Eduterapeutica Lux
Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4-8

10-15 lat

Jedyny taki na rynku!

Pakiet Eduterapeutica Lux 4-8 zawiera:

 • blisko 565 ćwiczeń multimedialnych – interaktywnych gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
 • 442 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie,
 • poradnik metodyczny z instrukcją obsługi,
 • poradnik dla rodziców,
 • długopis Banach 3D z kartami pracy oraz materiałem do tworzenia modeli,
 • szkolenie online dla nauczycieli.

Uczniowie zmotywują się do systematycznego treningu i wykonywania żmudnych zadań, przez to z łatwością przyswoją wiedzę.

Zestaw

2 890 zł brutto

Licencja otwarta

Eduterapeutica Lux
Pomoc psychologiczna

7-15 lat

NOWOŚĆ!


Zestaw zawiera:

 • miniporadniki, opisujące poszczególne moduły, jak dbać o siebie, jak prowadzić psychoedukację wśród uczniów,
 • procedury i schematy postępowań,
 • ulotki dla rodziców,
 • podstawowe testy przesiewowe,
 • scenariusze  prowadzenia zajęć z zakresu  pomocy psychologicznej,
 • ćwiczenia multimedialne do wykorzystania podczas lekcji wychowawczych czy innych zajęć prowadzonych w placówce,
 • podcasty dla nauczycieli.

Pakiet pomoc psychologiczna pozwala w sposób spójny i planowany wdrożyć działania wspierające zdrowie psychiczne uczniów szkół podstawowych. Zestaw Pomoc psychologiczna stanowi wsparcie w pracy z uczniami borykającymi się z zaburzeniami  nastroju, lękami atakami paniki, depresją oraz próbami samobójczymi.

Zestaw

1 990 zł brutto

Licencja otwarta

Eduterapeutica Lux
Problemy wychowawcze

7-15 lat

Różnorodne materiały w wersji elektronicznej przygotowujące szkołę do skutecznego przeciwdziałania: przemocy i agresji, problemom emocjonalnym, uzależnieniom.

Zestaw zawiera:

 • zbiór wygodnych materiałów w wersji elektronicznej na pendrive,
 • materiały podzielono na trzy grupy wiekowe odpowiadające klasom 1-3, 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej,
 • scenariusze szkoleń i szkoleń dla nauczycieli,
 • scenariusze lekcji wychowawczych, spotkań z rodzicami,
 • SPECJALNY MODUŁTERAPEUTYCZNY:
 • w materiałach zawarto kompletne programy profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne oparte na rozwijaniu 6 kompetencji niezbędnych do prawidłowego wypełniania ról społecznych (funkcjonowania w grupie społecznej, komunikacji interpersonalnej, empatii, radzenia sobie z emocjami, samooceny).

Dodatkowo: poradnik metodyczny, gry społeczne na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów, które ułatwiają zaangażowanie całej klasy lub grupy uczniów w zajęcia wychowawcze. Zastosowane na kartonowych kołach ilustracje kojarzą się z ikonami stosowanymi w portalach społecznościowych, co sprawia, że są zrozumiałe nawet dla najmłodszych uczniów, a jednocześnie akceptowane nawet przez ósmoklasistów.

Zestaw

1 990 zł brutto

Licencja otwarta

Eduterapeutica Lux
Niepełnosprawność intelektualna i ASD

10-15 lat

Ćwiczenia interaktywne wraz z kartami pracy do nauki samodzielności  stanowiące wsparcie dla terapeutów, nauczycieli, opiekunów i rodziców w kształtowaniu  podstawowych umiejętności dzieci i nastolatków z niepełnosprawnością intelektualna i ASD.

Program zawiera materiały ćwiczeniowe z następujących obszarów:
 • dom,
 • szkoła,
 • sklep,
 • kino,
 • komunikacja miejska,
 • przychodnia,
 • biblioteka,
 • bezpieczeństwo.

Zawartość programu:

 • 100 ćwiczeń interaktywnych,
 • 80 kart A4 do nauki samodzielności, 
 • poradnik metodyczny.

Zestaw

1 490 zł brutto

Licencja otwarta

Eduterapeutica Lux
Autyzm

7-15 lat

Jedyny taki system i zbiór różnorodnych materiałów cyfrowych z dostępem do filmów i prezentacji multimedialnych!

Zestaw zawiera:

 • ponad 60 zabaw wspierających relacje i komunikację między uczniami,
 • dostęp do zbioru 20 filmów edukacyjnych o dzieciach i młodzieży ASD,
 • prezentacje multimedialne dla pedagoga do przeprowadzenia WDN,
 • długopis Banach 3D z 10 kartami pracy,
 • 11 plakatów edukacyjnych, poradniki dla nauczycieli/wychowawców,
 • blisko 20 kart pracy integrujących uczniów,
 • 5 sztuk praktycznych fiszek dla nauczycieli z podpowiedziami, jak wykorzystać mocne trony ucznia z ASD,
 • 3 arkusze buziek emotikonek.

  Uczniowie ze spektrum autyzmu rozwiną kompetencje emocjonalno-społeczne, a nauczyciel nawiąże dobre relacje z uczniami oraz zyska wiedzę, w jaki sposób integrować klasę, w której znajdują się osoby z ASD.

Escape Room
SPE 4-8

10-14 lat

Zestaw Escape Room SPE 4-8 zawiera:

 • 8 scenariuszy escape room do pracy z uczniami w klasie,
 • 8 scenariuszy escape room do pracy z uczniem na odległość,
 • grę karcianą  wzbogacającą rozwój intelektualny i twórczy.

Zestaw Escape Room SPE 4-8 ułatwi realizację zajęć terapeutycznych dla uczniów w wieku 10-14 lat.
Jest on dostosowany do możliwości uczniów o wyjątkowych potrzebach edukacyjnych. Pozwala na naukę koncentracji, procesów
poznawczych, a także możliwości sensorycznych. Każdy scenariusz zajęć zawiera informację, dla jakiej
grupy uczniów jest przeznaczony oraz w jaki sposób go zmodyfikować. Jest to narzędzie, które z pewnością uatrakcyjni indywidualne
zajęcia! 

Zestaw

690 zł brutto

Licencja otwarta