Dołącz do Akademii Terapeuty z Eduterapeutica lux!

Dzień dobry!

Nazywam się Monika Bekker-Goska jestem mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, mgr oligofrenopedagogiki, coachem, neurodydaktykiem, psychologiem motywacji. Moje doświadczenie zawodowe: to 15 lat pracy w szkole jako pedagog, oligofrenopedagog i nauczyciel. Aż 8 lat pracowałam jako konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Jestem też wykładowcą na studiach podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz Instytutu Studiów Podyplomowych na kierunkach autyzm, pedagogika specjalna, przygotowanie pedagogiczne, oligfrenopedagogika, socjoterapia, resocjalizacja. Wykładam na Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na kierunku pedagogika i pedagogika socjalna oraz jestem trenerem, szkoleniowcem kierowniczej kadry oświatowej, nauczycieli, pracowników socjalnych, rodziców. Prowadzę indywidulaną praktykę terapeutyczną. Ponadto jestem Autorką pakietu multimedialnego Eduterapeutica lux  ADHD. 

Serdecznie zapraszam Państwa do dołączenia do "Akademii Terapeuty", którą będę miała przyjemność poprowadzić. 

O czym opowie Monika Bekker-Goska na szkoleniach?

Pierwsze szkolenie: 

HAMOWANIE REAKCJI i KONTROLA WŁASNYCH EMOCJI „PANOWANIE NAD SOBĄ”  - podczas webinaru opowiem o tym jak ćwiczyć z uczniami umiejętność czekania, odraczania, przegrywania i podnosić próg frustracji. Ponadto w oparciu o neurobiologiczne implikacje dotyczące regulacji emocji pokażę techniki wprowadzania zachowań zastępczych, które w wieku rozwojowym pozwalają uczyć co robić z emocjami.

Drugie szkolenie: 

KONCENTRACJA UWAGI MIMO DZIAŁANIA DYSTRAKTORÓW  - w trakcie tego spotkania skupię się na wszelkich technikach, które skutecznie koncentrują mózg na pożądanych bodźcach/treściach/zadaniach. Na podstawie podstawowej charakterystyki czym są procesy poznawcze zaprezentuję praktyczne sposoby kierowania uwagi ucznia na to co ważne wg nauczyciela i w treściach edukacyjnych, jak również w zachowaniach. 

Trzecie szkolenie: 

GOTOWOŚĆ DO POŚWIĘCEŃ NA RZECZ NADRZĘDNEGO CELU  - podczas spotkania opowiem jak ważne w kształtowaniu postaw społecznych dziecka są umiejętności rezygnowania ze swoich egocentrycznych nawyków i zachowań na rzecz budowania współpracy. Ponadto zaprezentuję kilka ćwiczeń, które pomagają dzieciom naturalnie uczyć się postaw empatycznych oraz angażować w zachowania społeczne z własnej inicjatywy.

Czwarte szkolenie:

PAMIĘĆ OPERACYJNA (AKTYWOWANA „TU” I „TERAZ)  - to spotkanie pozwoli mi zaprezentować skuteczne techniki ćwiczenia pamięci operacyjnej z uwzględnieniem predyspozycji neurobiologicznych. Od pamięci słuchowej, przez wzrokową, skojarzeniową i inne, dzięki, którym proces przyswajania wiedzy, jak i uczenia się zachowań będą bardziej skuteczne i efektywne. Sposoby pamięciowe, które można wykorzystać w formie zabawowej, będą zaprezentowane na konkretnych przykładach. 


Co zyskujesz dołączając do Akademii?

 • Bezpłatny, nielimitowany dostęp do szkoleń w "Akademii Trenera".
 • Merytoryczne prezentacje poszkoleniowe przygotowane przez prowadzącą.
 • Możliwość zadawania indywidulanych pytań do prowadzącej, poprzez ankietę.
 • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nabytą wiedzy z obszaru pracy z dziećmi z ADHD.
 • Test podsumowujący "Akademię Trenera", abyś mógł/mogła sprawdzić swoją wiedzę.
 • Wybrane gry multimedialne z pakietu Eduterapeutica lux ADHD, po każdym szkoleniu.

Poznaj Monikę Bekker-Goskę i pakiet ADHD

Po odbyciu "Akademii Trenera" nabędziesz wiedzę, która pozwoli Tobie na rozwinięcie u dzieci umiejętności panowania nad emocjami w sytuacjach trudnych. To czego nauczysz się na szkoleniach z łatwością wykorzystasz w praktyce z uczniami o wysokiej wrażliwości i z trudnościami emocjonalnymi. Szkolenie nie tylko ułatwi Tobie pracę z dziećmi już zdiagnozowanymi, ale również z tymi bez diagnozy - posiadającymi symptomy ADHD. Jesteśmy przekonani, że wykorzystując w praktyce zagadnienia poznane na szkoleniach, szybciej zaobserwujesz efekty terapii. 

Dotacja celowa na rok 2023

Szkoła do 9 tys. zł

Niepełnosprawność intelektualna, niedostosowanie i zagrożenie niedostosowaniem.

Szkoła do 25 tys. złotych

Niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym, słabowidzący, niedosłyszący.

Szkoła do 65 tys. złotych

Zespół Aspargera, sprzężenia, zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne

Przedszkola do 20 tys. złotych

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, słabowidzący, niedowidzący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją)

*średnia ilość punktów do przeliczania wysokości dotacji - w subwencji oświatowej

Przy kwocie 9 tys. -> 1,4 pkt

Przy kwocie 25 tys. -> 3,6

Przy kwocie 65 tys. -> 9 pkt

Przy kwocie 20 tys. -> 2,9 pkt

Zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne to najczęściej:

 • korekcja wad postawy,
 • korygowanie wad wymowy,
 • nauka orientacji przestrzennej i poruszania,
 • nauka alternatywnych metod komunikacji, w tym: język migowy, 
 • inne formy rewalidacji, które wynikają z indywidualnego program, np.: muzykoterapia, dogoterapia.