Publikacja Eduterapeutica Autyzm wydaje się być funkcjonalną pomocą dla grona pedagogicznego. Zawiera ciekawe pomysły na scenariusze zajęć, poprawne pod względem merytorycznym, porządkujące wiedzę o spektrum autyzmu. Może dobrze sprawdzić się podczas zajęć w ramach godziny wychowawczej, np. z tymi klasami, do których uczęszczają uczniowie ze spektrum autyzmu. Zawiera podpowiedzi dla nauczycieli, co i w jaki sposób mówić innym uczniom o spektrum autyzmu. Kładzie nacisk na pozytywne, mocne strony dzieci z ASD oraz zawiera użyteczne wskazówki, jak włączać uczniów ze spektrum w życie klasy. Może być cennym uzupełnieniem "niezbędnika nauczyciela". Eduterapeutica Autyzm może stanowić ciekawą inspirację dla nauczyciela do tworzenia własnych scenariuszy i podstawową bazę rzetelnej wiedzy możliwą do wykorzystania podczas lekcji lub zajęć terapeutycznych. Dobrze sprawdzi się w kontakcie bezpośrednim z uczniami, dzięki ładnie przygotowanym kartom i planszom oraz wykorzystaniu nowych technologii (długopis 3D). Polecamy ją wszystkim nauczycielom i pedagogom, którzy poszukują wiedzy w pigułce na temat pracy z uczniami ASD oraz ich rówieśnikami. Podpis: Zespół Terapeutów Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego Fundacji SYNAPSIS