Ćwiczenia multimedialne dla dyslektyka

ćwiczenia multimedialne dla dyslektyka

Ćwiczenia multimedialne dla dyslektyka to jeden z podstawowych atrybutów efektywnej terapii. O skuteczności terapii w przypadku ucznia zmagającego się z dysleksją decyduje wiele czynników. Obok kwalifikacji osoby prowadzącej oraz włączenia w proces terapii rodziców, na jakość zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wpływają także przyjęte formy pracy z dzieckiem. Szczególnie istotny jest dobór takich materiałów edukacyjnych, które będą atrakcyjne i angażujące uwagę ucznia, a jednocześnie spełnią wszystkie wymagania terapii. Wszystkie te cechy oferują nam multimedia dedykowane uczniom z dysleksją. Prezentujemy najciekawsze z nich.

Rola zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Szczególnie w środowisku szkolnym, wśród swoich rówieśników, uczniowie z dysleksją mogą mierzyć się z ich oceną przez pryzmat doświadczanych trudności w nauce. Świadomość posiadanych deficytów, porównywanie się z kolegami może także znacząco wpływać na ich samoocenę. Dlatego tak ważne w pracy z małym dyslektykiem jest korygowanie identyfikowanych zaburzeń, jak i kompensacja ukierunkowana na eksponowanie i rozwijanie jego mocnych stron lub ponadprzeciętnych zdolności w innych obszarach.

Obie te funkcje doskonale pełnią zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ich celem jest przede wszystkim aktywizacja ucznia, rozwój jego naturalnych cech i atrybutów oraz zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Zajęcia realizowane są przez pedagoga-terapeutę, który prowadzi i wspiera ucznia w zdobywaniu nowych umiejętności i doskonaleniu już posiadanych. Dzięki temu uczeń z problemami w nauce buduje wiarę we własne możliwości, redukuje stres i rozwija samodzielność w działaniu. Dla zwiększenia efektywności uczestnictwa w takich zajęciach warto stosować różnorodne formy ćwiczeń i terapii, w tym ćwiczenia multimedialne dla dyslektyka. Znajdziemy je w serii Eduterapeutica SPE, oferującej materiały dla uczniów klas 1-3 (Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 1-3) i dla klas 4-8 (Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas  4-8)

Wzmacnianie koncentracji

Jednym z rodzajów ćwiczeń multimedialnych dla dyslektyków są te pozwalające ćwiczyć koncentrację. Najczęściej przyjmują formę interaktywnych gier dostępnych na kilku poziomach trudności. Mogą polegać na przykład na:

Zapamiętywanie przez zabawę

Równie ważne są gry i zabawy multimedialne, które uczą zapamiętywania reguł. Takie ćwiczenia mogą trenować na przykład pamięć słuchową lub pamięć stosunków przestrzennych. Zadaniem ucznia może być między innymi:

niezbędnik nauczyciela - educhmura.pl

Trenowanie pamięci wzrokowej

Na koniec warto wspomnieć o ćwiczeniach koncentrujących się na treningu pamięci wzrokowej. Takie multimedia mogą kłaść nacisk na analizę lub syntezę wzrokową, również o różnym stopniu trudności. Celem ucznia może tu być:

Jakie ćwiczenia multimedialne dla dyslektyka wybrać?

To oczywiście tylko kilka spośród rodzajów ćwiczeń interaktywnych, dedykowanych terapii ucznia z dysleksją. Ważne, aby takie multimedialne zabawy były estetyczne pod kątem graficznym, a instrukcje do nich w prosty i zrozumiały sposób wyjaśniały cel i przebieg ćwiczenia. Dobrym zabiegiem jest także dysponowanie tymi samymi ćwiczeniami o różnym stopniu zaawansowania – tak, by dobrze dostosować je do możliwości dziecka z początkiem zajęć i móc stopniowo podnosić poprzeczkę. Praca wykonywana z wykorzystaniem takich materiałów świetnie wpłynie na motywację ucznia i zachęci go do podejmowania dalszych wyzwań (więcej o ćwiczeniach multimedialnych z dysleksją znajdziesz na educhmura.pl)