Jak uczyć programowania w klasie pierwszej?

jak uczyć programowania w szkole podstawowej

Jak uczyć programowania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej? Poznaj odpowiedź na cztery najczęściej zadawane przez nauczycieli pytania.

Na czym polega programowanie w klasie 1-3?

Obowiązkowa nauka podstaw programowania już od najmłodszych lat szkoły podstawowej to znakomity pomysł. Niestety posługiwanie się określeniem “nauka podstaw programowania” jest niefortunną nazwą, która rodzi wiele obaw. Wielu z nas nie posiada wystarczającej wiedzy informatycznej by czuć się kompetentnymi w tym zakresie. Poza tym informatyka wydaje się być tak skomplikowana, że łatwo uznać, iż nauka programowania to zadanie niezwykle trudne. Na ogół właśnie do takich wniosków dochodzą nauczyciele, którzy pierwszy raz muszą się zmierzyć z uczeniem dzieci programowania.

 

W rzeczywistości nauka podstaw programowania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej sprowadza się do takich pojęć jak logiczne myślenie, przewidywanie, wnioskowanie, planowanie czy dostrzeganie – zarówno wspólnych elementów, jak i takich, które się powtarzają. Tym właśnie jest nauka programowania w klasach 1-3. W podstawie programowej nie wspomina się o konieczności wykorzystywania urządzeń multimedialnych czy robotów. Na tym poziomie edukacji również nie trzeba mieć wiedzy informatycznej by móc nauczyć dzieci treści zgodnych z podstawą programową.
Za to w zupełności wystarczą pomysłowość, której nie brakuje nauczycielom i takie pomoce jak “Programowanie w ruchu”. 

Czy klasa 1-3 to nie za wcześnie na naukę programowania przy komputerach?

Podobno nigdy nie jest za późno na naukę. Trochę przewrotnie można uznać, że nigdy nie jest za wcześnie na naukę, gdy jest ona przekazywana w odpowiedni i adekwatny do wieku sposób.
Nauka podstaw programowania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej nie wymaga wykorzystywania komputerów, wiedzy informatycznej czy też znajomości kodów HTML. Na tym etapie edukacji zdobywanie wiedzy powinno koncentrować się na rozwijaniu w uczniach odpowiedniego sposobu myślenia. Myślenia, które będzie przydatne na dalszym etapie nauki, w dorosłym życiu, a może i w karierze zawodowej w branży IT.

Obawy, że nauka podstaw programowania wymaga korzystania z komputerów, jest zrozumiała. Jednak nowoczesne rozwiązania dydaktyczne oraz sama podstawa programowa umożliwiają naukę bez konieczności wspierania się technologią informatyczną czy robotami.

Jak zaangażować uczniów, gdy na lekcji nie ma robotów i komputerów?

Bez wątpienia zajęcia lekcyjne, w trakcie których uczniowie wykorzystują tablety, komputery, roboty czy aplikacje na smartfony, bardzo angażują zarówno dzieci z młodszych klas, jak i młodzież. Dzięki temu dużo łatwiej skupić uwagę uczniów na lekcji. Jednak odpowiednia metoda nauki, która pozwala uczniom współpracować i angażuje ich ruchowo również może się podobać. 

Metoda nauki “Programowanie w ruchu” (zobacz film z zasadami) bazuje właśnie na takich mechanizmach. Ale to nie tylko i wyłącznie nauka programowania. To również ćwiczenie logicznego myślenia i nauka pracy w grupie. 

To sprawdzona w szkołach i przedszkolach metoda polegająca na budowaniu przez klasę labiryntów, a następnie planowaniu, w jaki sposób można je pokonać. Motywujące dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach są także specjalne naklejki i dyplomy. 

Która metoda nauki programowania jest najlepsza?

Ilu nauczycieli, tyle opinii. W edukacji na ma tylko jednej jedynej drogi – istnieje wiele sposobów uczenia się. Podobnie jest z nauką podstaw programowania. Efekty przynoszą zarówno zajęcia z robotami lub interaktywnymi planszami, jak też z Krabem (bohaterem “Programowania w ruchu”).
Każdy nauczyciel powinien mieć możliwość zapoznania się z różnymi rozwiązaniami i móc samodzielnie wybrać takie pomoce, które jego zdaniem będą najlepsze (pobierz za darmo wybrane materiały – Programowanie w ruchu). Dzieci podobnie jak dorośli szybko się przyzwyczajają i nudzą, gdy wciąż wykonują te same czynności. Dlatego warto jest zadbać o różnorodność i wyposażyć szkołę w różne pomoce – także te służące nauce podstaw programowania. 

Ciekawie, w sposób angażujący, a przede wszystkim efektywny. To jest nasza odpowiedź na pytanie jak uczyć programowania w klasie pierwszej. Takie też założenie przyświecało nam podczas pracy nad “Programowaniem w ruchu”. To metoda, która uczy, bawi i rozwija bez konieczności sięgania po technologię informatyczną.