Dlaczego warto rozwijać technologie 3D w szkołach?

Marka Banach 3D jest ukierunkowana na rozwój nowych technologii w edukacji. Dzięki wsparciu szkół technicznych w tym obszarze, dajemy możliwość młodym, ambitnym uczniom na rozwijanie kompetencji 21 wieku. Wspieranie zawodów przyszłości otwiera drzwi do prestiżowych i niszowych zawodów, które będą coraz bardziej popularne na rynku pracy. Stąd powstał pomysł na objęcie patronatem szkół podstawowych i zainteresowanie uczniów już od najmłodszych lat zawodami inżynieryjnymi i technicznymi. Dostarczając szkołom drukarki 3D marki Banach, wyposażamy ich pracownie w nowoczesny sprzęt i umożliwiamy uczestniczenie w prestiżowych zajęciach edukacyjnych. 

Trójwymiarowa szkoła Banacha program patronacki

Co oferuje program patronacki?

  1. Wsparcie merytoryczne dla uczniów i chętnych nauczycieli, którzy będą mogli rozwijać umiejętności techniczne np. obsługę drukarki 3D, modelowanie 3D w różnych programach do projektowania i wiele innych kompetencji przydatnych w dalszej edukacji.
  2. Możliwość użyczenia dodatkowego sprzętu np. długopisów 3D, drukarki 3D w celu realizacji większych i zaawansowanych projektów.
  3. Wsparcie techniczne, w postaci konsultacji telefonicznych i online, ułatwiające przejście pojawiających się barier przy obsłudze sprzętu.
  4. Organizacja przez Ei System cyklicznych webinariów, prowadzonych przez Ekspertów druku 3D w edukacji dla szkół Patronackich - uczniów oraz nauczycieli. Webinaria dostosowane do poziomu uczestników od podstawowego po zaawansowany.
  5. Szansa dla szkoły, która może wypromować  placówkę, jako nowoczesne miejsce skupione na innowacyjnym kształceniu uczniów.
  6. Uczniowie wraz z nauczycielami będą mogli tworzyć dowolne projekty, modele 3D i inne wybrane treści, które z miła chęcią będziemy promować w swoich kanałach dotarcia i udostępniać, aby budować pozytywny odbiór szkoły, przede wszystkim portfolio uczniów i nauczycieli. Szkoły patronackie będą wzorem i motywatorem do działania dla innych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  7. Każde działania, które zorganizujemy dla szkoły patronackiej jak np. webinaria, będą również wiązały się ze wsparciem marketingowym szkoły w np. niezbędny plakat, ulotki, czy też certyfikaty dla uczniów i nauczycieli podsumowujące działania podjęte w związku z pracą z drukiem 3D. 

Zgłoś swoją szkołę do programu. Skontaktuj się z nami!

Szkoły w programie "Trójwymiarowa szkoła Banacha"

Katolicka Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Sosnowcu

Miejska Szkoła Podstawowa nr 11
w Piekarach Śląskich

Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach

Miejska Szkoła Podstawowa w Paczkowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gliwicach

Szkoła Podstawowa w Bursztynowie

Szkoła Podstawowa Nr 9
im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach

Szkoła Podstawowa nr 7
im. T. Kościuszki w Kłodzku.

Szkoła Podstawowa w Osowie

Szkoła Podstawowa w Izabelinie
im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich

Szkoła Podstawowa nr. 20 im.
Mikołaja Kopernika W Sosnowcu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pliszczynie

Szkoła Podstawowa
im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie