Co zawiera zestaw?

Poradniki

Kwestionariusze i testy

Ćwiczenia interaktywne dla młodszych uczniów

Analiza wzrokowa

Synteza wzrokowa

Różnicowanie liter podobnych

Ćwiczenia pamięci operacyjnej dla młodszych dzieci

Interaktywne gry

Pamięć stosunków przestrzennych

Pamięć słuchowa

Interaktywne gry

Ćwiczenia interaktywne o 3 poziomach trudności

Labirynty – karty pracy

Koordynacja wzrokowo-ruchowa i słuchowo-ruchowa – Interaktywne gry

Grafomotoryka – interaktywne gry i zabawy dla młodszych uczniów

Grafomotoryka – interaktywne gry

Kaligrafia – alfabet łaciński – ćwiczenia interaktywne z animacją pisania

Kaligrafia – znaki diakrytyczne i wieloznaki – ćwiczenia interaktywne z animacją pisania

Kaligrafia – cyfry – ćwiczenia interaktywne z animacją pisania

Grafomoryka i kaligrafia – karty pracy

Ćwiczenia interaktywne dla młodszych uczniów

Wrzuć wyraz do odpowiedniego koszyka – interaktywne gry

Uzupełnij lukę – interaktywne gry

Uzupełnij lukę – karty pracy

Myślenie przyczynowo-skutkowe - ćwiczenia interaktywne dla młodszych dzieci

Myślenie operacyjne - ćwiczenia interaktywne dla dla młodszych dzieci

Uogólnianie i analiza

Przewidywanie i wnioskowanie

Nadawca, odbiorca, intencja wypowiedzi – karty pracy

Właściwości opowiadania, opisu, dialogu oraz prostych form użytkowych – karty pracy

Wypowiedzi oznajmujące, pytające i rozkazujące

Związki wyrazów w zdaniu, w tym rola podmiotu i orzeczenia – karty i ćwiczenia

Odmienne i nieodmienne części mowy oraz podstawowe kategorie fleksyjne – karty pracy

Związki znaczeniowe między wyrazami – karty i ćwiczenia

Budowa słowotwórcza wyrazów – karty pracy

Rodzaje głosek

Akcent wyrazowy, intonacja – karty pracy

Wybrane pojęcia związane z literaturą – karty i ćwiczenia

Różnice między językiem potocznym a językiem literatury oraz językiem regionu – karty pracy

Rymy – karty i ćwiczenia

Sprawność językowa – karty pracy

Liczby naturalne i liczby całkowite – ćwiczenia interaktywne

Liczby naturalne i liczby całkowite – karty pracy

Liczby wymierne – ćwiczenia interaktywne

Liczby wymierne – karty pracy

Przyporządkowania, współrzędne – karty pracy

Diagramy, zegar, kalendarz – karty pracy

Wielokąty, koło, skala i plan – karty pracy

Kąt, porównywanie i mierzenie, rodzaje kątów – karty pracy

Obliczanie obwodów i pól prostokątów, trójkątów i trapezów – karty pracy

Przykłady odbić lustrzanych

Prostopadłościan, graniastosłup prosty, wielościany foremne – karty pracy

Monety i liczby rzymskie – karty pracy