Eduterapeutica Logopedia

 Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci

Prawidłowy rozwój mowy dziecka jest podstawą kształtowania się i rozwoju jego osobowości. Mowa jest przecież podstawowym narzędziem poznania i wyrażania uczuć. Okazuje się jednak, że 40% dzieci ma z nią problemy. To ogromne wyzwanie dla terapeutów. Dlatego też stworzyliśmy pomoc dydaktyczno-pedagogiczną, dzięki której możliwe jest przeprowadzenia skutecznego rozpoznania i zaplanowania indywidualnej terapii.

uczeń z trudnościami w mowie

mutlimedialne ćwiczenia logopedyczne dla uczniów

Eduterapeutica Logopedia – Celnie zdiagnozujesz

Diagnoza logopedyczna dzieci w wieku 5 – 7 lat w programie Eduterapeutica Logopedia kompleksowo wspiera pracę terapeuty i obejmuje takie obszary jak:

 • artykulacja głosek: szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący, spółgłoski dwuwargowe, spółgłoski wargowo-zębowe, spółgłoski przedniojęzykowe, spółgłoski środkowo-językowe, spółgłoski półotwarte, spółgłoski tylnojęzykowe, samogłoski ustne, samogłoski nosowe,
 • artykulacja tekstu,
 • mowa spontaniczna,
 • budowa i sprawność narządów mowy.

Logopeda przeprowadza ćwiczenia diagnostyczne, a następnie dokonuje oceny na specjalnym formularzu analizując następujące aspekty:

 • budowa i funkcjonowanie narządów artykulacyjnych,
 • słuch,
 • mowa,
 • artykulacja głosek.

Na podstawie zebranych danych logopeda samodzielnie dokonuje rozpoznania u swojego ucznia i zapisuje je w specjalnie przygotowanym miejscu w diagnozie. Diagnoza ma formę “elektronicznej karty dziecka”, zawierającej testy wraz z opisem wyników.

W module diagnozy wykorzystano atrakcyjne ćwiczenia komputerowe z możliwością nagrywania i przechowywania kluczowych wypowiedzi dziecka, co umożliwia analizę jego postępów poprzez porównanie nagrań przed, w trakcie i po zakończeniu terapii.

Skutecznie zaplanujesz terapię i skrócisz czas osiągania jej efektów

Eduterapeutica Logopedia pozwala na zaplanowanie terapii i monitorowanie jej postępów. Na podstawie diagnozy logopeda planuje sesje terapeutyczne, wybierając odpowiednie zestawy ćwiczeń. Terapeuta zachowuje możliwość całkowicie samodzielnego planowania terapii, zarówno na poziomie całych sesji, jak i pojedynczych ćwiczeń.

Terapia prowadzona przy wsparciu programu multimedialnego koncentruje się na zaburzeniach mowy i słuchu oraz wadach wymowy związanych z artykulacją i różnicowaniem głosek:

 • szeregu szumiącego,
 • szeregu syczącego,
 • szeregu ciszącego,
 • typu “r”,
 • artykulacji głoski “k” i “g”,
 • mowy bezdźwięcznej,
 • słuchu fonematycznego,
 • jąkania.

Dzięki interaktywnemu charakterowi terapii w programie Eduterapeutica Logopedia dzieci będą chętnie powtarzać, ćwiczyć, bawić się, dzięki czemu nie będą w ogóle czuły,
że poddawane są terapii. Co więcej, w programie logopeda ma również możliwość wydrukowania wielu kolorowych kart pracy i prowadzenia sesji terapeutycznych także bez użycia komputera.

Ćwiczenia artykulacji głosek
Terapia polega na zachęceniu dziecka do samodzielnego wymawiania lub powtarzania za lektorem określonych głosek, sylab, wyrazów i fraz. Ćwiczenia te są skuteczne zarówno w przypadku terapii zamienia głosek (takiego jak na przykład sygmatyzm dla szeregu syczącego), opuszczania głosek (mogisygmatyzm dla szeregu syczącego), jak i w przypadku korekcji niewłaściwej wymowy (np. różnych wariantów seplenienia).

Eduterapeutica Logopedia została wyposażona w unikalny system oceny poprawności artykulacji, oparty na trzech modelach akustycznych odpowiadających etapom rozwoju swoistej mowy dziecięcej. Same modele zbudowano na podstawie statystycznej analizy pozyskanych uprzednio korpusów mowy polskiej liczących dziesiątki tysięcy standaryzowanych wypowiedzi.

Ćwiczenia słuchu fonematycznego
Zaburzenia umiejętności analizy dźwięków (rozróżniania głosek) prowadzą zwykle do analogicznego braku rozróżnienia przy ich artykulacji, a w konsekwencji także do problemów z pisaniem.

Terapia wspierana programem multimedialnym Eduterapeutica Logopedia polega na pobudzaniu analizy słuchowej nierozróżnianych wcześniej par głosek (lub większych grup) poprzez łączenie wypowiadanych przez lektora słów z właściwymi ilustracjami.

Terapia jąkania
Polega na ćwiczeniach aktywizujących dziecko do wymawiania konkretnych dźwięków o właściwym poziomie natężenia i długości, a także na regulowaniu faz oddychania poprzez wywoływanie reakcji w odpowiedzi na obrazy pojawiające się na monitorze. Obejmuje ćwiczenia spowalniające oraz rytmizujące mowę, kształtujące kontrolę nad głośnością głosu.

eduterapeutica logopedia ćwiczenia multimedialne

Baza atrakcyjnych i ciekawych ćwiczeń – wypróbuj przez 30 dni 

Eduterapeutica to zbiór materiałów językowych, setki interaktywnych ćwiczeń, zróżnicowanych od stopnia trudności.
Pobierz i przekonaj się jak pomocny w codziennej pracy jest program Eduterapeutica Logopedia sprawdzając jego funkcjonalność przez 30 dni całkowicie za darmo bez żadnych zobowiązań.
Program jest łatwy w instalacji i obsłudze. Dodatkowo oferujemy wsparcie i bezpłatną pomoc techniczną.

POBIERZ WERSJĘ 30-DNIOWĄ – DEMO (Pobrany plik proszę rozpakować i uruchomić plik ‘Eduterapeutica_trial.exe’)

Terapia multimedialna w domu

Multimedialne programy edukacyjno-terapeutycznie pozytywnie wpływają na rozwój każdego dziecka. Niezależnie od współpracy z nauczycielem, czy specjalistyczną poradnią, rodzice mogą dzięki nim samodzielnie pracować nad skutecznym rozwiązaniem problemów swojego dziecka związanych z poprawną wymową. Naukowo udowodniono że multimedia mają pozytywny wpływ na dzieci w procesie uczenia i terapii.

Na podstawie programu Eduterapeutica Logopedia przygotowaliśmy zestaw ćwiczeń multimedialnych do prowadzenia terapii w domu.

Trening słuchu – naucz się rozpoznać głoski

Nowoczesny program do ćwiczenia słuchu fonematycznego, czyli umiejętności rozróżniania głosek. Program składa się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach których w formie zabaw i gier dziecko ćwiczy rozpoznawanie głosek w izolacji, w sylabach, w wyrazach oraz w zdaniach.

Program obejmuje m.in.:

 • rozróżnianie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych o tym samym miejscu artykulacji (np. „p”  „b”)
 • rozróżnianie głosek syczących, szumiących i ciszących o tym samym sposobie artykulacji (np. „s”, „sz” i „ś”)

trening słuchu eduterapeutica


Dźwięczność – trening poprawnej wymowy

Dźwięczność – trening poprawnej wymowy to nowoczesny program do ćwiczenia wyraźnej wymowy oraz korygowania mowy bezdźwięcznej (czyli braku rozróżnienia w obrębie takich par głosek jak na przykład „p” i „b”). Program składa się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach których w formie zabaw i gier dziecko ćwiczy wymowę głosek „b”,  „d”, „g” oraz „z” w izolacji, w sylabach, w wyrazach oraz w zdaniach.
 
trening poprawnej wymowy - ćwiczenia multimedialne eduterapeutica logopedia
 
 

Jąkanie – trening płynnej wymowy

Jąkanie – trening płynnej mowy to nowoczesny program do ćwiczenia płynnej wymowy, Program składa się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach których w formie zabaw i gier dziecko steruje głosem akcją na ekranie. Zabawy pozwalają na ćwiczenie:

 • przeciągania głosek
 • kontroli siły głosu
 • rytmiczności mowy
 
 

Wyraźne R – trening poprawnej wymowy

Nowoczesny program do ćwiczenia wyraźnej wymowy oraz korygowania tzw. rerania lub rotacyzmu, czyli nieprawidłowej wymowy głoski „r”. Program składa się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach których w formie zabaw i gier dziecko pracuje nad wymową wspomnianej głoski w izolacji, w sylabach, w wyrazach oraz w zdaniach.    Ćwiczenia stanowią rozwinięcie tradycyjnych narzędzi logopedycznych, zachęcając dzieci do pracy poprzez multimedialną i zabawową formę.

 Seplenienie – trening poprawnej wymowy

Ćwiczenia obejmują następujące szeregi głosek:

 • szumiący – głoski: sz, ż, cz, dż
 • syczący – głoski: s, z, c, dz
 • ciszący – głoski: ś, ź, ć, dź
 

eduterapeutica logopedia

Eduterapeutica Logopedia dostosowana do Twoich potrzeb

Program został opracowany i przygotowany dzięki zaangażowaniu najlepszych specjalistów – pedagogów i terapeutów.
Eduterapeutica dostępna jest w dwóch wersjach: podstawowej oraz rozszerzonej umożliwiając tym samym wybór zestawu, które różnią się między sobą ilością ćwiczeń i modułami terapeutycznymi.
Obie wersje zostały wzbogacone o pomoce logopedyczne, czy drukarkę laserową, które uatrakcyjnią cały proces używania programu.

Sprawdź, czy Twoja szkoła może zakupić Eduterapeutica Logopedia z dotacji przeznaczonej na kształcenie specjalne – dowiedz się więcej tutaj

Cena 1 799 zł brutto – wersja podstawowa – licencja otwarta

Cena 3 399 zł brutto – wersja rozszerzona – licencja otwarta 

Program przygotowany został z myślą o pracy zindywidualizowanej w układzie nauczyciel–dziecko. Dlatego też w danym momencie zalecamy aby z programu korzystało tylko jedno dziecko. Może ono jednak pracować z programem samodzielnie (np. wypełniając ćwiczenia), podczas gdy nauczyciel może swą uwagę poświęcić innym dzieciom.

Eduterapeutica Logopedia wersja podstawowa zawiera:

 • szereg szumiący
 • szereg syczący
 • szereg ciszący
 • różnicowanie szeregów
 • głoska r
 • 515 interaktywnych ćwiczeń
 • 690 kart pracy wydrukowanych i 429 kart pracy w wersji elektronicznej
 • poradnik metodyczny
 • słuchawki z mikrofonem
 • program do nagrywania i kalibracji nagrań
 • pomoce dydaktyczne: labiogramy wszystkich głosek alfabetu, karty do ćwiczeń słuchu fonemowego, memory, plansze sytuacyjne.

Cena 1 799 zł brutto – wersja podstawowa – licencja otwarta

 

Eduterapeutica Logopedia wersja rozszerzona zawiera:

 • szereg szumiący (poziom łatwy, średni, trudny)
 • szereg syczący (poziom łatwy, średni, trudny)
 • szereg ciszący (poziom łatwy, średni, trudny)
 • różnicowanie szeregów
 • artykulacja głosek r, k, g
 • dźwięczność (mowa bezdźwięczna – poziom łatwy, średni, trudny)
 • słuch fonematyczny
 • skuteczna terapia jąkanie
 • różnicowanie szeregów (poziom łatwy, średni, trudny)
 • badanie mowy – umożliwia zdiagnozowanie budowy i sprawności narządów mowy
 • ćwiczenia do nauki i utrwalania kształtów liter (grafomotoryka)
 • 879 interaktywnych ćwiczeń
 • 690 kart pracy wydrukowanych i w wersji elektronicznej
 • poradnik metodyczny
 • słuchawki z mikrofonem
 • pomoce dydaktyczne: labiogramy wszystkich głosek alfabetu, karty do ćwiczeń słuchu fonemowego, memory, plansze sytuacyjne.
 • program do nagrywania i kalibracji nagrań
 • drukarka laserowa

Cena 3 399 zł brutto – wersja rozszerzona – licencja otwarta 

RECENZJE

Program „Eduterapeutica Logopedia” jest programem doskonale wspierającym terapię logopedyczną. Ćwiczenia multimedialne w nim zawarte urozmaicają żmudne i często monotonne ćwiczenia logopedyczne, skutecznie motywują do wielokrotnych powtórzeń ćwiczonego materiału słownego, co bezpośrednio wpływa na efektywność terapii logopedycznej. Program ten aktywizuje i mobilizuje uczestniczące w terapii dzieci do pracy. Jest bardzo atrakcyjny wizualnie; ciekawa grafika i animacje przyciągają uwagę dzieci. Schemat ćwiczeń zamieszczonych w programie jest zgodny z etapami terapii logopedycznej. Prezentowany materiał ćwiczeniowy jest bogaty i zróżnicowany, jego treści są pomocne w terapii różnorodnych problemów z wymową. Jako autorka programu Eduteraputica Logopedia, gorąco zachęcam do korzystania podczas terapii z multimedianych ćwiczeń. Polecam je wszystkim logopedom, którzy poszukują ciekawych inspiracji i skutecznego wsparcia w swojej pracy.

 

Anna Tońska-Szyfelbein Logopeda specjalista neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji, pedagog terapeuta, terapeuta SI, terapeuta ręki, terapeuta dzieci z autyzmem, neuroterapeuta, terapeuta Empathy Dolls®. Autorka książek o tematyce logopedycznej i terapii dysleksji.

 

Komputerowy program terapeutyczny Eduterapeutica Logopedia uzyskał 27 sierpnia 2012 roku rekomendację Polskiego Związku Logopedycznego.

Polski Związek Logopedyczny

Najchętniej wybierany program przez logopedów w ostatnich 5 latach. Blisko 1000 nauczycieli i logopedów wybrało Eduterapeutica Logopedia

pobierz materiały do pracy z uczniami

wypróbuj ćwiczenia multimedialne