Materiały dla nauczycieli

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4-8 – karty pracy

Wypróbuj wybrane karty pracy dla uczniów. Udostępnione materiały pomagają w pracy z uczniami zmagającymi się z dysleksją, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią. Opracowane karty pracy stanowią część zestawu pomocy dydaktycznych Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4-8. Karty pracy stanowią wsparcie w terapii w takich obszarach jak analiza wzrokowa, przewidywanie, pamięć, koncentracja, czy syntez wzrokowa.

Eduterapeutica Dysleksja – Karty pracy

Pobierz karty pracy dla uczniów zmagających się z dysleksją na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia są elementem zestawu Eduterapeutica Dysleksja dostosowanego do wymagań, możliwości i potrzeb uczniów szkół podstawowych. Zbiór zawiera tradycyjne pomoce terapeutyczne – karty pracy. Ich ilość, zróżnicowany poziom trudności oraz różnorodność ułatwiają zaplanowanie i realizację efektywnej terapii uczniów z dysleksją rozwojową. Ponadto zestaw Eduterapeutica Dysleksja zawiera ćwiczenia multimedialne, które pozwalają na prowadzenie urozmaiconej i angażującej terapii, a w konsekwencji efektowne zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze.

W skutecznej terapii dzieci z dysleksją niezbędnym elementem jest ćwiczenie koordynacji oko-ręka-ruch. Dlatego wśród kart pracy są takie z zadaniami usprawniającymi percepcję wzrokową (analizę i syntezę), koncentrację czy sprawność grafomotoryczną.

 Eduterapeutica Dyskalkulia – Karty pracy

Pobierz karty pracy przeznaczone dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z zaburzeniami zdolności wykonywania działań arytmetycznych. Udostępnione materiały są częścią kompleksowej publikacji – Eduterapeutica Dyskalkulia. To zestaw multimedialnych ćwiczeń oraz kart pracy dla osób ze specjalnymi potrzebnymi edukacyjnymi. Zróżnicowana forma pomocy dydaktycznych oraz poziom trudności sprawia, że Eduterapeutica Dyskalkulia jest skutecznym wsparciem podczas ćwiczeń rewalidacyjnych i zajęć wyrównawczych.

Jak rozpoznać objawy dyskalkulii? Najłatwiej obserwując dziecko w trakcie codziennych czynności, takich jak odczytywanie poprawnej godziny na zegarku, podczas odrabiania lekcji lub na wakacjach – trudność w czytaniu mapy. Na lekcjach sygnałem może być niewłaściwe zapisywanie wzorów matematycznych (np. pominięcie jakiejś liczby czy litery), częste naciskanie nie tych co trzeba przycisków w kalkulatorze, trudności w kreśleniu figur geometrycznych czy niezdolność do wykonywania ćwiczeń pamięciowych.

Do diagnozy przydaje się zawarty w programie kwestionariusz.

Na kartach pracy znajdują się ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, koncentracji, myślenia operacyjnego, grafomotoryki oraz rozwijające pamięć operacyjną.

Eduterapeutica Dysleksja – Karty do pracy w szkole i domu

Pobierz ćwiczenia przydatne do prowadzenia zajęć z uczniami od 5 do 11 roku życia. Opracowane przez specjalistów materiały służą pomocą zarówno podczas zajęć wyrównawczych w poradniach i szkołach jak i podczas pracy w domu. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniają rękę przygotowując dzieci do umiejętności pisania. Zobacz jak przeprowadzić proste ćwiczenia w szkole i domu.

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 1-3 – karty pracy

Wykorzystaj wybrane materiały dla uczniów klas 1-3, które ułatwiają realizację zajęć z uczniami z dysleksją rozwojową. Wybrane pomoce pozwalają z zestawu Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla uczniów klas 1-3 pozwalają przeprowadzić zajęcia z całą klasą uczniów w wieku 7 – 10 lat. Udostępnione karty pracy wspierają pracę z uczniami w takich obszarach jak dysleksja, dysortografia oraz dysgrafia.

Japońskie szachy dla dzieci – Złapmy Lwa

Pobierz poradnik metodyczny oraz japońskie szachy dla dzieci Złapmy Lwa do wydrukowania i pokolorowania. Gra została doceniona przez wielu dydaktyków w szkołach podstawowych oraz przedszkolach za swoje walory edukacyjne oraz oprawę metodyczną umożliwiającą prowadzenie ciekawych zajęć. Ponadto Złapmy lwa – japońskie szachy dla najmłodszych otrzymała wyróżnienie w konkursie Imagination Gaming w 2019 r

Proste reguły oraz estetyczne rysunki sprawiają, że granie w Złapmy lwa to nie tylko świetny sposób spędzania czasu, ale i doskonały wstęp do szachów.

E-book Ucz bez kompromisów – Druk 3D w edukacji 

Czy w Twojej klasie uczniowie są zawsze zaangażowani w trakcie lekcji?
Czy zawsze masz pod ręką pomoce dydaktyczne, które ułatwiają pracę i przekazywanie wiedzy?
Czy Twoja szkoła zawsze zapewnia warunki pozwalające na realizację własnych pomysłów podczas pracy z uczniami?

Jeśli Twoja odpowiedź choć raz brzmiała “nie”, poświęć 5 minut i poznaj sposób, jak możesz to zmienić.

Druk 3D jest rozwiązaniem, które daje edukacji ogromne możliwości. Z jego pomocą można odmienić sposób nauki, zwiększyć zaangażowanie uczniów, poprawić efekty nauczania czy zaszczepić w uczniach nową pasję – technologię druku 3D.

Wykorzystanie druku 3D w edukacji ma wiele zalet i trudno jest wskazać wszystkie. Nie jest też możliwe pokazanie całego potencjału tego rozwiązania za pomocą kilku zdjęć i zdań. Mimo to na 5. konkretnych i mających praktyczne zastosowanie w szkolnych realiach przykładach  pokażę przydatność szkolnej drukarki 3D.

Węzły matematyki. Obwody, pola, objętości – scenariusz lekcji

100% zaangażowania uczniów w trakcie lekcji. Zestaw pomocy wspierających realizację podstawy programowej z matematyki dla uczniów klas 4- 6. Nowa seria pomocy dydaktycznych Węzły matematyki koncentruje się na nauce najważniejszych pojęć w odniesieniu do praktycznych przykładów, które są dobrze znane uczniom.

Ćwiczenia Logopedyczne – Pobierz Karty Pracy

Wykorzystaj 5 nowych kart pracy przydatnych podczas prowadzenia ćwiczeń logopedycznych. Opracowane karty pracy pomagają w ćwiczeniu głosek “sz” “cz” “ż/rz” i “r”. Więcej informacji o materiałach przydatnych w terapii logopedycznej znajdziesz tutaj – Eduterapeutica Logopedia.

Eduterapeutica Logopedia – Karty pracy

Pobierz karty pracy przeznaczone dla uczniów klas 1- 3 szkoły podstawowej zmagających się z problemami logopedycznymi. Wybrane ćwiczenia są elementem kompleksowej pomocy logopedycznej – Eduterapeutica Logopedia. Niniejszy zbiór materiałów wspomagających terapię logopedyczną uczniów został opracowany z myślą o realizacji zajęć rewalidacyjnych w szkołach i gabinetach logopedycznych. W skład publikacji Eduterapeutica Logopedia wchodzą ćwiczenia multimedialne oraz karty pracy o zróżnicowanym poziomie trudności.

Na kartach znajdują się ćwiczenia przygotowujące do artykulacji głosek szeregu szumiącego /sz, ż/rz, cz, dż/, szeregu syczącego: głosek „s” (w wyrazach), „z”, „c”, „dz” czy szeregu ciszącego (ś, ź, ć, dź), rotacyzmu czy różnicowania szeregów.

Eduterapeutica Problemy Wychowawcze- Wybrane materiały

Pobierz zestawy wybranych materiałów do pracy z uczniami w zakresie takich tematów jak przemoc i agresja oraz funkcjonowanie w grupie (przydatne nie tylko w klasie, ale także w życiu zawodowym – umiejętność ceniona przez pracodawców). Udostępnione materiały stanowią część kompleksowego zestawu Eduterapeutica Problemy Wychowawcze.

Eduterapeutica Problemy Wychowawcze – Materiały dla rodziców

Pobierz zestawy wybranych materiałów dla rodziców, które podpowiedzą Ci nie tylko jak rozmawiać ze swoim nastoletnim dzieckiem, ale też jak je wspierać. Materiały stanowią pomoce dydaktyczne, są częścią Eduterapeutica Problemy Wychowawcze.

Programowanie w ruchu – Wybrane materiały do pracy z uczniami część 1

Pobierz karty pracy, scenariusze zajęć i poradnik metodyczny do przeprowadzenia zajęć z podstaw programowania metodą Programowanie w ruchu. Przykładowe materiały ułatwiają realizację zajęć z podstaw kodowania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Opracowana metoda nauki pozwala realizować zajęcia z programowania bez konieczności wykorzystania komputerów, robotów czy tabletów. Za pomocą dostępnych środków wraz z Krabem nauczysz uczniów podstaw myślenia operacyjnego.

Programowanie w ruchu – Wybrane materiały do ​​pracy z uczniami część 2

Pobierz karty pracy, scenariusz i poradnik metodyczny do przeprowadzenia zajęć z podstaw programowania metodą Programowanie w ruchu. Praca tą metodą nie wymaga posiadania wiedzy informatycznej, komputerów, tabletów czy robotów. Wykonując zadania uczniowie uczą się m.in. logicznego myślenia, planowania, przewidywania oraz współpracy.

Japońskie szachy dla dzieci – Kolorowanka na Dzień Misia

Złapmy lwa jest na tyle fantastyczną grą, że warto ją wykorzystać przy każdej okazji. Nauka przez zabawę jest jedną z najlepszych form rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. Dlatego też przygotowaliśmy specjalną wersję gry Złapmy lwa na Dzień Misia.

Kaligrafia, piszę w liniaturze – karty pracy dla klas 1-3

Karty pracy przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i dzieci! Pakiet zawiera 47 sztuk starannie opracowanych kart pracy, które mogą posłużyć jako materiały do nauki dla dzieci! Karty pracy pomocne dzieciom w nauce kaligrafii. Liniatura (taka jak w zeszytach) służy do prawidłowego pisania liter. Kaligrafia to kolejny krok po szlaczkach do pięknego, równego i czytelnego pisma! Przygotowane do wydruku w formacie A4!

Ćwiczę pisanie cyfr – karty pracy dla klas 1-3

Karty pracy przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i dzieci! Pakiet zawiera 11 sztuk starannie opracowanych kart pracy, które mogą posłużyć jako kolorowanki, wycinanki, ale również materiały do nauki dla dzieci w klasach 1-3! Przygotowane do wydruku w formacie A4!

Karty pracy przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i dzieci!

Pakiet zawiera 10 sztuk starannie opracowanych kart pracy, które mogą posłużyć jako kolorowanki, wycinanki, ale również materiały do nauki dla dzieci! Szlaczki, czyli ćwiczenia grafomotoryczne, to pomoce przydatne w nauce pisania – to najlepszy trening, dzięki któremu pisanie liter staje się łatwiejsze. Przygotowane do wydruku w formacie A4!

Harmonijny Rozwój – Wybrane karty pracy

Pobierz karty pracy, które zostały opracowane z myślą o potrzebach dzieci na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane materiały zawierają karty pracy do indywidualnej pracy dzieci w trakcie zajęć w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej oraz w przedszkolach.  Wybrane karty pracy Harmonijny Rozwój pochodzą z zestawu “Przyroda i czas” oraz “Pomysły i zmysły”. 

Harmonijny Rozwój – Karty pracy na Halloween

Wykorzystaj sprawdzone na poziomie edukacji wczesnoszkolnej wybrane karty pracy z zestawu Harmonijny Rozwój w halloweenowym wydaniu.

Odkrywamy słowa – karty pracy dla edukacji wczesnoszkolnej

Karty pracy przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i dzieci! Pakiet zawiera 12 sztuk starannie opracowanych kart pracy, które mogą posłużyć jako kolorowanki, wycinanki, ale również materiały do nauki dla dzieci w wieku 5-7 lat! Naukę liter najlepiej zacząć od zabawy – układając np. literkowe puzzle. Z kolei szlaczki i linie to pierwszy krok do pisania. Przygotowane do wydruku w formacie A4!

Ułamki, siatki brył – karty pracy dla klas 4-6

Karty pracy przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i dzieci! Pakiet zawiera 16 sztuk starannie opracowanych kart pracy, które mogą posłużyć jako kolorowanki, wycinanki, ale również materiały do nauki dla dzieci. Na kartach pracy znajdują się zadania z zakresu operacji na liczbach – ułamki zwykłe, dziesiętne i procenty oraz siatki brył. Przygotowane do wydruku w formacie A4!

Zagadki ortograficzne z ch i h – karty pracy dla klas 4-6

Karty pracy przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i dzieci! Pakiet zawiera 12 sztuk starannie opracowanych kart pracy, które mogą posłużyć jako  materiały do nauki dla dzieci! Ćwiczenia ortograficzne dla dzieci – nauka poprawnej pisowni wyrazów “ch” i “h”

 
Przygotowane do wydruku w formacie A4!

Zagadki ortograficzne z rz i ż – karty pracy dla klas 4-6

Karty pracy przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i dzieci! Pakiet zawiera 15 sztuk starannie opracowanych kart pracy, które mogą posłużyć jako  materiały do nauki dla dzieci! Ćwiczenia ortograficzne dla dzieci – nauka poprawnej pisowni wyrazów “rz” i “ż” Przygotowane do wydruku w formacie A4!

Zagadki ortograficzne z ó i u – karty pracy dla klas 4-6

Karty pracy przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i dzieci! Pakiet zawiera 15 sztuk starannie opracowanych kart pracy, które mogą posłużyć jako  materiały do nauki dla dzieci! Ćwiczenia ortograficzne dla dzieci – nauka poprawnej pisowni wyrazów “ó” i “u”

 
Przygotowane do wydruku w formacie A4!

Jan Kochanowski – Pieśń XXV – kart pracy dla klasy 7

Karty pracy 6 sztuk  – Pieśń XXV Jana Kochanowskiego. Przygotowane do wydruku w formacie A4!

Pan Tadeusz – karty pracy dla klas 7-8

Karty pracy z zadaniami dotyczącymi utworu Adama Mickiewicza pt. “Pan Tadeusz” to nie tylko świetny sposób na sprawdzenie swojej wiedzy, ale także idealne narzędzie do utrwalenia materiału np. przed testem czy sprawdzianem.

Ilość: 13

Karty pracy w formacie A4 do pobrania. *Materiały PDF można udostępnić uczniom, również na platformach internetowych wykorzystywanych w okresie kształcenia na odległość, placówek, w których nauczyciel jest zatrudniony.

Szkoła dawniej i współcześnie w lekturze Syzyfowe prace – karty pracy dla klas 7-8

Karty pracy 8 sztuk do lektury „Syzyfowe prace” Przygotowane do wydruku w formacie A4!

Fiszki. Trudny uczeń

W Ei System wiemy, że na wielkie sukcesy składają się drobne czyny. Dlatego dla pedagogów, którzy zaufali nam i na co dzień korzystają z naszych pomocy przygotowaliśmy specjalne i niedostępne nigdzie indziej Fiszki. Sprytne sposoby komunikacji z uczniami.

Zrób to sprytnie
Postawiliśmy na prostotę użytkowania i w 100% praktyczny wymiar tworząc Fiszki. Sprytne sposoby komunikacji z uczniami. Nasze fiszki to doskonały pomysł na poprawienie wygody korzystania z pomocy dydaktycznych przydatnych w komunikacji nauczyciel-uczniowie. Krótkie, praktyczne i konkretne wskazówki pomagają nauczycielom w sprytny sposób komunikować się z uczniami przejawiającymi trudności w zachowaniu. 

Fiszki. Motywowanie uczniów

Motywowanie uczniów jest wyzwaniem, z którym wielu nauczycieli musi się zmierzyć. Postanowiliśmy wspomóc nauczycieli i pedagogów w tym wysiłku i wspólnie z Małgorzatą Trybuś (pedagogiem, trenerem rad pedagogicznych, autorką pomocy dydaktycznych) opracowaliśmy osiemnaście fiszek zawierających praktyczne wskazówki.

E-book 15 e-narzędzi dla nauczycieli i pedagogów

W e-booku zostało zebranych i opracowanych piętnaście  narzędzi, które pomogą Tobie lepiej organizować czas i pracę, łatwiej zarządzać zadaniami i obowiązkami, szybciej przygotowywać się na zajęcia, wyszukiwać, zbierać i porządkować potrzebne materiały i inspiracje.