. 

W technikum możesz uczyć się na poniższych kierunkach:
  • Technik teleinformatyk
  • Technik programista
  • Technik elektronik
  • Technik mechanik
  • Technik pojazdów samochodowych
  • Technik informatyk
  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • Technik automatyk