Materiały dla nauczycieli

Eduterapeutica Dysleksja – Karty pracy

Pobierz karty pracy dla uczniów zmagających się z dysleksją na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia są elementem zestawu Eduterapeutica Dysleksja dostosowanego do wymagań, możliwości i potrzeb uczniów szkół podstawowych. Zbiór zawiera tradycyjne pomoce terapeutyczne – karty pracy. Ich ilość, zróżnicowany poziom trudności oraz różnorodność ułatwiają zaplanowanie i realizację efektywnej terapii uczniów z dysleksją rozwojową. Ponadto zestaw Eduterapeutica Dysleksja zawiera ćwiczenia multimedialne, które pozwalają na prowadzenie urozmaiconej i angażującej terapii, a w konsekwencji efektowne zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze.

W skutecznej terapii dzieci z dysleksją niezbędnym elementem jest ćwiczenie koordynacji oko-ręka-ruch. Dlatego wśród kart pracy są takie z zadaniami usprawniającymi percepcję wzrokową (analizę i syntezę), koncentrację czy sprawność grafomotoryczną.

Eduterapeutica Logopedia – Karty pracy

Pobierz karty pracy przeznaczone dla uczniów klas 1- 3 szkoły podstawowej zmagających się z problemami logopedycznymi. Wybrane ćwiczenia są elementem kompleksowej pomocy logopedycznej – Eduterapeutica Logopedia. Niniejszy zbiór materiałów wspomagających terapię logopedyczną uczniów został opracowany z myślą o realizacji zajęć rewalidacyjnych w szkołach i gabinetach logopedycznych. W skład publikacji Eduterapeutica Logopedia wchodzą ćwiczenia multimedialne oraz karty pracy o zróżnicowanym poziomie trudności.

Na kartach znajdują się ćwiczenia przygotowujące do artykulacji głosek szeregu szumiącego /sz, ż/rz, cz, dż/, szeregu syczącego: głosek „s” (w wyrazach), „z”, „c”, „dz” czy szeregu ciszącego (ś, ź, ć, dź), rotacyzmu czy różnicowania szeregów.

 Eduterapeutica Dyskalkulia – Karty pracy

Pobierz karty pracy przeznaczone dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z zaburzeniami zdolności wykonywania działań arytmetycznych. Udostępnione materiały są częścią kompleksowej publikacji – Eduterapeutica Dyskalkulia. To zestaw multimedialnych ćwiczeń oraz kart pracy dla osób ze specjalnymi potrzebnymi edukacyjnymi. Zróżnicowana forma pomocy dydaktycznych oraz poziom trudności sprawia, że Eduterapeutica Dyskalkulia jest skutecznym wsparciem podczas ćwiczeń rewalidacyjnych i zajęć wyrównawczych.

Jak rozpoznać objawy dyskalkulii? Najłatwiej obserwując dziecko w trakcie codziennych czynności, takich jak odczytywanie poprawnej godziny na zegarku, podczas odrabiania lekcji lub na wakacjach – trudność w czytaniu mapy. Na lekcjach sygnałem może być niewłaściwe zapisywanie wzorów matematycznych (np. pominięcie jakiejś liczby czy litery), częste naciskanie nie tych co trzeba przycisków w kalkulatorze, trudności w kreśleniu figur geometrycznych czy niezdolność do wykonywania ćwiczeń pamięciowych.

Do diagnozy przydaje się zawarty w programie kwestionariusz.

Na kartach pracy znajdują się ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, koncentracji, myślenia operacyjnego, grafomotoryki oraz rozwijające pamięć operacyjną.

Eduterapeutica Dysleksja – Karty do pracy w szkole i domu

Pobierz ćwiczenia przydatne do prowadzenia zajęć z uczniami od 5 do 11 roku życia. Opracowane przez specjalistów materiały służą pomocą zarówno podczas zajęć wyrównawczych w poradniach i szkołach jak i podczas pracy w domu. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniają rękę przygotowując dzieci do umiejętności pisania. Zobacz jak przeprowadzić proste ćwiczenia w szkole i domu.

Eduterapeutica Problemy Wychowawcze- Wybrane materiały

Pobierz zestawy wybranych materiałów do pracy z uczniami w zakresie takich tematów jak przemoc i agresja oraz funkcjonowanie w grupie (przydatne nie tylko w klasie, ale także w życiu zawodowym – umiejętność ceniona przez pracodawców). Udostępnione materiały stanowią część kompleksowego zestawu Eduterapeutica Problemy Wychowawcze.

Eduterapeutica Problemy Wychowawcze – Materiały dla rodziców

Pobierz zestawy wybranych materiałów dla rodziców, które podpowiedzą Ci nie tylko jak rozmawiać ze swoim nastoletnim dzieckiem, ale też jak je wspierać. Materiały stanowią pomoce dydaktyczne, są częścią Eduterapeutica Problemy Wychowawcze.

Programowanie w ruchu – wybrane materiały do pracy z uczniami część 1

Pobierz karty pracy, scenariusze zajęć i poradnik metodyczny do przeprowadzenia zajęć z podstaw programowania metodą Programowanie w ruchu. Przykładowe materiały ułatwiają realizację zajęć z podstaw kodowania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Opracowana metoda nauki pozwala realizować zajęcia z programowania bez konieczności wykorzystania komputerów, robotów czy tabletów. Za pomocą dostępnych środków wraz z Krabem nauczysz uczniów podstaw myślenia operacyjnego.

Programowanie w ruchu – wybrane materiały do ​​pracy z uczniami część 2

Pobierz karty pracy, scenariusz i poradnik metodyczny do przeprowadzenia zajęć z podstaw programowania metodą Programowanie w ruchu. Praca tą metodą nie wymaga posiadania wiedzy informatycznej, komputerów, tabletów czy robotów. Wykonując zadania uczniowie uczą się m.in. logicznego myślenia, planowania, przewidywania oraz współpracy.

Japońskie szachy dla dzieci – Złapmy Lwa

Pobierz poradnik metodyczny oraz japońskie szachy dla dzieci Złapmy Lwa do wydrukowania i pokolorowania. Gra została doceniona przez wielu dydaktyków w szkołach podstawowych oraz przedszkolach za swoje walory edukacyjne oraz oprawę metodyczną umożliwiającą prowadzenie ciekawych zajęć. Ponadto Złapmy lwa – japońskie szachy dla najmłodszych otrzymała wyróżnienie w konkursie Imagination Gaming w 2019 r

Proste reguły oraz estetyczne rysunki sprawiają, że granie w Złapmy lwa to nie tylko świetny sposób spędzania czasu, ale i doskonały wstęp do szachów.