Skorzystałaś z programu?

Spodobał Ci się?

Oferta specjalna – na ostatnie 30 dni nauki zdalnej! 19,90 zł

Co zawiera zestaw?

Kolory i kształty – interaktywne gry i zabawy

Różnicowanie podobnych liter – zestawy ćwiczeń interaktywnych

Rozpoznawanie i rozróżnianie cyfr – ćwiczenia interaktywne o trzech poziomach trudności

Interaktywne gry i zabawy z automatycznie regulowanym poziomem trudności

Analiza wzrokowa – karty pracy

Synteza wzrokowa – karty pracy

Analiza i synteza wzrokowa – karty pracy: wycinanki

Analiza i synteza wzrokowa – karty pracy: anagramy

Memory – ćwiczenia interaktywne

Zapamiętaj kolejność – ćwiczenia interaktywne

Zapamiętaj i odtwórz – ćwiczenia interaktywne o 3 poziomach trudności

Zapamiętaj i odtwórz – karty pracy

Myślenie przyczynowo-skutkowe – ćwiczenia interaktywne o 3 poziomach trudności

Myślenie przyczynowo-skutkowe – karty pracy

Myślenie operacyjne – ćwiczenia interaktywne o 3 poziomach trudności

Równoliczność, porównywanie, kolejność – karty pracy

Interaktywne gry i zabawy

Ćwiczenia interaktywne o 3 poziomach trudności

Labirynty – karty pracy

Koordynacja wzrokowo- i słuchowo-ruchowa – ćwiczenia interaktywne

Grafomotoryka – ćwiczenia interaktywne

Grafomotoryka – karty pracy

Alfabet łaciński – ćwiczenia interaktywne z animacją pisania

Znaki diakrytyczne i wieloznaki – ćwiczenia interaktywne z animacją pisania

Cyfry, liczby i działania – ćwiczenia interaktywne z animacją pisania

Kaligrafia – karty pracy

Podstawowe reguły ortograficzne – ćwiczenia interaktywne

Wrzuć wyraz do odpowiedniego koszyka – interaktywne gry i zabawy

Jak to napisać? – karty pracy