Edukacja w czasie pandemii – 3 nowe trendy w edukacji

edukacja w czasie pandemii - 3 nowe trendy w edukacji

Pandemia koronawirusa wywróciła do góry nogami niemalże wszystkie dziedziny życia. Nie ominęło to również edukacji na każdym poziomie nauczania. Z dnia na dzień przedszkola, szkoły i uczelnie zostały zamknięte, a uczniowie i nauczyciele musieli bez przygotowania kontynuować naukę w zupełnie nowych, zdalnych warunkach. Ta nagła zmiana przyniosła też wiele pozytywnych zmian, a edukacja w czasie pandemii pozwoliła rozwinąć 3 nowe trendy.

Rozwój e-narzędzi dydaktycznych w czasie pandemii

Zmiana sposobu i miejsca prowadzenia lekcji spowodowała również zmianę metod i pomocy dydaktycznych, które musiały być dostosowane do nowych warunków zdalnej nauki. Jednym z takich narzędzi, stanowiącym odpowiedź na nowe potrzeby nauczycieli, pedagogów, terapeutów, jak i samych uczniów oraz ich rodziców stała się educhmura.pl. Jest to platforma edukacyjna przygotowana z myślą o prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz kompensacyjno-wyrównawczych dla uczniów szkoły podstawowej. Baza multimediów, kart pracy i materiałów edukacyjnych oferowanych za pośrednictwem educhmura.pl jest doskonałym miejscem dla:

Celem platformy jest stworzenie miejsca, dającego dostęp do zweryfikowanych, sprawdzonych treści i narzędzi edukacyjnych. Prócz łatwego dostępu i wygody użytkowania educhmura.pl ma być stale rozwijana o nowe pomoce edukacyjne, dostosowywana do wykorzystania na różnych typach urządzeń oraz integracji z innymi, popularnymi e-narzędziami. Dzięki temu edukacja w czasie pandemii może być prowadzona w wygodny dla nauczyciela sposób przy wykorzystaniu wielu narzędzi.

educhmura.pl - edukacja w pandemii

Większa otwartość na nowe rozwiązania 

Nagła zmiana sposobu pracy placówek edukacyjnych była okazją, która zmobilizowała nauczycieli do większej otwartości na nowe pomoce dydaktyczne, na które do niedawna spoglądali z rezerwą. Czynnikiem decydującym stała się tu możliwość ich swobodnego wykorzystania w pracy z uczniem na odległość. Takimi popularnymi rozwiązaniami stały się:

Tego typu zdalne rozwiązania nie tylko umożliwiają naukę i rozwój ucznia w warunkach domowych, ale – co ważne – opierają się o bliskie uczniowi wirtualne środowisko, z którego dotąd korzystał dla rozrywki i w komunikacji z rówieśnikami. Tym samym sięganie przez nauczyciela po rozwiązania internetowe znacząco wpływa na atrakcyjność nauczania i czyni je bardziej “na czasie”. Dowiedz się więcej o e-narzędziach dla edukacji w czasie pandemii (Niezbędnik nauczyciela – czytaj więcej).

Przyspieszenie cyfryzacji edukacji

Potrzeba prowadzenia komunikacji wyłącznie na odległość wymusiła konieczność sięgnięcia po komunikatory internetowe i platformy wideokonferencyjne – dotąd wykorzystywane głównie w biznesie. Ich zadaniem było skomunikowanie ze sobą nauczycieli i uczniów, ale także grona pedagogicznego i rodziców. Szybko okazało się również, że narzędzia o podstawowych funkcjach nie zawsze są wystarczające. Placówki sięgały więc po bardziej zaawansowane rozwiązania, pozwalające na wymianę informacji i plików, współdzielenie ekranu, korzystanie z wirtualnej tablicy lub integrację z innymi systemami. Standardem stały się elektroniczne dzienniki lekcyjne, a nierzadko również wewnątrzszkolne systemy zarządzania informacją.

Pierwsze tygodnie nauczania zdalnego przyniosły ze sobą również duże wyzwanie, jakim stała się ochrona zwielokrotnionej liczby danych i bezpieczeństwo uczniów oraz nauczycieli w sieci. Przypadki zakłócania zajęć, próby wyłudzania danych i ryzyko wycieku dokumentacji bądź materiałów edukacyjnych wymusiły zastosowanie zaawansowanych narzędzi i procedur bezpieczeństwa. Z końcem roku szkolnego 2019/2020 nikogo nie dziwiło już szyfrowanie plików, zabezpieczanie hasłami, zarządzanie dostępami.

Konieczna była również przyspieszona digitalizacja, a więc wprowadzenie do obiegu cyfrowego niezbędnych materiałów i pomocy, dostępnych dotąd przede wszystkim w formie analogowej. Jej celem było przede wszystkim utrzymanie dotychczasowego poziomu dostępności tych treści, jak na przykład księgozbiorów szkolnych bibliotek. Z drugiej jednak strony ten trend stał się dla placówek doskonałą okazją do popularyzowania materiałów dotąd rzadko wykorzystywanych, np. z uwagi na ich niewielką liczebność lub unikatową wartość.

Korzyści z przełamywania barier w edukacji

Nagła i niezapowiadana zmiana sposobu funkcjonowania oświaty wymusiła na placówkach edukacyjnych większą otwartość na nowoczesne formy i narzędzia komunikacji i edukacji. Nastąpiła swoista rewolucja, która przyspieszyła, a nawet zapoczątkowała wiele procesów z tym związanych. Bez pandemii z pewnością nie osiągnęlibyśmy tak skokowego rozwoju edukacji w kierunku rozwiązań online. Ułatwienia i usprawnienia, jakie one ze sobą niosą najpewniej staną się silnym motorem napędowym dla budowy zaplecza technicznego, a także dalszych zmian i ulepszeń w kierunku społeczeństwa cyfrowego – począwszy od wirtualnej szkolnej ławki.