Dziecko z dysleksją – 6 prostych wskazówek jak pomóc w nauce

Dziecko z dysleksją - poznaj 6 prostych ws

Jak pomóc dziecku z dysleksją? Pierwszym krokiem jest odpowiednia diagnoza, najlepiej postawiona jak najszybciej na wczesnym etapie nauki. Po diagnozie należy przejść do regularnej terapii i ćwiczeń z dzieckiem z dysleksją, podczas których warto kierować się kilkoma złotymi zasadami:

Dysleksja jest zaburzeniem w przyswajaniu wiedzy, które rzutuje nie tylko – jak powszechnie się uważa – na problemy z czytaniem i pisaniem, ale pośrednio również na inne przedmioty, a w przyszłości na poprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dlatego ważnym jest by dziecko z dysleksją otrzymało odpowiednie wsparcie w trakcie zajęć lekcyjnych jak i podczas zajęć wyrównawczych i rewalidacyjno-kompensacyjnych w szkole podstawowej.

1. Trening czyni mistrza – ćwiczenie pamięci dziecka z dysleksją

Ważnym elementem każdych zajęć wyrównawczych są ćwiczenia mające za zadanie polepszyć pamięć dziecka. Mogą to być proste rymowanki, rysowanie z pamięci czy zabawy w odkrywanie kart memory, puzzle, domino. Pamięć można wyćwiczyć, co ma ogromne znaczenie dla dziecka z dysleksją, które ma problem z zapamiętaniem słów i struktur – pozwoli mu to w przyszłości na szybsze zapamiętanie i przyswojenie nowo poznanych zagadnień.

2. Im prościej tym lepiej – proste i konkretne polecenia

Dzieciom z dysleksją trudniej się skupić na wydawanych poleceniach. Ze względu na oczywiste dla siebie trudności, uczeń musi nie tylko postarać się zrozumieć polecenie (co w przypadku dysleksji bywa niezwykle trudne), ale i wykonać je, opierając się na swojej wiedzy. W rezultacie zaczynają się stresować, a to napędza problemy ze zrozumieniem i irytację. Dlatego polecenia wydawane dzieciom z dysleksją powinny być możliwie krótkie i zwięzłe, posiadać tylko niezbędne informacje, konieczne do wykonania zadania. Jeśli trzeba, warto zadanie podzielić na części, tak aby dziecko stopniowo przyswajało krótkie i konkretne polecenia, a następnie przechodziło do kolejnego etapu zadania. Krótkie i konkretne polecenia są jedną z najprostszych sposobów na pomoc dziecku z dysleksją.

3. Co usłyszałeś? Dyktanda – czyli sprawdzony sposób na ćwiczenie prawidłowej pisowni

Dobrym sposobem na naukę ortografii i interpunkcji – nie tylko dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – są dyktanda. Pozwalają z głowy pisać słowa, korzystając z zasobów pamięci i trenując ją w pisaniu, które odbywa się spontanicznie. Dzięki dyktandom dzieci uczą się także rozpoznawać słyszane dźwięki i przenosić je na papier. Jest to niezwykle wartościowe ćwiczenie pomagające nie tylko uczniom z dysleksją opanować trudną sztukę poprawnej pisowni.

4. Słowik ortograficzny – dobry przyjaciel dziecka z dysleksją

To wcale nie pójście na skróty. Jeśli dziecko z dysleksją nie może poradzić sobie z zapamiętaniem zapisu słów, dobrym rozwiązaniem jest udostępnienie dziecku słownika ortograficznego i nauczenie go korzystania z tej pomocy w życiu codziennym. Z czasem, dzięki wprawie i regularnym ćwiczeniom, a także dzięki wsparciu słownika, dziecko będzie coraz lepiej pisało z głowy. Do tego momentu warto ułatwić uczniowi niektóre zadania.

dziecko-z-dysleksją-sprawdź-ćwiczenia-multimedialne

5. Bawi i uczy – gry, które pomagają uczniom z dysleksją

Terapia może stać się nużąca – ciągłe powtarzanie tych samych ćwiczeń, które de facto dotyczą dokładnie tego, z czym dziecko sobie nie radzi i naturalnie nie przepada za tym, może spowodować u dziecka niechęć do terapii. Dlatego zarówno w szkole, jak i w domu warto wprowadzić szereg gier i zabaw, które stanowić będą nie tylko dobrą metodę reedukacji, ale i po prostu rozrywkę dla dziecka z dysleksją. Mogą to być scrabble, gry memo, domino, puzzle oparte na literach, słowach, obrazach czy symbolach, a także programy multimedialne z kartami pracy jak te znajdujące się w Eduterapeutica Dysleksja. Wyzwania, kolory, różnorodność, dobra zabawa – to dzięki temu dzieci będą uczyły się, nie zdając sobie sprawy z tego, że uczestniczą właśnie w terapii, gdyż zabawa będzie dla nich ciekawym i relaksującym przerywnikiem, który pozwoli wrócić do wytężonej pracy z nową energią i zapałem.

 

6. Segregacja – różnicowanie figur, przedmiotów pod względem koloru, wielkości, kształtu

Skuteczna terapia kompensacyjna to nie tylko pisanie w kółko tych samych słów, dyktanda, rymowanki i czytanie na głos. To również praca na elementach graficznych i przestrzennych – może to być różnicowanie figur i przedmiotów pod względem koloru, wielkości, kształtu itd., łączenie ich w pary, przypisywanie im właściwości, układanie od najmniejszych do największych, wytypowanie nie pasujących przedmiotów do danego zbioru, wskazywanie braku spójności itd. Segregując elementy graficzne i przestrzenne dzieci uczą się rozpoznawać różnice między nimi, kształtują ich właściwą percepcję. Jest to kolejne ćwiczeni, która bardzo pomaga uczniom z dysleksją.

Terapia pedagogiczna dziecka z dysleksją z pewnością nie powinna kończyć się po wyjściu ze szkoły. Ponieważ może to być problem rzutujący na dorosłe życie ucznia, warto by do terapii włączyli się rodzice i ćwiczyli z dzieckiem również w domu. Proste zadania wspomagające pamięć, koncentrację, utrwalające wiedzę zdobytą w szkole, jak i podczas zajęć kompensacyjnych, z pewnością przyczynią się do lepszych efektów terapii. Tutaj znajdziesz 6 krótkich filmów pokazujących proste ćwiczenia, które można przeprowadzić z dzieckiem w domu – zobacz filmy z ćwiczeniami.